อายุรับประกันภัย : 30 วัน - 65 ปี
  ระยะเวลาคุ้มครอง : 20 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : 8 ปี
  การชำระเบี้ย : รายปี, 3 เดือน, 6 เดือน,รายเดือน
  ทุนประกัน :  150,000 บาท
  เบี้ยประกัน : 28,350 บาท/ปี (ชาย อายุ 16-35 ปี)
  เบี้ยประกัน : 27,750 บาท/ปี (หญิง อายุ 16-35 ปี)

ภาพแสดงผลประโยชน์

แผนนี้ปิดไปแล้ว

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องแผนออมทรัพย์เมืองไทย ธนพันธ์ 20/8 แผนที่ขายดีและมีลูกค้าสนใจจำนวนมาก  แผนนี้เคยปิดไปเมื่อเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมาเพราะจำนวนการขายครบตามที่บริษัทกำหนด ทำให้หลายคนพลาดกันเพราะวางแผนว่าจะซื้อช่วงกลางปีไว้ลดหย่อนภาษี

สำหรับใครที่กำลังหาแผนออมทรัพย์เป็นการวางแผนการออมเงิน ใช้ลดหย่อนภาษี หรือประกันชีวิตสักฉบับที่เบี้ยไม่แพงบอกเลยว่าห้ามพลาด เพราะตลาดปัจจุบันแผนออมทรัพย์ส่วนใหญ่จะทะยอยปิดกันแล้ว ถ้าจะซื้อก็อาจจะเป็นแผนทีจ่ายเบี้ยยาวหรือแผนจ่ายสั้นแต่เบี้ยสูง แผนนี้เริ่มต้นประมาณปีละ 18,500 บาท ถ้าชอบแบบรายเดือนเพียงเดือนละ 1,600 บาทเท่านั้น

จุดเด่น

  • แผนนี้รับเงินจ่ายคืนทุกรอบ 2 ปีรวมตลอดสัญญาสูงสุด 9 ครั้ง
  • จ่ายเบี้ยสั้นไม่เป็นภาระนานเพียงแค่ 8 ปี
  • สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้
  • ลดหย่อนภาษีได้
  • เลือกออมแบบรายเดือนได้

เหมาะสำหรับ

  • ทำไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูก
  • ลูกค้าที่อยากจ่ายเบี้ยไม่สูง
  • ลูกค้าที่ต้องการลดหย่อนภาษีและอยากได้เงินคืนระหว่างสัญญา

ผลประโยชน์เงินคืน (ทุนประกัน 150,000 บาท) คำนวณจากเพศหญิงอายุ 16-35 ปี

  • ส่วนต่างเงินคืนทั้งหมดหลังจากหักเบี้ยที่จ่าย 67,500 บาท (289,500-222,000) คำนวณจากเพศหญิงอายุ 16-35 ปี

 

 

เงื่อนไขแบบประกัน

ข้อยกเว้นความคุ้มครองแบบประกันภัย

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง  ของสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย
มีทั้งหมด 5 ข้อ เช่น ไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
1. พยายามฆ่าตัวตาย หรือ ทำร้ายร่างกายตนเอง
2. การบาดเจ็บทางร่างกายที่ได้รับผลสืบเนื่องจากการเดินทางในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน หรือ เดินทางโดยเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์
3. การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือ สารเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้ เป็นต้น

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง