เดชาธร  ยะนันท์ (อู๋)

ผู้จัดการฝ่ายขาย สำนักงานใหญ่
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  • ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการงานเงิน
  • ผู้แนะนำการลงทุนกองทุนรวม

เลขที่ใบอนุญาต

  • ผู้แนะนำการลงทุน (IC): 115446
  • ประกันชีวิต : 6001016915
  • ประกันวินาศภัย : 6204027811