หากคุณกำลังเบื่อประกันชีวิตแบบสามัญเดิมๆ ที่ได้ผลตอบแทนน้อยไม่ได้ดั่งใจ ไม่สามารถกำหนดทุนประกันหรือเพิ่ม/ลดทุนประกันได้และมีเงื่อนไขยุ่งยาก ลองดูแผนประกันใหม่ที่มีอิสระมากขึ้น ได้ทั้งความคุ้มครองชีวิตที่กำหนดทุนประกันเองได้ด้วยเบี้ยที่โครตรถูก  ได้ทั้งการลงทุนในกองทุนที่เราสนใจ ทำให้มีโอกาสได้ผลตอบแทนมากขึ้นและยังซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ ได้อีกด้วย ทำให้ยืดหยุ่นเรื่องการจ่ายเบี้ยแม้ว่าจะแบ่งจ่ายก็ไม่มีค่าธรรมเนียมและที่สำคัญและหยุดพักชำระเบี้ยได้กับโครงการ “เมืองไทย ยูนิตลิงค์ (mDesign)”

ประกันชีวิตควบการลงทุนเมืองไทยูนิตลิงค์ (mDesign) คืออะไร?

ปกติแล้วการทำประกันชีวิตสามัญแบบตลอดชีพหรือออมทรัพย์ ลูกค้าจะเห็นตารางผลประโยชน์แน่นอนว่าจะได้เงินคืนปีละเท่าไหร่ มีเงินคืนแบบไหนบ้างทุกปีหรือทุก 2 ปี และเมื่อครบสัญญาจะไดเงินก้อนกี่บาท แต่ลูกค้าจะไม่รู้ว่า เบี้ยประกันที่จ่ายนั้นมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง แตกต่างกับประกันชีวิตควบการลงทุนที่แจกแจงค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบถึงเบี้ยประกันและสัดส่วนของเงินที่นำไปลงทุน อีกทั้งลูกค้ายังได้ประโยชน์จากผลตอบแทนที่สูงกว่า และได้ความคุ้มครองที่มากกว่าด้วย โดยประกันชีวิตควบการลงทุนเมืองไทยูนิตลิงค์ (mDesign) เรียกสั้นๆ ว่า ยูนิตลิงค์ (mDesign) 

 • ยูนิตลิงค์ เป็นประกันชีวิต ไม่ใช่เงินฝาก, ไม่ใช่กองทุนแถมประกัน,ไม่ใช่ประกันแถมกองทุน
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยมีผลต่อค่าใช้จ่าย หากต้องการจำนวนเงินเอาประสูง ค่าการประกันภัยจะสูงตามไปด้วยและจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อผู้เอาประกันอายุมากขึ้น

ประกันชีวิตแบบเดิม (สามัญ) มีรูปแบบยังไง?

ประกันชีวิตแบบเดิมทุนประกันคงที่ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นซื้อ ไม่สามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ หากต้องการเพิ่มทุนประกันต้องซื้อกรมธรรม์เล่มใหม่ ซึ่งไม่ตอบโจทย์กับลูกค้า ที่อยากเพิ่มวงเงินความคุ้มครองในอนาคตกรณีที่มีครอบครัว มีภาระหนี้สินมากขึ้น  ไม่สามารถขอชำระเบี้ยเพิ่มเพื่อเป็นเงินออมได้ ไม่สามารถหยุดพักชำระเบี้ยได้ หากไม่จ่ายเบี้ยปีนั้นๆ กรมธรรม์ก็จะขาดความคุ้มครองและไม่สามารถถอนหรือขอเงินจากเบี้ยที่จ่ายไปคืนได้นอกจากการขอเวรคืน แต่มีข้อดีตรงที่ เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญาและลูกค้าได้รับเงินคืนที่แน่นอนตามที่ตารางกรมธรรมระบุไว้

เปรียบเทียบแผนประกัน 99/20 กับ ยูนิตลิงค์ (mDesign)

 • แบบที่ 1 เลือกประประกันชีวิตแบบสามัญคุ้มครองตลอดชีพ 99/20

นาย A อายุ 30 ปี ต้องการความคุ้มครองชีวิต 2,000,000 บาทเลือกซื้อประกันชีวิตแบบสามัญแผนคุ้มครองตลอดชีพ 99/20 เบี้ยประกันปีละ 38,000 บาท ต้องจ่ายเบี้ย 20 ปี รวมเป็นเงิน 760,000 บาท สมมติจ่ายเบี้ยไปแล้ว 20 ปี  นาย A ต้องการยกเลิกกรมธรรม์/เวณคืน นาย A จะได้เงินคืนตามตารางเงินค่าเวณคืนกรมธรรม์ 652,000 บาท ซึ่งขาดทุนจากเบี้ยที่จ่ายไปประมาณ 108,000 บาท ซึ่งถ้าต้องการเงืนคืนเท่ากับเบี้ยที่จ่ายไปอาจจะต้องรอไปอีก 5-10 ปี

 • แบบที่ 2 เลือกยูนิตลิงค์ (mDesign)

นาย A อายุ 30 ปี ต้องการความคุ้มครองชีวิต 2,000,000 บาทเลือกซื้อยูนิตลิงค์ (mDesign) เบี้ยประกันปีละ 24,000 บาท โดยคาดการว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 5% ต่อปี นาย A จ่ายเบี้ยไปแล้ว 20 ปี รวมเป็นเงิน 480,000  บาท นาย A ต้องการยกเลิกกรมธรรม์นาย A จะได้เงินคืนตามตารางเงินค่าเวณคืนกรมธรรม์  567,314.99 บาท ซึ่งมีส่วนต่าง (กำไร) จากเบี้ยที่จ่ายไปประมาณ 87,314.99 บาท (ปีกรมธรรม์ที่ 20, เดือนกรมธรรม์ที่ 240)

กรณีที่นาย A ไม่ต้องการยกเลิกกรมธรรม์แต่จ่ายเบี้ยต่อไปเรื่อยๆ จนถึงอายุ 60 ปี เพื่อลงทุนและให้คุ้มครองชีวิตด้วยและจะได้มีเงินใช้หลังเกษียณ นาย A จ่ายเบี้ยไปแล้ว 30 ปี (ตั้งแต่อายุ 30-59 ปี ) รวมเป็นเงิน 720,000 บาท นาย A ต้องการยกเลิกกรมธรรม์นาย A จะได้เงินคืนตามตารางเงินค่าเวณคืนกรมธรรม์ 1,113,140.32 บาท ซึ่งมีส่วนต่าง (กำไร) จากเบี้ยที่จ่ายไปประมาณ 393,140.32 บาท (ปีกรมธรรม์ที่ 30, เดือนกรมธรรม์ที่ 360)

 • แบบที่ 2 เลือกยูนิตลิงค์ (mDesign) ทุนประกัน 1,000,000 บาท

นากจากนี้ถ้านาย A ปรับลดความคุ้มครองเหลือเพียง 1,000,000 บาทแต่ยังคงจ่ายเบี้ย 24,000 บาทต่อปีเท่าเดิมและอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 5% ต่อปี นาย A อายุ 60 ปี ต้องการยกเลิกกรมธรรม์นาย A จะได้เงินคืนตามตารางเงินค่าเวณคืนกรมธรรม์สูงถึง  1,345,966.96  บาทเลยทีเดียว (ปีกรมธรรม์ที่ 30, เดือนกรมธรรม์ที่ 360)

สรุปว่า…

 • การเลือกความคุ้มครองทุนประกัน 2,000,000 บาท ยูนิตลิงค์ (mDesign) จ่ายเบี้ยถูกกว่าถึง 14,000 บาทต่อปี
 • กรณีต้องการยกเลิก(เวณคืน) ปีที่ 20 ยูนิตลิงค์ (mDesign) มีส่วนต่างหลังหักเบี้ยประกันไปประมาณ 86,314.99 บาท
 • กรณีที่นาย A ปรับลดทุนประกันลง จะทำให้ค่าเบี้ยประกันภัยน้อยลงและมีเงินเหลือสำหรับการลงทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งในระยะยาวจะทำมีมูลค่าการลงทุน/เงินค่าเวณคืนกรมกรมธรรม์สูงขึ้น
 • ตัวอย่างการคำนวณโดยสมมติอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ 5% ต่อปีมีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่ากรณีลงทุนในระยะยาวหรือมีโอกาสขาดทุนจากการลงทุนได้

ประกันชีวิตควบการลงทุนเมืองไทยูนิตลิงค์ (mDesign) ตอบโจทย์ยังไงบ้าง

 • เบี้ยประกันที่ยืดหยุ่น สามารถกำหนดเบี้ยประกันภัยได้เอง เริ่มต้นเพียง 20,000 บาทต่อปี
 • ความคุ้มครองที่ยืดหยุ่น สามารถกำหนดเงินเอาประกันภัยได้เอง ความคุ้มครองเริ่มต้น 5 เท่าถึง 15 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอาประกันภัยและไม่จำกัดจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด พร้อมทั้งสามารถปรับเพิ่ม หรือลดความคุ้มครองได้ปีละ 1 ครั้ง
 • การชำระเบี้ยที่ยืดหยุ่น สามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้โดยความคุ้มครองและโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนยังคงอยู่ ตราบเท่าที่มูลค่าการลงทุนคงเหลือในกรมธรรม์
 • ตัวเลือกการลงทุนที่ยืดหยุ่น เลือกลงทุนได้เอง เพื่อโอกาสรับผลแทนที่ต้องการ ตามความเสี่ยงที่รับได้ ผ่านกองทุนรวมคุณภาพ บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำ พร้อมตัวเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย ยืนหยุ่นและสามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • เพิ่มเงินออมเพื่อการลงทุนได้ ช่วงที่มีรายได้เพิ่ม สามารถเพิ่มเงินลงทุนโดยการชำระเบี้ยประกันภัยที่เป็นเงินออมเพิ่มเติมได้ เริ่มต้น 5,000 บาทต่อครั้งและสูงสุดไม่เกินเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาแล้วต่อปีกรมธรรม์เพื่อสร้างโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
 • สภาพคล่องสูง สามารถถอนเงินลงทุนออกบางส่วนจากกกรมธรรม์ หรือใช้สิทธิเวณคืนกรมธรรม์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละช่วงชีวิต
 • เพิ่มความอุ่นใจด้วยสัญญาเพิ่มเติม หากต้องการเพิ่มความคุ้มครองสุขภาพโดยเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญาด้วย “สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพและโรคร้ายแรง” ที่จะช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวันเมื่อบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย คุ้มครองการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสื้นเชิงหรือเป็นโรคร้ายแรง

เลือกลงทุนในกองทุนไหนได้บ้าง

ปัจจุบันการลงทุนในกองทุนรวมของ  ยูนิตลิงค์ (mDesign) มีให้เลือกกว่า 9 บลจ. ครอบคลุมตั้งแต่ระดับ 1-7 (ความเสี่ยงต่ำไปจนถึงสูง) จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำใน ประเทศ เช่น

 • บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน

  • บลจ. เอ็มเอฟซี
  • บลจ. กสิกรไทย
  • บลจ. กรุงศรี
  • บลจ. ทหารไทย
  • บลจ. วรรณ
  • บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด
  • บลจ. พรินซิเพิล
  • บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
  • บลจ. ไทยพาณิชย์
 • ประเภทกองทุนรวม

  • กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ
  • กองทุนรวมตลาดเงิน 
  • กองทุนรวมตราสารหนี้
  • กองทุนรวมผสม
  • กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ
  • กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ
  • กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก

ดูรายชื่อกองทุนรวมที่ลงทุนได้ที่นี่

สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้

นอกจาก ยูนิตลิงค์ (mDesign) จะเป็นประกันชีวิตที่คุ้มครองชีวิตวงเงินสูงกว่าประกันแบบสามัญ และยังมีการนำเงินที่เหลือไปลงทุนในกองทุนที่เราเลือกแล้ว ยังสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ เหมือนกับประกันชีวิตแบบสามัญอีกด้วย เรียกได้ว่า ซื้อเล่มเดียวได้ถึง 3 ต่อ มาดูกันว่าสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่สามารถซื้อได้มีอะไรบ้าง

เปรียบเทียบ ประกันชีวิตทั่วไป vs เมืองไทยูนิตลิงค์ (mDesign) vs กองทุนรวม

 • ความคุ้มครองชีวิต

  • ประกันชีวิตทั่วไป : ได้เป็นจำนวนเงินปน่นอนเป็น % ของเงินเอาประกัน
  • ยูนิตลิงค์ : มีโอกาสได้ความคุ้มครองสูงกว่าเงินเอาประกันถ้ามูลค่าหน่วยลงทุนเติบโต
  • กองทุนรวม : ไม่มีความคุ้มครองชีวิต (ได้เพียงมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุน)
 • การรับผลประโยชน์ของทายาท

  • ประกันชีวิตทั่วไป : จ่ายแก่ทายาทได้โดยตรงกันทันที (ตามที่ระบุในเอกสารผู้รับผลประโยชน์)
  • ยูนิตลิงค์ : จ่ายแก่ทายาทได้โดยตรงกันทันที (ตามที่ระบุในเอกสารผู้รับผลประโยชน์)
  • กองทุนรวม : ต้องตั้งกองมรดก/ผจก.มรดก/ ผ่านศาลซึ่งยุ่งยากใช้เวลานาน
 • นโยบายการลงทุน

  • ประกันชีวิตทั่วไป : บริษัทประกันลงทุนให้
  • ยูนิตลิงค์ : ลูกค้าเลือกกองทุนเอง
  • กองทุนรวม : ลูกค้าเลือกกองทุนเอง
 • เหมาะกับใคร

  • ประกันชีวิตทั่วไป : ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ ไม่คาดหวังผลตอบแทน
  • ยูนิตลิงค์ : ผู้ที่ต้องการความสะดวก All in one ได้ทั้งความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ และต้องการผลตอบแทนที่งอกเงย
  • กองทุนรวม : ผู้มีความรู้เรื่องการลงทุย สามารถรับความเสี่ยงในตราสารที่ลงทุนได้ คาดหวังผลตอบแทนตามความเสี่ยงที่ลงทุน

ถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่กำลังสนใจทำประกันชีวิตแบบใหม่ที่ได้ทั้งความคุ้มครอง ไว้ให้คนที่รัก ได้ลงทุนในกองทุนที่สนใจ และสามารถปรับเปลี่ยนแผนความคุ้มครองได้ตามความต้องการในแต่ละช่วงอายุ ต้องไม่พลาดประกันชีวิตควบการลงทุนยูนิตลิงค์ (mDesign) จากเมืองไทยประกันชีวิตนะครับ

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook :  Money and Insurance
Line
: https://lin.ee/cAyHd1Q
Website : www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713