อายุรับประกันภัย : 11 - 90 ปี
 ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 99 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 98 ปี
  เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (เลือกสัญญาหลัก)

New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ คืออะไร?

New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ เป็นการปรับปรุงเนื้อหาและเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพหรือค่ารักษาพยาบาลที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดทำขึ้นใหม่หรือปรับปรุงใหม่ในเรื่องของหมวดตารางความคุ้มครองและเงื่อนไขความคุ้มครองอื่นๆ ในกรมธรรม์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิ๊ก)

แผนนี้คุ้มครองอะไรบ้าง

 • โรคระบาด โรคร้ายแรงทุกระยะ โรคทั่วไป โรคโควิด 19 การแพ้วัคซีน โควิด 19 เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
 • เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรง

แผนนี้เหมาะกับ

 • ลูกค้าที่สวัสดิการประกันกลุ่มอยู่ ต้องการค่าห้องหรือค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม
 • ลูกค้าที่ประกันสุขภาพส่วนตัวอยู่แล้ว ต้องการค่าห้องหรือค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม

จุดเด่น

 • ไม่จำกัด วงเงินค่ารักษาต่อปี
 • ไม่จำกัด จำนวนครั้งที่เข้ารักษาต่อปี
 • วงเงินเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล แยกส่วน แยกส่วนกับวงเงินค่าห้อง
 • ได้ค่าห้องเพิ่มตั้งแต่ 4,000 บาท (แผน 3)
 • ช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากสวัสดิการที่มีอยู่ สูงสุด 500,000 บาท(แผน 3) ต่อครั้ง
 • คุ้มครองผู้ป่วยใน ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าแพทย์ ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ ค่ายา ทั้งกรณีเจ็บป่วยและกรณีผ่าตัด สูงสุด 1,040,000 บาทต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้ สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้

ความคุ้มครองประกันสุขภาพแยกค่าใช้จ่าย (H&S) ตามมาตรฐานประกันสุขภาพใหม่

ตัวอย่างการคำนวณผลประโยชน์

เคยเจอไหมครับอยากได้ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษาสูง ให้พอกับนอนโรงพยาบาลเอกชน แต่ตัวแทนบอกต้องซื้อแผนค่ารักษาพยาบาลสูงเพราะแผนค่ารักษาพยาบาลสูงจะได้ค่าห้องสูงด้วย ทำให้เบี้ยแพงขึ้น ทั้งๆที่เราคิดว่าไม่จำเป็นต้องเอาค่ารักษาสูงขนาดนั้น อยากประหยัดเบี้ยแต่เพิ่มค่าห้อง เมืองไทยประกันชีวิตช่วยได้

สัญญาเพิ่มเติมเอ็กตร้าแคร์ พลัส เพิ่มค่าห้องให้ให้เริ่มต้นที่ 2,000 บาท ไม่พอแค่นั้นยังได้ครับค่ารักษาพยาบาลเพิ่มอีก 200,000 บาท เบี้ยถูกกว่าซื้อประกันสุขภาพแผนค่าห้องสูง

ตัวอย่าง พี่มีประกันสุขภาพอยู่แล้ว ได้ค่าห้อง 3,000 บาท แต่ รพ. ที่เข้ารักษาค่าห้อง 5,000 บาททำให้มีค่าห้องส่วนเกิน 2,000 บาทต่อครั้ง จะซื้อประกันสุขภาพแผน ค่าห้อง 2,000 บาทเพิ่มก็ต้องจ่ายเพียยทั้งแผนเดิมและแผนใหม่ หรือจะซื้อประกันสุขภาพแผนใหม่แผนค่าห้อง 5,000 บาทก็เบี้ยแพง

หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day surgery)

การผ่าตัดใหญ่ หรือการทำหัตถการทดแทนการผ่าตัดใหญ่ หรือการใช้เครื่องมือบำบัดรักษาพิเศษที่สามารถทดแทนการผ่าตัดใหญ่ได้ โดยไม่ต้องมีการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลโดยการผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (DAY SU RGERY) ตัวอย่าง เช่น

 • การสลายนิ่ว (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)
 • การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization)
 • การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens)
 • การผ่าตัดข้อต่อด้วยโดยวิธีการส่องกล้อง (Endoscopic joint Surgery)
 • การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด
 • การส่องกล้องทางเดินหายใจส่วนล่าง หรือการส่องกล้องตรวจหลอดลม
 • ส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนบน (Esophagogastroduodenoscopy EGD)
 • การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น (Gastroscope)
 • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscope)
 • การผ่าตัดไซนัสผ่านทางช่องจมูก (Transnasal Endoscopic Surgery Sinus)
 • การตัดก้อนเนื้อที่เต้านมโดยการวางยาสลบ
 • การตัดชิ้นเนื้อจากอวัยวะในช่องท้องเพื่อการวินิจฉัย (Tissue biopsy Abdomen)
 • การตัดชิ้นเนื้อจากอวัยวะในช่องอกเพื่อการวินิจฉัย (Tissue biopsy Thoracic)
 • การตัด (Amputation) นิ้วมือหรือนิ้วเท้า
 • การเจาะตับ (Liver Puncture/Liver Aspiration)

ข้อจำกัด

 • ไม่เหมาะกับคนที่ยังไม่มีประกันสุขภาพเพราะต้องมีความรับผิดส่วนแรก 20,000 บาทแรกที่ต้องจ่ายเองก่อน (เฉพาะหมวดค่ารักษาพยาบาล)

แก้ไขข้อจำกัด

ตารางเบี้ยประกันแผนเอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส (ไม่รวมสัญญาหลัก)

 • เบี้ยประกันชีวิตสัญญาหลัก
 • ตัวอย่างคุณเอ็ม เพศชายอายุ 35 ปีต้องการซื้อความคุ้มครอง เอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส แผน 3
  • สัญญาหลักแผนสมาร์ทโพรเทคชั่น ทุนประกัน 200,000 บาท (เริ่มต้น) เบี้ย 4,860 บาท
  • สัญญาเพิ่มเติมเอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส เบี้ย 7,818 บาท
   รวมเป็น 12,678 บาท

แผนแนะนำอื่นๆ

เอกสารที่ใช้สมัคร/ช่องทางการชำระเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • จ่ายผ่านบัตรเครดิต
 • ซื้อประกันออนไลน์ได้ง่ายๆ ด้วยวิธี Digital Face to Face

ตัวอย่างแผนที่ลูกค้าเลือก

คำถามที่พบบ่อย

1. อายุรับประกัน และระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่
- สามารถทำรับประกันได้ตั้งแต่อายุ 11-75 ปี และจะได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 81 ปี

2. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบเอ็กตร้าแคร์ พลัส ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) หรือไม่
- สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพดังกล่าว ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก)

3. ซื้อแล้วคุ้มครองเลยไหม
- หากเป็นการเจ็บป่วยจะเริ่มคุ้มครองหลังจากวันที่สัญญาเริ่มมีผลความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 30 วัน
- อาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ จะเริ่มคุ้มครองหลังจากสัญญาเริ่มมีผลความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ผ่านไปแล้ว 120 วันหรือหลังจากต่ออายุ (Reinstatement) เมื่อไม่ได้จ่ายเบี้ยภายในกำหนด

 • เนื้องอก
 • ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
 • ริดสีดวงทวาร
 • ไส้เลื่อนทุกชนิด
 • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
 • นิ่วทุกชนิด
 • เส้นเลือดขอดที่ขา
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

4. เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบเอ็กตร้าแคร์ พลัส  จะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยหรือไม่
- เบี้ยประกันภัยจะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย

5. ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) คืออะไร ?
- ค่าใช้จ่ายที่เราต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเงินของผู้ทำประกันโดยตรง หรือใช้สิทธิเบิกกับสวัสดิการอื่น ตลอดจนกรมธรรม์อื่น (ถ้ามี) ก็ได้  ซึ่งสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบเอ็กตร้าแคร์ พลัส จะให้ความคุ้มครองความเสียหายส่วนที่เกินจากความรับผิดส่วนแรก ทั้งนี้ วงเงินที่กำหนดไว้จะเป็นไปตามแผนความคุ้มครองที่เลือก

6.สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบเอ็กตร้าแคร์ พลัส คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ด้วยหรือไม่
- คุ้มครอง และสูงสุดไม่เกิน 15 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลประจำวันต่อวันแล้วไม่เกิน 120 วัน โดยจะจ่ายให้เป็นจำนวนสองเท่าของผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน

7. ถ้ามี Extra Care อยู่แล้ว ต้องการยกเลิก และเปลี่ยนมาซื้อ Extra Care Plus ได้หรือไม่
- สามารถทำได้ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์ปกติของบริษัทฯ

8. ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสุขภาพก่อนซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบเอ็กตร้าแคร์ พลัส หรือไม่
- การตรวจสุขภาพนั้นจะเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

9. สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว สามารถแนบบันทึกสลักหลัง OPD ได้หรือไม่
- สามารถแนบบันทึกสลักหลัง OPD ได้

10. สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว สามารถลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่ 
- สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 31