ปฏิเสธไม่ไดว่าที่เราทำงานทุกวันนี้ก็เพื่อเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณใช่ไหมครับ
ยังมีใครทำงานใช้เดือนชนเดือนหรือใช้หนี้บัตรเครดิตอยู่ไหมเอ่ย
ถ้าเรากำลังทำงานไว้ใช้ยามเกษียณเคยคิดไหมครับ ว่าต้องมีเงินเท่าไหร่จะพอใช้
และตอนนี้นี้มีเงินเท่าไหร่แล้ว ขาดอีกเท่าไหร่ที่จะต้องหาเพิ่ม

สมมติง่ายๆ คำนวณโดยไม่คิดเรื่องผลตอบแทนที่ควรได้ หรือการลงทุนนะครับ ตัวอย่าง ผญ อายุ 30 ปี เมื่อ 30 ปีก่อนกินข้าวราดแกงจานละ 20 บาท ตอนนี้ขึ้นเป็นจานละ 50 บาท
ราคาขึ้นมา 1.5 เท่า ฉะนั้นเมื่ออายุ 60 ปี ข้าวราดแกงน่าจะประมาณจานละ 75 บาท ( อาจจะสูงกว่านี้ได้)

ฉะนั้น อายุ 60 อยู่ไปจนถึง 85 ปี รวม 26 ปี กินข้าวปีละ 365 วัน วันละ 3 มื้อ มื้อละ 75 บาท
รวมเป็นเงิน 2,135,250 บาท หู้วววววว เยอะอะไรขนาดนั้นนี้แค่ค่าอาหารนะครับ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอีก ถ้าวันนี้คุณอายุ 30 ปี แสดงว่ามีเวลาอีก 30 ปีจะอายุ 60 ปีจะต้องเก็บเงินปีละ 71,175 บาท
หรือเดือนละประมาณ 5,931 บาท

แต่ถ้าวันนี้คุณณอายุ 40 ปีแต่ยังไม่มีเงินเก็บเลยจะเหลือเวลาเก็บเงินเพีงแค่ 20 ปีจะต้องเก็บปีละ 106,762 บาทหรือประมาณเดือนละ 8,896 บาท. ถ้าพอมีเงินเก็บแล้วก็ลองหักลบดูนะครับ

สรุปว่า
1. ถ้าเราไม่เริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้ มัวแต่คิดว่า เหลือเวลาอีกนา สักอายุ 40 ปียังทันก็จะเหมือนกับตัวอย่างที่อาจจะต้องเก็บแต่ละเดือนมากกว่าคนอายุ 30 ปี
2. ตัวอย่างนี้ผมคำนวณการออมเงินโดยไม่ได้คิดผลตอบแทนและการลงทุน ฉะนั้นถ้าเรารู้จักเก็บออมแล้วยังต้องรู้เรื่องลงทุนด้วย เมื่อเรานำเงินที่ออมได้ไปลงทุนที่มีผลตอบแทนที่ยิ่งสูงก็จะทำให้เงินที่เราต้องออมน้อยลงครับ