ข้อมูลตัวแทน

เดชาธร  ยะนันท์ (อู๋)

 • ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการการเงิน
 • ตำแหน่งผู้จัดการขาย & ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
 • ผู้แนะนำการลงทุนกองทุนรวม 12 บลจ.
  นายหน้าบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

เลขที่ใบอนุญาต

 • ประกันชีวิต : 6001016915
 • ผู้แนะนำการลงทุน (IC): 115446
 • ประกันวินาศภัย : 6204027811

รางวัลและคุณวุฒิ

 1. รางวัลคุณวุฒิ MDRT จาก สมาคมตัวแทนประกันชีวิตระดับโลก MDRT ปี 2022, COT ปี 2023
 2. รางวัลคุณวุฒิ APFinSA Awards จาก สมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิค (APFinSA) และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA)
 3. รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (TNQA) จาก สมาคมประกันชีวิตไทย
 4. รางวัลผู้จัดการขายคุณภาพ (Q) จาก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
 5. รางวัล Top Agent & Top Manager จาก บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

Line : https://lin.ee/cAyHd1Q
Page : Money and Insurance
IG : mtl_Insure

"สนใจสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิต"

ผลงานและรางวัล

             รางวัลตัวแทนผลิตงานยอดเยี่ยมไตรมาส 3 และ 4 ปี 2018 เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ผมภูมิใจจากการทำงานที่ถือว่าหนักสำหรับตัวแทนใหม่ ซึ่งเปรียบเสมือนความสำเร็จที่เราเหนื่อยมาตลอด 6 เดือน และยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ผมเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร การวางแผนการเงินสำหรับตัวแทนประกันชีวิต ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการพัฒนาความรู้เพื่อเป็นผู้แนะนำประกันชีวิตควบคู่การลงทุน (Unitsal Life) ของบริษัทและยังมีอีกหลายกิจกรรมที่ผมยังต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง

รางวัลตัวแทนคุณวุฒิ COT ปี 2023
หลักสูตรวัย 20+ เริ่มต้นดี… ชีวิตไม่มีติดลบ
รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ
วิชา Desig Thinking (TUXSA)
วิชา Marketing Strategy and Brand Management (TUXSA)
หลักสูตรการวิเคราะห์ทางธุระกิจและเศรษฐกิจ
ภาษาอังกฤษ
หลักสูตร Health Insurance System: ระบบประกันสุขภาพ
“Happy Retirement” วางแผนเกษียณ
“Happy Retirement” วางแผนเกษียณ
ประกันสังคม
หลักสูตรลงทุนตราสารหนี้ฉบับมือใหม่
หลักสูตร "Marketing for Entrepreneurs"
หลักสูตรหมดหนี้มีออม
หลักสูตรการลงทุนในกองทุนรวม
หลักสูตรวางแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน
เข้าอบรมเกี่ยวกับความรู้เรื่องการเงิน การลงทุน
MDRT First Time
ได้รับรางวัลเลื่อนตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาโครงการประกันชีวิต
รางวัลปี 2019
ผ่านการอบรมเป็นนายหน้าประกันชีวิตเสนอขายประกันชีวิตควบการลงทุน
อบรมต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตครั้งที่ 2
Convention 2021
Convention 2021
Convention 2021
Convention 2021
Convention 2021

รางวัลต่างๆที่ได้รับ

          เมืองไทยประกันชีวิตมีกิจกรรมและคอร์สการอบรมที่หลากหลายให้พนักงานและตัวแทนได้เข้าร่วมพร้อมทั้งพัฒนาตัวเองให้เป็นที่ปรึกษาประกันชีวิตที่มีคุณภาพ เพื่อออกไปให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ

          ในส่วนของบริษัทผมได้เข้าร่วมอบรมทั้งคอร์สที่บังคับและคอร์สเรียนที่ตัวเองสนใจเพื่อเพิ่มทักษะให้กับตัวเอง อีกทั้งยังมีกิจกรรมของทีมที่ร่วมกับแสดงความคิดเห็น และแบ่งปันความรู้ให้กันและกันในแต่ละเดือน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมต่างๆตามโอกาสเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตามหลักสูตรที่ตัวเองสนใจอีกด้วยครับ

Convention 2022
Convention 2022
Convention 2022
MDRT Congratulations 2023
MDRT Congratulations 2023
MDRT Congratulations 2023
MDRT Mission Camp 2024
MDRT Mission Camp 2024
MDRT Mission Camp 2024
MDRT Mission Camp 2024
MDRT Congratulations 2023
MDRT Congratulations 2023
TNQA 2565
TNQA 2565
TNQA 2565
ApFInSa 2565
ApFInSa 2565
ApFInSa 2565
ApFInSa 2565
ApFInSa 2565
ApFInSa 2565
ApFInSa 2565
ApFInSa 2565
Convention 2021
Convention 2021
Convention 2021
Convention 2021
MDRT 2022
MDRT 2022
MDRT 2022
MDRT 2022
MTL Master Trainer 2022
MTL Master Trainer 2022
MTL Master Trainer 2022
MTL Master Trainer 2022
MDRT 2022
MDRT 2022
MDRT 2022
MDRT 2022
MDRT 2022
MDRT 2022
MDRT 2022
MDRT 2022
MDRT 2022
MDRT 2022
MDRT 2022
MDRT 2022
งาน Convention 2020
งาน Convention 2020
งาน Convention 2020
งาน Money Expo 2021

อบรมและกิจกรรม

ท่องเที่ยวในประเทศ-ทริปนาคา
ท่องเที่ยวในประเทศ-ทริปนาคา
ท่องเที่ยวในประเทศ-ทริปนาคา
ท่องเที่ยวในประเทศ-ทริปนาคา
ท่องเที่ยวในประเทศ-ทริปนาคา
ท่องเที่ยวในประเทศ-ทริปนาคา
ท่องเที่ยวในประเทศ-ทริปนาคา
ประชุมทีม | สอนงาน
ประชุมทีม | สอนงาน
ค่ายทีมงาน
ค่ายทีมงาน
ค่ายทีมงาน
ค่ายทีมงาน
ค่ายทีมงาน
ค่ายทีมงาน
ค่ายทีมงาน
ค่ายทีมงาน
Teamwork MTLP3
Teamwork MTLP3
Teamwork MTLP3
Teamwork MTLP3
Teamwork MTLP3
Teamwork MTLP3
Teamwork MTLP3
Teamwork MTLP3
รับรางวัลประจำไตรมาส 4/2562
รับรางวัลประจำไตรมาส 4/2562
Workshop วางแผนภาษีปี 2563
Workshop วางแผนภาษีปี 2563
แชร์เรื่องการทำการตลาดออนไลน์และเว็บไซต์
แชร์เรื่องการทำการตลาดออนไลน์และเว็บไซต์
MTL Live แบ่งปันความรู้ด้านการตลาด
แชร์เรื่องการทำการตลาดออนไลน์และเว็บไซต์
Workshop ประกันสุขภาพ Elith Health เหมาจ่ายค่ารักษา 20 ล้านต่อปี
Workshop ประกันสุขภาพ Elith Health เหมาจ่ายค่ารักษา 20 ล้านต่อปี
Workshop ประกันสุขภาพ Elith Health เหมาจ่ายค่ารักษา 20 ล้านต่อปี
Workshop ประกันสุขภาพ Elith Health เหมาจ่ายค่ารักษา 20 ล้านต่อปี
Workshop ประกันสุขภาพ Elith Health เหมาจ่ายค่ารักษา 20 ล้านต่อปี
รับรางวัลประจำไตรมาส 3/2562
ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
MTL Live แบ่งปันความรู้ด้านการตลาด
อบรมโครงการ "คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน" ปี 2
รับรางวัลประจำไตรมาส 3/2562
รับรางวัลประจำไตรมาส 3/2562
ประชุมประจำเดือน กันยายน 2562
รับรางวัลประจำไตรมาส 3/2562
รับรางวัลประจำไตรมาส 3/2562
ประชุมประจำเดือน กรกฏาคม 2562
อบรมคอร์ส การตลาดออนไลน์
ประชุม วางแผนงาน
รับรางวัลประจำเดือน
รับรางวัลประจำเดือน
งานรางวัลตัวแทนผลิตผลงานยอดเยี่ยม ไตรมาส 3/2018
สัมนาการเลือกกองทุน LTF/RMF สำหรับวางแผนเกษียณ
รับรางวัลประจำเดือน
งานรางวัลตัวแทนผลิตผลงานยอดเยี่ยม ไตรมาส 3/2018
การลงทุนในกองทุนหุ้นต่างประเทศ
งานรางวัลตัวแทนผลิตผลงานยอดเยี่ยม ไตรมาส 4/2018
งานเลี้ยงปีใหม่ 2019