โปรไฟล์ตัวแทน

เดชาธร  ยะนันท์ (อู๋)

ผู้จัดการฝ่ายขาย สำนักงานใหญ่
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  • ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการงานเงิน
  • ผู้แนะนำการลงทุนกองทุนรวม

เลขที่ใบอนุญาต

  • ผู้แนะนำการลงทุน (IC): 115446
  • ประกันชีวิต : 6001016915
  • ประกันวินาศภัย : 6204027811

โทร : 094-6155947,  093-5629425
Line : https://lin.ee/cAyHd1Q
Facebook Page : Money and Insurance
IG : mtl_Insure

ผลงานและรางวัล

             รางวัลตัวแทนผลิตงานยอดเยี่ยมไตรมาส 3 และ 4 ปี 2018 เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ผมภูมิใจจากการทำงานที่ถือว่าหนักสำหรับตัวแทนใหม่ ซึ่งเปรียบเสมือนความสำเร็จที่เราเหนื่อยมาตลอด 6 เดือน และยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ผมเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร การวางแผนการเงินสำหรับตัวแทนประกันชีวิต ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการพัฒนาความรู้เพื่อเป็นผู้แนะนำประกันชีวิตควบคู่การลงทุน (Unitsal Life) ของบริษัทและยังมีอีกหลายกิจกรรมที่ผมยังต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง

วิชา Marketing Strategy and Brand Management (TUXSA)
วิชา Desig Thinking (TUXSA)
หลักสูตรการวิเคราะห์ทางธุระกิจและเศรษฐกิจ
ภาษาอังกฤษ
หลักสูตร Health Insurance System: ระบบประกันสุขภาพ
“Happy Retirement” วางแผนเกษียณ
“Happy Retirement” วางแผนเกษียณ
หลักสูตรลงทุนตราสารหนี้ฉบับมือใหม่
หลักสูตร "Marketing for Entrepreneurs"
หลักสูตรหมดหนี้มีออม
หลักสูตรการลงทุนในกองทุนรวม
หลักสูตรวางแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน
เข้าอบรมเกี่ยวกับความรู้เรื่องการเงิน การลงทุน
รางวัลปี 2019
ผ่านการอบรมเป็นนายหน้าประกันชีวิตเสนอขายประกันชีวิตควบการลงทุน
อบรมต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตครั้งที่ 2
ได้รับรางวัลเลื่อนตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาโครงการประกันชีวิต
รางวัลตัวแทนผลิตผลงานยอดเยี่ยม ไตรมาส 3/2561
รางวัลประจำไตรมาส 3/2562
รางวัลตัวแทนผลิตผลงานยอดเยี่ยม ไตรมาส 4/2561

อบรมและกิจกรรม

          เมืองไทยประกันชีวิตมีกิจกรรมและคอร์สการอบรมที่หลากหลายให้พนักงานและตัวแทนได้เข้าร่วมพร้อมทั้งพัฒนาตัวเองให้เป็นที่ปรึกษาประกันชีวิตที่มีคุณภาพ เพื่อออกไปให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ

          ในส่วนของบริษัทผมได้เข้าร่วมอบรมทั้งคอร์สที่บังคับและคอร์สเรียนที่ตัวเองสนใจเพื่อเพิ่มทักษะให้กับตัวเอง อีกทั้งยังมีกิจกรรมของทีมที่ร่วมกับแสดงความคิดเห็น และแบ่งปันความรู้ให้กันและกันในแต่ละเดือน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมต่างๆตามโอกาสเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตามหลักสูตรที่ตัวเองสนใจอีกด้วยครับ

รับรางวัลประจำไตรมาส 4/2562
รับรางวัลประจำไตรมาส 4/2562
Workshop วางแผนภาษีปี 2563
Workshop วางแผนภาษีปี 2563
แชร์เรื่องการทำการตลาดออนไลน์และเว็บไซต์
แชร์เรื่องการทำการตลาดออนไลน์และเว็บไซต์
MTL Live แบ่งปันความรู้ด้านการตลาด
แชร์เรื่องการทำการตลาดออนไลน์และเว็บไซต์
Workshop ประกันสุขภาพ Elith Health เหมาจ่ายค่ารักษา 20 ล้านต่อปี
Workshop ประกันสุขภาพ Elith Health เหมาจ่ายค่ารักษา 20 ล้านต่อปี
Workshop ประกันสุขภาพ Elith Health เหมาจ่ายค่ารักษา 20 ล้านต่อปี
Workshop ประกันสุขภาพ Elith Health เหมาจ่ายค่ารักษา 20 ล้านต่อปี
Workshop ประกันสุขภาพ Elith Health เหมาจ่ายค่ารักษา 20 ล้านต่อปี
รับรางวัลประจำไตรมาส 3/2562
ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
MTL Live แบ่งปันความรู้ด้านการตลาด
อบรมโครงการ "คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน" ปี 2
รับรางวัลประจำไตรมาส 3/2562
รับรางวัลประจำไตรมาส 3/2562
ประชุมประจำเดือน กันยายน 2562
รับรางวัลประจำไตรมาส 3/2562
รับรางวัลประจำไตรมาส 3/2562
ประชุมประจำเดือน กรกฏาคม 2562
อบรมคอร์ส การตลาดออนไลน์
ประชุม วางแผนงาน
รับรางวัลประจำเดือน
รับรางวัลประจำเดือน
งานรางวัลตัวแทนผลิตผลงานยอดเยี่ยม ไตรมาส 3/2018
สัมนาการเลือกกองทุน LTF/RMF สำหรับวางแผนเกษียณ
รับรางวัลประจำเดือน
งานรางวัลตัวแทนผลิตผลงานยอดเยี่ยม ไตรมาส 3/2018
การลงทุนในกองทุนหุ้นต่างประเทศ
งานรางวัลตัวแทนผลิตผลงานยอดเยี่ยม ไตรมาส 4/2018
งานเลี้ยงปีใหม่ 2019