ประกันชีวิต

             เมืองไทยประกันชีวิตมีแบบประกันให้เลือกหลายแบบตรงกับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป ครอบคลุมทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ โรคร้ายแรง ประกันแบบบำนาญ คุ้มครองอุบัติเหตุและประกันชีวิตควบคู่การลงทุน ลูกค้าหรือผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดแต่ละแบบประกันตามหมวดหมู่ด้านล่าง หากมีข้อส่งสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถส่งข้อความมาที่เพจ Money and Insurance ได้ครับ

คำถามที่พบบ่อย

Q: อยากทำประกันชีวิต บริษัทไหนดี / ตัวไหนดี
A: สำหรับคนที่เริ่มต้นทำประกันชีวิต เพื่อให้ได้แบบประกันที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด โดยดูจากความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่คุณต้องการ

 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีไม่นอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก)
 • คุ้มครองค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาลกรณีนอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
  และต้องการได้รับเงินคืนระหว่างทาง สะดวกจ่ายเบี้ยระยะสั้นหรือระยะยาว และมีงบอยู่ที่เท่าไหร่ เพื่อนำเสนอแบบประกันที่เหมาะสม
  หากอยากหาแบบประกันที่เหมาะกับคุณสามารถติดต่อปรึกษาฟรีกับตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิต หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาที่คุณสะดวก

Q: อยากทำประกันชีวิต เพื่อเอาไปลดหย่อนภาษี
A: ประกันชีวิตสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท ต่อปี

 • เบี้ยประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี (รวมกับเบี้ยประกันสุขภาพได้ไม่เกิน 15,000 บาท)
 • เบี้ยประกันชีวิตเพื่อบำนาญ สามารถใช้ลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาท

Q: สอบถาม ประกันชีวิตตัวไหนที่ให้ความคุ้มครองชีวิตสูง แต่จ่ายเบี้ยประกันต่ำ
A:  มีแบบชั่วระยะเวลา ซึ่งมีให้เลือกระยะเวลาความคุ้มครองตั้งแต่ 1, 5, 10, 15 แบบนี้ ต้องเสียชีวิตเท่านั้นจึงจะได้รับเงินตามทุนประกันที่ซื้อไว้ จ่ายเบี้ยน้อย แต่ได้รับความคุ้มครองชีวิตสูง
แต่หากอยากได้แบบที่เมื่ออยู่ครบสัญญาแล้วได้รับเงินก้อน ขอแนะนำเมืองไทย สไมล์ เซฟเวอร์ 20/16 ที่ได้รับเงินครบสัญญา 120%* และให้ความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 120%* อีกด้วย

*เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

Q: ประกันชีวิตมีแบบได้ผลตอบแทนระหว่างทางมั้ย
A: มีให้เลือกหลายแบบประกันที่ได้ผลประโยชน์ระหว่างทาง เช่น
โครงการเมืองไทย ตลอดชีพ 90/5 มีจ่ายเงินคืนทุกปี ปีละ 1% ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - ครบอายุ 89ปี และจ่ายเงินครบกำหนดสัญญา 100% เมื่ออายุครบ 90 ปี โดยจ่ายเบี้ยเพียง 5 ปีเท่านั้น

Q: ถ้ายกเลิกประกัน หรือเวนคืนก่อนครบสัญญา จะได้เงินคืนตามทุนที่ทำหรือได้เท่าไหร่
A: เงินคืนกรณียกเลิกประกันก่อนครบสัญญา จะได้รับเงินเป็นค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่แจ้งไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ซึ่งจะอยู่ในเล่มกรมธรรม์ของลูกค้า ซึ่งอาจจะมากกว่า หรือ น้อยกว่า เบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด

Q: มีประกันชีวิตสำหรับเด็กมั้ย
A: มีแบบประกันชีวิตที่สามารถซื้อให้เด็กได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เช่น เน้นความคุ้มครองชีวิต เน้นการเก็บออมเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา เน้นความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุ หรือเน้นความคุ้มครองด้านสุขภาพ หากอยากหาแบบประกันที่เหมาะกับคุณสามารถติดต่อปรึกษาฟรีกับตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิต หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาที่คุณสะดวก