หากคุณกำลังเบื่อประกันชีวิตแบบสามัญเดิมๆ ที่ได้ผลตอบแทนน้อยไม่ได้ดั่งใจ ไม่สามารถกำหนดความต้องเองได้และมีเงื่อนไขยุ่งยาก ลองดูแผนประกันใหม่ที่มีอิสระมากขึ้น ได้ทั้งความคุ้มครองชีวิต ได้ทั้งการลงทุน ที่มีผลตอบแทนมากกว่า ยืดหยุ่นกว่าและหยุดพักชำระเบี้ยได้กับ “เมืองไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1” หรือ UL1

ประกันชีวิตควบคู่การลงทุนคืออะไร ?

ปกติแล้วการทำประกันชีวิตสามัญแบบตลอดชีพหรือออมทรัพย์ ลูกค้าจะเห็นตารางผลประโยชน์แน่นอนว่าจะได้เงินคืนปีละเท่าไหร่ มีเงินคืนแบบไหนบ้างทุกปีหรือทุก 2 ปี และเมื่อครบสัญญาจะไดเงินก้อนกี่บาท แต่ลูกค้าจะไม่รู้ว่า เบี้ยประกันที่จ่ายนั้นมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง แตกต่างกับประกันชีวิตควบคู่การลงทุนที่แจกแจงค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบถึงเบี้ยประกันและสัดส่วนของเงินที่นำไปลงทุน อีกทั้งลูกค้ายังได้ประโยชน์จากผลตอบแทนที่สูงกว่า และได้ความคุ้มครองที่มากกว่าด้วย

ประกันชีวิตแบบเดิม (สามัญ) มีรูปแบบยังไง?

 • ทุนประกันคงที่ตั้งแต่เริ่มต้น ไม่สามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ หากต้องการเพิ่มทุนประกันต้องซื้อกรมธรรม์เล่มใหม่
 • เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา ไม่สามารถขอชำระเบี้ยเพิ่มเพื่อเป็นเงินออมได้
 • ลูกค้าไม่สามารถหยุดพักชำระเบี้ยได้ หากไม่จ่ายเบี้ยปีนั้นๆ กรมธรรม์ก็จะขาดความคุ้มครองและไม่สามารถถอนหรือขอเงินจากเบี้ยที่จ่ายไปคืนได้นอกจากการขอเวรคืน
 • ลูกค้าได้รับเงินคืนที่แน่นอนตามที่ตารางกรมธรรมระบุไว้

ประกันชีวิตควบการลงทุน เมืองไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 ต่างจากประกันสามัญแบบเดิมยังไง

 • เมืองไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 แบ่งเงินเป็น 2 ส่วนคือ เงินส่วนประกันชีวิตและส่วนเงินลงทุน โดยแจงให้ให้ลูกค้าทราบถึงเบี้ยประกันที่จ่ายไป เช่น ค่าดำเนินการ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ
 • ลูกค้าสามารถเลือกทุนประกันได้ตามต้องการในอัตราเบี้ยคงที่เท่าเดิมทุกปีหรือปรับเพิ่มทุนประกันได้ตามต้องการและสามารถเพิ่มเงินออมระหว่างปีได้โดยไม่ต้องเปิดกรมธรรม์เล่มใหม่
 • ลูกค้าหยุดพักชำระเบี้ยบางปีได้แต่ยังมีความคุ้มครองปกติหรือถอนเงินบางส่วนจากเงินลงทุนมาใช้ได้โดยยังได้รับความคุ้มครองเหมือนเดิม

ประกันชีวิตควบคู่การลงทุน เมืองไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 (UL) ลงทุนในอะไรบ้าง

 • ตราสารหนี้ภาครัฐ 65%
 • ตราสารหนี้ภาคเอกชน 30%
 • ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือเงินสด 5%
 • การบริการพอร์ตการลงทุน
  • เปิดโอกาสการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์ที่สูงขึ้นตามภาวะตลาด
  • เน้นบริหารพอร์ตการลงทุนซึ่งคาดว่าจะได้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ย/กำไรส่วนเกินในระดับสูงโดยเฉพาะ ตราสารหนี้ต่างๆ

เปรียบเทียบแผนประกัน 99/20 กับ ประกันชีวิตควบการลงทุน เมืองไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1(UL)

 • ตัวอย่างแผนประกัน 99/20 ชำระเบี้ย 20 ปีคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี ของชายอายุ 30 ปีเบี้ยประกัน 24,000 บาทต่อปี (กำหนดเบี้ยให้เท่ากับ UL เพื่อเปรียบเทียบผลประโยชน์) จะเห็นว่า ความคุ้มครองที่ได้รับจะถูกคำนวณตามเบี้ยประกันที่จ่ายคือสูงสุด 1,263,157.89 บาท เมื่อลูกค้าต้องการเวรคืนหรือยกเลิกกรมธรรม์ในปีที่ 20 จะได้เงินคืน 411,789.47  บาท
 • เมืองไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 แผนนี้ชำระเบี้ย 99 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี ของชายอายุ 30 ปีเบี้ยประกัน 24,000 บาทต่อปี กำหนดทุนประกันได้หลากหลายกว่า หรือลูกค้าสามารถเลือกทุนประกันได้สูงกว่าแบบประกันสามัญในขณะที่เบี้ยยังเท่าเดิม นอกจากนี้ยังปีไหนลูกค้ามีร้ายได้เพิ่มยังสามารถซื้อส่วนของเงินออมเพิ่มเพื่อลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องทำกรมธรรม์เล่มใหม่ ตัวอย่างความคุ้มครองที่ 1,500,000 บาท เมื่อลูกค้าต้องการเวรคืนหรือยกเลิกกรมธรรม์ในปีที่ 20 จะได้เงินคืน 475,312.66  บาท (มากกว่าแบบสามัญ 99/20 ถึง 63,523.19 บาท)
 • ตัวอย่างนี้คำนวณอัตราผลตอบแทน 3% จากผลการดำเนินการย้อนหลังของบริษัทซึ่งอาจจะได้มากกว่านั้น ดูอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง
 • เมื่อลูกค้าชำระเบี้ยประมาณ 10 ปี มูลค่าการลงทุนที่สูงขึ้น ผลตอบแทนมากขึ้นลูกค้าสามารถหยุดพักชำระเบี้ยได้ตลอดไปโดยจะมีส่วนของการลงทุนที่สามารถนำมาใช้เป็นค่าเบี้ยประกันได้ นอกจากนี้ยังสามารถถอนเงินบางส่วนในส่วนของมูลค่าการลงทุนมาใช้ได้โดยไม่กระทบกับเบี้ยประกันชีวิต หรือกรณีการเวรคืนกรมธรรม์ในปีที่ 20 ลูกค้าก็จะได้มูลค่าเงินสูงกว่าแบบประกัน 99/20 อีกด้วย

วางแผนเกษียณด้วย เมืองไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 (UL)

 • นอกจากความคุ้มครองและกรรลงทุนแล้ว ยังสามารถวางแผนเกษียณได้ด้วย เนื่องจากเมืองไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 (UL) เน้นลงทุนในตราสารหนี้ ความเสี่ยงไม่สูง ทำให้เราสามารถลงทุนต่อไปได้เรื่อยๆ และยังสามารถถอนเงินลงทุนออกมาใช้ได้ (ดูมูลค่าการลงทุนในช่องที่ 9) หากประกันแบบบำนาญได้เงินคืนปีละ 20,000 บาท แผนนี้ก็สามารถถอนเงินออกมาใช้ได้ปีละ 20,000 บาทเช่นกันและยังมีความคุ้มครองต่อไปอีกด้วยหรือจะเลือกปิดกรมธรรม์เพื่อเวรคืนก็ได้  ซึ่งต่างจากแผนประกันสามัญ หากต้องการเงินก้อนสามารถทำได้ทางเดียวคือการเวรคืนหรือปิดกรมธรรม์เท่านั้น

อิสระแห่งความคุ้มครองและการลงทุนที่ปรับได้ตามความต้องการของช่วงชีวิต


 • ช่วงวัยเด็ก
  • ช่วงวัยเด็กน้องๆยังสามารถรับความเสี่ยงได้ ผู้ปกครองสามารถเลือกส่วนของการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้ลูกๆ ในช่วงมหาวิทยาลัยและเลือกทุนประกันในระดับที่เหมาะสมได้
 • ช่วงวัยทำงาน/วัยสร้างครอบครัว
  • ข้อดีของ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 (UL) “ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนตามเบี้ยที่จ่ายจริง” โดยไม่ได้แยกว่าเป็นส่วนของเบี้ยประกันหรือเงินลงทุนและช่วงวัยนี้เป็นช่วงที่กำลังมีรายได้สูงสามารถเพิ่มเงินออมของการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้และหากกำลังอยู่ช่วงสร้างครอบครัวก็ยังสามารถเลือกความคุ้มครองสูงเพื่อเป็นทุนประกันไว้ให้คนที่รักได้
 • ช่วงวัยเกษียณ
  • ช่วงวัยนี้เป็นวัยที่ค่าเบี้ยประกันชีวิตสูงการปรับลดทุนประกันลงจะช่วยให้มีเงินส่วนของการลงทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถถอนเงินบางส่วนมากใช้และเหลือเงินบางส่วนไว้สร้างผลตอบแทน เนื่องจาก ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 (UL)  เน้นลงทุนในตราสารหนี้ ทำให้ความเสี่ยงนั้นไม่สูงมาก
 • เบี้ยประกัน
  • รายปี 24,000 บาท
  • ราย 6 เดือน 12,000 บาท
  • ราย 3 เดือน 6,000 บาท
  • รายเดือน 2,000 บาท

– สนใจแผนนี้ –