อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 74 ปี
  ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 81 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 80 ปี
  เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (เลือกสัญญาหลัก)

New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ คืออะไร?

New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ เป็นการปรับปรุงเนื้อหาและเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพหรือค่ารักษาพยาบาลที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดทำขึ้นใหม่หรือปรับปรุงใหม่ในเรื่องของหมวดตารางความคุ้มครองและเงื่อนไขความคุ้มครองอื่นๆ ในกรมธรรม์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิ๊ก)

แผนนี้คุ้มครองอะไรบ้าง

 • โรคระบาด โรคร้ายแรงทุกระยะ โรคทั่วไป โรคโควิด 19 การแพ้วัคซีน โควิด 19 เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
 • เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรง

แผนนี้เหมาะกับ

 • ลูกค้าที่มีงบจ่ายเบี้ยไม่สูง
 • ลูกค้าที่เข้าโรงพยาบาลต่างจังหวัดที่ค่ารักษาไม่แพง
 • ลูกค้าที่สวัสดิการประกันกลุ่มอยู่แล้วต้องการเป็นตัวเสริม

ความคุ้มครองประกันสุขภาพแยกค่าใช้จ่าย (H&S) ตามมาตรฐานประกันสุขภาพใหม่

 

ข้อจำกัด

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลน้อยเกินไป
 • ค่าแพทย์ รักษาพยาบาล ค่าผ่าตัดน้อยเกินไปอาจไม่พอต่อการรักษาแต่ละครั้ง
 • วงเงินตรวจก่อนเข้ารักษาและติดตามอาการหลังออกจากโรงพยาบาลน้อยเกินไป
 • อาจจะต้องจ่ายส่วนเกินในบางหมวด

แก้ไขข้อจำกัด

  • ตัวอย่างลูกค้าเลือก H&S แผน 2 ค่าห้อง 2,000 บาท + เอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส แผน  2 ค่าห้อง 4,000 บาท จะได้ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลรวม 6,000 บาทต่อคืน และได้ได้ค่ารักษาพยาบาลหมวดที่ 2.1-2.3, หมวดที่ 3, 4, 5 เพิ่มให้อีก 200,000 บาท

เบี้ยประกันสุขภาพแยกค่าใช้จ่าย (H&S) (เฉพาะส่วนของสัญญาสุขภาพไม่รวมสัญญาหลัก)

แผนแนะนำอื่นๆ

เอกสารที่ใช้สมัคร/ช่องทางการชำระเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอทำประกัน
 • จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • ซื้อประกันออนไลน์กับตัวแทนด้วย Digital Face to Face อยู่ที่ไหนก็สมัครได้

ช่องทางการสมัคร/ติดต่อตัวแทน

   

 

 

คำถามที่พบบ่อย

1. อายุรับประกัน และระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่
– สามารถทำรับประกันได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน-74 ปี และจะได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 81 ปี

2. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) หรือไม่
– สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพดังกล่าวต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต

3. ซื้อแล้วคุ้มครองเลยไหม

– หากเป็นการเจ็บป่วยจะเริ่มคุ้มครองหลังจากวันที่สัญญาเริ่มมีผลความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 30 วัน
– อาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ จะเริ่มคุ้มครองหลังจากสัญญาเริ่มมีผลความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ผ่านไปแล้ว 120 วันหรือหลังจากต่ออายุ (Reinstatement) เมื่อไม่ได้จ่ายเบี้ยภายในกำหนด 

 • เนื้องอก
 • ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
 • ริดสีดวงทวาร
 • ไส้เลื่อนทุกชนิด
 • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
 • นิ่วทุกชนิด
 • เส้นเลือดขอดที่ขา
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

4. เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพจะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยหรือไม่
– เบี้ยประกันภัยจะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย 

5.สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลต่อวัน สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ด้วยหรือไม่
– คุ้มครอง และสูงสุดไม่เกิน 15 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลต่อวันแล้วไม่เกิน 120 วัน โดยจะจ่ายให้เป็นจำนวนสองเท่าของผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลต่อวัน

6. ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสุขภาพก่อนซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ หรือไม่
– การตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ (ปกติไม่ตรวจยกแว้นมีโรคประจำตัวหรือโรคที่เป็นมาก่อน)

7. สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว สามารถแนบ บันทึกสลักหลัง OPD ได้หรือไม่
– ไม่สามารถแนบบันทึกสลักหลัง  OPD ได้ค่ะ

8. สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว สามารถลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่ 
– สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315 

 

ตัวอย่างแผนที่ลูกค้าเลือก