อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 69 ปี
  ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 80 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 79 ปี
  การชำระเบี้ย : รายปี, 3 เดือน, 6 เดือน,รายเดือน
  เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (เลือกสัญญาหลัก)

New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ คืออะไร?

New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ เป็นการปรับปรุงเนื้อหาและเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพหรือค่ารักษาพยาบาลที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดทำขึ้นใหม่หรือปรับปรุงใหม่ในเรื่องของหมวดตารางความคุ้มครองและเงื่อนไขความคุ้มครองอื่นๆ ในกรมธรรม์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิ๊ก)

แผนนี้คุ้มครองอะไรบ้าง

 • โรคระบาด โรคร้ายแรงทุกระยะ โรคทั่วไป โรคโควิด 19 การแพ้วัคซีน โควิด 19 เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
 • เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรง

แผนนี้เหมาะกับ

 • ลูกค้าที่มีงบจ่ายเบี้ยไม่สูง
 • ลูกค้าที่เข้าโรงพยาบาลต่างจังหวัดที่ค่ารักษาไม่แพง
 • ลูกค้าที่สวัสดิการประกันกลุ่มอยู่แล้วต้องการเป็นตัวเสริม

ความคุ้มครองประกันสุขภาพแยกค่าใช้จ่าย (H&S) ตามมาตรฐานประกันสุขภาพใหม่

หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day surgery)

การผ่าตัดใหญ่ หรือการทำหัตถการทดแทนการผ่าตัดใหญ่ หรือการใช้เครื่องมือบำบัดรักษาพิเศษที่สามารถทดแทนการผ่าตัดใหญ่ได้ โดยไม่ต้องมีการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลโดยการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (DAY SU RGERY) ตัวอย่าง เช่น

 • การสลายนิ่ว (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)
 • การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization)
 • การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens)
 • การผ่าตัดข้อต่อด้วยโดยวิธีการส่องกล้อง (Endoscopic joint Surgery)
 • การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด
 • การส่องกล้องทางเดินหายใจส่วนล่าง หรือการส่องกล้องตรวจหลอดลม
 • ส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนบน (Esophagogastroduodenoscopy EGD)
 • การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น (Gastroscope)
 • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscope)
 • การผ่าตัดไซนัสผ่านทางช่องจมูก (Transnasal Endoscopic Surgery Sinus)
 • การตัดก้อนเนื้อที่เต้านมโดยการวางยาสลบ
 • การตัดชิ้นเนื้อจากอวัยวะในช่องท้องเพื่อการวินิจฉัย (Tissue biopsy Abdomen)
 • การตัดชิ้นเนื้อจากอวัยวะในช่องอกเพื่อการวินิจฉัย (Tissue biopsy Thoracic)
 • การตัด (Amputation) นิ้วมือหรือนิ้วเท้า
 • การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration)

ข้อจำกัด

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลน้อยเกินไป
 • ค่าแพทย์ รักษาพยาบาล ค่าผ่าตัดน้อยเกินไปอาจไม่พอต่อการรักษาแต่ละครั้ง

แก้ไขข้อจำกัด

 • อัพเกรดเป็นแผน ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า
 • Top Up ด้วยสัญญาเพิ่มเติม เอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส ที่ได้ค่าห้องเพิ่มสูงสุด 4,000 บาทต่อคืนโดยไม่มีเงื่อนไข และได้ค่ารักษาพยาบาลหมวดที่ 2.1-2.3, หมวดที่ 3, 4, 5 เพิ่มให้อีก 500,000 บาทต่อครั้งเมื่อมีค่ารักษาพยาบาลในครั้งนั้นๆรวมเกิน 20,000 บาท
  • ตัวอย่างลูกค้าเลือก H&S แผน 2 ค่าห้อง 2,000 บาท + เอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส แผน  2 ค่าห้อง 4,000 บาท จะได้ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลรวม 6,000 บาทต่อคืน และได้ได้ค่ารักษาพยาบาลหมวดที่ 2.1-2.3, หมวดที่ 3, 4, 5 เพิ่มให้อีก 200,000 บาท

เบี้ยประกันสุขภาพแยกค่าใช้จ่าย (H&S)

— อู๋กำลังดำเนินการครับ —

 

แผนแนะนำอื่นๆ

เอกสารที่ใช้สมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง

ช่องทางการชำระเงิน

 • โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • จ่ายผ่านบัตรเครดิต

ช่องทางการสมัคร/ติดต่อตัวแทน

   

 

คำถามที่พบบ่อย

1. อายุรับประกัน และระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่
– สามารถทำรับประกันได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน-69 ปี และจะได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี

2. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) หรือไม่
– สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพดังกล่าวต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต

3. ซื้อแล้วคุ้มครองเลยไหม
– หากเป็นการเจ็บป่วยจะต้องเกิดขึ้นหลังจากทำสัญญานี้ไปแล้ว 30 วัน
คุ้มครองอาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ หลังจากต่ออายุ (Reinstatement) หรือทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 120 วัน

 • เนื้องอก
 • ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
 • ริดสีดวงทวาร
 • ไส้เลื่อนทุกชนิด
 • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
 • นิ่วทุกชนิด
 • เส้นเลือดขอดที่ขา
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

4. เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพจะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยหรือไม่
– เบี้ยประกันภัยจะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย 

5.สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ด้วยหรือไม่
– คุ้มครอง โดยผลประโยชน์ดังกล่าวจะจ่ายให้เป็นจำนวนสองเท่าของค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวันแล้วไม่เกิน120 วัน)

6. ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสุขภาพก่อนซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ หรือไม่
– การตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ (ปกติไม่ตรวจยกแว้นมีโรคประจำตัวหรือโรคที่เป็นมาก่อน)

7. สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว สามารถแนบ บันทึกสลักหลัง OPD ได้หรือไม่
– ไม่สามารถแนบบันทึกสลักหลัง  OPD ได้ค่ะ

8. สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว สามารถลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่ 
– สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315 

 

ตัวอย่างแผนที่ลูกค้าเลือก