อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 70 ปี
  ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 99 ปีหรือ ตราบเท่าที่มูลค่าการลงทุนมีเพียงพอจะชำระค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : 99 ปีหรือ ตามความต้องการของลูกค้า
  การชำระเบี้ย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน
  ผลประโยชน์การเสียชีวิต : ได้รับเงินเท่ากับทุนประกัน หรือ มูลค่าการลงทุน+3 เท่าของเบี้ยที่จ่ายต่อปี (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

เปลี่ยนจากดอกเบี้ยเงินฝากอันน้อยนิด
มาเป็นประกันชีวิตคุ้มครองหลักล้านและได้ลงทุนรับเงินปันผลกันเถอะ

ประกันชีวิตควบคู่การลงทุน เมืองไทย ยูนิต ลิงค์ (mDesign) คืออะไร ?

ประกันชีวิตสามัญแบบตลอดชีพหรือออมทรัพย์แบบเดิม ลูกค้าจะเห็นตารางผลประโยชน์แน่นอนว่าจะได้เงินคืนปีละเท่าไหร่ มีเงินคืนแบบไหนบ้างทุกปีหรือทุก 2 ปี และเมื่อครบสัญญาจะไดเงินก้อนกี่บาท แต่ลูกค้าจะไม่รู้ว่า เบี้ยประกันที่จ่ายนั้นมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง แตกต่างกับประกันชีวิตควบการลงทุนที่แจกแจงค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบถึงเบี้ยประกันและสัดส่วนของเงินที่นำไปลงทุน อีกทั้งลูกค้ายังได้ประโยชน์จากผลตอบแทนที่สูงกว่า และได้ความคุ้มครองที่มากกว่าด้วย โดยประกันชีวิตควบการลงทุนเมืองไทยูนิตลิงค์ (mDesign) เรียกสั้นๆ ว่า ยูนิตลิงค์ (mDesign) 

 • ยูนิตลิงค์ เป็นประกันชีวิต ไม่ใช่เงินฝาก, ไม่ใช่กองทุนแถมประกัน,ไม่ใช่ประกันแถมกองทุน
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยมีผลต่อค่าใช้จ่าย หากต้องการจำนวนเงินเอาประสูง ค่าการประกันภัยจะสูงตามไปด้วยและจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อผู้เอาประกันอายุมากขึ้น

ประกันชีวิตควบการลงทุน เมืองไทย ยูนิต ลิงค์ (mDesign) มีรูปแบบยังไง?

 • แบบที่ 1 เลือกยูนิตลิงค์ (mDesign) ทุนประกัน 2,000,000 บาท

นาย A อายุ 30 ปี ต้องการความคุ้มครองชีวิต 2,000,000 บาทเลือกซื้อยูนิตลิงค์ (mDesign) เบี้ยประกันปีละ 24,000 บาท โดยคาดการว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 5% ต่อปี นาย A จ่ายเบี้ยไปแล้ว 20 ปี รวมเป็นเงิน 480,000  บาท นาย A ต้องการยกเลิกกรมธรรม์นาย A จะได้เงินคืนตามตารางเงินค่าเวณคืนกรมธรรม์  567,314.99 บาท ซึ่งมีส่วนต่าง (กำไร) จากเบี้ยที่จ่ายไปประมาณ 87,314.99 บาท (ปีกรมธรรม์ที่ 20, เดือนกรมธรรม์ที่ 240)

กรณีที่นาย A ไม่ต้องการยกเลิกกรมธรรม์แต่จ่ายเบี้ยต่อไปเรื่อยๆ จนถึงอายุ 60 ปี เพื่อลงทุนและให้คุ้มครองชีวิตด้วยและจะได้มีเงินใช้หลังเกษียณ นาย A จ่ายเบี้ยไปแล้ว 30 ปี (ตั้งแต่อายุ 30-59 ปี ) รวมเป็นเงิน 720,000 บาท นาย A ต้องการยกเลิกกรมธรรม์นาย A จะได้เงินคืนตามตารางเงินค่าเวณคืนกรมธรรม์ 1,113,140.32 บาท ซึ่งมีส่วนต่าง (กำไร) จากเบี้ยที่จ่ายไปประมาณ 393,140.32 บาท (ปีกรมธรรม์ที่ 30, เดือนกรมธรรม์ที่ 360)

 • แบบที่ 2 เลือกยูนิตลิงค์ (mDesign) ทุนประกัน 1,000,000 บาท

นากจากนี้ถ้านาย A ปรับลดความคุ้มครองเหลือเพียง 1,000,000 บาทแต่ยังคงจ่ายเบี้ย 24,000 บาทต่อปีเท่าเดิมและอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 5% ต่อปี นาย A อายุ 60 ปี ต้องการยกเลิกกรมธรรม์นาย A จะได้เงินคืนตามตารางเงินค่าเวณคืนกรมธรรม์สูงถึง  1,345,966.96  บาทเลยทีเดียว (ปีกรมธรรม์ที่ 30, เดือนกรมธรรม์ที่ 360)

ตัวอย่างตารางสรุปได้ว่า…

 • กรณีที่นาย A ปรับลดทุนประกันลง จะทำให้ค่าเบี้ยประกันภัยน้อยลงและมีเงินเหลือสำหรับการลงทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งในระยะยาวจะทำมีมูลค่าการลงทุน/เงินค่าเวณคืนกรมกรมธรรม์สูงขึ้น
 • ตัวอย่างการคำนวณโดยสมมติอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ 5% ต่อปีมีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่ากรณีลงทุนในระยะยาวหรือมีโอกาสขาดทุนจากการลงทุนได้ (หากต้องการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนเติบโต กับ ติดลบ สามารถปรึกษาผมทางเพจได้ครับ)

จุดเด่นของ เมืองไทย ยูนิต ลิงค์ (mDesign)

 • เบี้ยประกันที่ยืดหยุ่น สามารถกำหนดเบี้ยประกันภัยได้เอง เริ่มต้นเพียง 20,000 บาทต่อปี (เท่ากันทุกช่วงอายุ)
 • ความคุ้มครองที่ยืดหยุ่น สามารถกำหนดเงินเอาประกันภัยได้เอง
 • สามารถปรับเพิ่ม หรือลดความคุ้มครองได้ปีละ 1 ครั้ง
 • การชำระเบี้ยที่ยืดหยุ่น สามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้ โดยความคุ้มครองและโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนยังคงอยู่ ตราบเท่าที่มูลค่าการลงทุนคงเหลือในกรมธรรม์
 • ตัวเลือกการลงทุนที่ยืดหยุ่น เลือกลงทุนได้เอง เพื่อโอกาสรับผลแทนที่ต้องการ ตามความเสี่ยงที่รับได้ ผ่านกองทุนรวมคุณภาพ บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำ พร้อมตัวเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย ยืนหยุ่นและสามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • เพิ่มเงินออมเพื่อการลงทุนได้ ช่วงที่มีรายได้เพิ่ม สามารถเพิ่มเงินลงทุนโดยการชำระเบี้ยประกันภัยที่เป็นเงินออมเพิ่มเติมได้ เริ่มต้น 5,000 บาทต่อครั้งและสูงสุดไม่เกินเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาแล้วต่อปีกรมธรรม์เพื่อสร้างโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
 • สภาพคล่องสูง สามารถถอนเงินลงทุนออกบางส่วนจากกกรมธรรม์ หรือใช้สิทธิเวณคืนกรมธรรม์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละช่วงชีวิต
 • เพิ่มความอุ่นใจด้วยสัญญาเพิ่มเติม หากต้องการเพิ่มความคุ้มครองสุขภาพโดยเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญาด้วย “สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพและโรคร้ายแรง” ที่จะช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวันเมื่อบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย คุ้มครองการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสื้นเชิงหรือเป็นโรคร้ายแรง

เมืองไทย ยูนิต ลิงค์ (mDesign) ลงทุนในอะไรได้บ้าง

ปัจจุบันการลงทุนในกองทุนรวมของ  ยูนิตลิงค์ (mDesign) มีให้เลือกกว่า 9 บลจ. ครอบคลุมตั้งแต่ระดับ 1-7 (ความเสี่ยงต่ำไปจนถึงสูง) จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำใน ประเทศ เช่น

 • บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน

  • บลจ. เอ็มเอฟซี
  • บลจ. กสิกรไทย
  • บลจ. กรุงศรี
  • บลจ. ทหารไทย
  • บลจ. วรรณ
  • บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด
  • บลจ. พรินซิเพิล
  • บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
  • บลจ. ไทยพาณิชย์

ดูรายชื่อกองทุนรวมที่ลงทุนได้ที่นี่
Unit-Linked mDesign Sales Sheet ดาวน์โหลด

สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้

นอกจาก ยูนิตลิงค์ (mDesign) จะเป็นประกันชีวิตที่คุ้มครองชีวิตวงเงินสูงกว่าประกันแบบสามัญ และยังมีการนำเงินที่เหลือไปลงทุนในกองทุนที่เราเลือกแล้ว ยังสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ เหมือนกับประกันชีวิตแบบสามัญอีกด้วย เรียกได้ว่า ซื้อเล่มเดียวได้ถึง 3 ต่อ มาดูกันว่าสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่สามารถซื้อได้มีอะไรบ้าง

เปรียบเทียบระหว่าง ประกันชีวิตทั่วไป vs  ยูนิต ลิงค์ (mDesign) vs ยูนิเวอร์แซลไลฟ์) (UL Plus) vs กองทุนรวม

 • ความคุ้มครองชีวิต

  • ประกันชีวิตทั่วไป : ได้เป็นจำนวนเงินปน่นอนเป็น % ของเงินเอาประกัน
  • ยูนิตลิงค์ : มีโอกาสได้ความคุ้มครองสูงกว่าเงินเอาประกันถ้ามูลค่าหน่วยลงทุนเติบโต
  • กองทุนรวม : ไม่มีความคุ้มครองชีวิต (ได้เพียงมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุน)
 • การรับผลประโยชน์ของทายาท

  • ประกันชีวิตทั่วไป : จ่ายแก่ทายาทได้โดยตรงกันทันที (ตามที่ระบุในเอกสารผู้รับผลประโยชน์)
  • ยูนิตลิงค์ : จ่ายแก่ทายาทได้โดยตรงกันทันที (ตามที่ระบุในเอกสารผู้รับผลประโยชน์)
  • กองทุนรวม : ต้องตั้งกองมรดก/ผจก.มรดก/ ผ่านศาลซึ่งยุ่งยากใช้เวลานาน
 • นโยบายการลงทุน

  • ประกันชีวิตทั่วไป : บริษัทประกันลงทุนให้
  • ยูนิตลิงค์ : ลูกค้าเลือกกองทุนเอง
  • กองทุนรวม : ลูกค้าเลือกกองทุนเอง
 • เหมาะกับใคร

  • ประกันชีวิตทั่วไป : ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ ไม่คาดหวังผลตอบแทน
  • ยูนิตลิงค์ : ผู้ที่ต้องการความสะดวก All in one ได้ทั้งความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ และต้องการผลตอบแทนที่งอกเงย
  • กองทุนรวม : ผู้มีความรู้เรื่องการลงทุย สามารถรับความเสี่ยงในตราสารที่ลงทุนได้ คาดหวังผลตอบแทนตามความเสี่ยงที่ลงทุน

ถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่กำลังสนใจทำประกันชีวิตแบบใหม่ที่ได้ทั้งความคุ้มครอง ไว้ให้คนที่รัก ได้ลงทุนในกองทุนที่สนใจ และสามารถปรับเปลี่ยนแผนความคุ้มครองได้ตามความต้องการในแต่ละช่วงอายุ ต้องไม่พลาดประกันชีวิตควบการลงทุนยูนิตลิงค์ (mDesign) จากเมืองไทยประกันชีวิต สนใจให้ผมช่วยออกแบบแผนให้ทักมาทางแชทหรือไลน์ได้เลยครับ

“ฟรี สไลด์แผนความคุ้มครองและการลงทุน”

เอกสารที่ใช้สมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง

ช่องทางการชำระเงิน

 • โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • จ่ายผ่านบัตรเครดิต

ช่องทางการสมัคร/ติดต่อตัวแทน

   

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook :  Money and Insurance
Line
: https://lin.ee/cAyHd1Q
Website : www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713