อายุรับประกันภัย : 11 - 70 ปี
  ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 81 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 80 ปี
  การชำระเบี้ย : รายปี, 3 เดือน, 6 เดือน,รายเดือน
  เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (เลือกสัญญาหลัก)

ภาพแสดงผลประโยชน์

จุดเด่น

 • ได้ค่าห้องเพิ่มตั้งแต่ 2,000-4,000 บาท
 • ช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธ์ สูงสุด 200,000 - 500,000 บาท
 • คุ้มครองผู้ป่วยใน ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าแพทย์ ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ ค่ายา ทั้งกรณีเจ็บป่วยและกรณีผ่าตัด สูงสุด 500,000 บาทต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • ไม่ต้องต่ายรักษาสวนแรกเองเหมือน โครงการเอ็กตร้าแคร์ พลัส
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้ สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้
 • ทำได้ตั้งแต่อายุ 18-70 ปี

กังวลไหมกับค่ารักษาพยาบาลที่แยกจุกจิก

สิ่งที่คนมักเข้าใจกันก็คือ เป็นหวัด เข้า รพ บ่อย ป่วยเล็กๆ น้อยๆ ต้องทำประกันสุขภาพถึงจะคุ้ม แต่ถ้าไม่เคยป่วย ไม่เคยเจ็บเท่ากับว่าเราสุขภาพแข็งแรงไม่จำเป็นต้องทำประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดพลาดกันมาหลายต่อหลายคนแล้ว

การเจ็บปวดทั่วไป เป็นไข้ เป็นหวัด เป็นเพียงการป่วยเล็กๆน้อยๆ ไปหาหมอแล้วกลับบ้าน เหมือนภูเขาน้ำแข็งที่โผล่มาให้เราเห็น ถ้าคนที่เห็นความสำคัญของประกันสุขภาพก็จะรีบทำประกันไว้เพราะคิดว่าคุ้ม ไม่ต้องจ่ายเงินเอง

แต่อีกมุมนึงที่เรามองไม่เห็นมันถูกซ่อนไว้ ใต้น้ำเช่นเดียวกับการเจ็บป่วยร้ายแรงที่ต้องนอน รพ เช่น ผ่าตัดไส้ติ่งใครๆก็มีโอกาสเป็น ริดสีดวง ไข้หวัดใหญ่ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ร้ายแรงอีกหน่อยก็โรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน โรคพวกนี้มักไม่ได้แสดงอาการให้เรารู้ก่อน ถ้าจะเป็นมันก็เป็นหนักเลยทีเดียวโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัว

คนที่เจ็บป่วยเล็กๆน้อยแบบภูเขาน้ำแข็งเหนือน้ำจะทำประกันสุขภาพไว้เพราะคิดว่าคุ้มและโชคดีเมื่อต้องเข้า รพ.กับโรคต่างๆเหมือนภูเขาน้ำแข็งที่อยู่ใต้น้ำเพราะมีประกันแล้ว

คนที่ไม่เคยเจ็บป่วยแต่มองเห็นภาพภูเขาน้ำแข็งทั้งบนน้ำและใต้น้ำก็จะรีบทำประกันสุขภาพไว้แม้จะไม่ได้เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ เพราะเค้าเห็นว่า ถ้าป่วยแล้วอาจจะเป็นแบบโรคที่อยู่ใต้น้ำได้ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อน

แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราบอกว่าตัวเองแข็งแรงดีไม่ต้องมีประกันสุขภาพก็เพราะเรามองภาพภูเขาน้ำแข็งที่อยู่เหนือน้ำอย่างเดียว คิดว่าไม่เป็นโรคเล็กๆน้อยๆ แสดงว่าสุขภาพดี จนลืมไปว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดโชคร้ายเจอแบบโรคที่ไม่ทันตั้งตัวแบบที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งอาจจะต้องเสียเงินเป็นแสนๆ กับค่ารักษาพยาบาลก็เป็นได้

ถ้าวันนี้เราตระหนักเรื่องนี้และรีบเตรียมตัวไว้ก่อน วันข้างหน้าหากเกิดเจ็บป่วยจริงเราจะไม่เจ็บใจแน่นอน แต่ถ้าวันนี้ยังไม่เห็นความสำคัญและปล่อยผ่านไป วันข้างหน้าหากเจ็บป่วยเสียค่ารักษาแล้ว อาจจะต้องเจ็บใจที่วันนี้ยังไม่ได้ทำประกันสุขภาพก็ได้

โครงการประกันสุขภาพเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า

 • คุ้มครองเสียชีวิต 500,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล 4,000 บาทต่อคืน
 • ค่าผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท โดยจ่ายให้ตั้งแต่บาท แรกเช่น เข้าผ่าตัดไส้ติ่งหมดไป 300,000 บาท ลูกค้าต้องจ่ายเอง 20,000 บาทแรกประกันสุขภาพเอ็กตร้าแคร์ พลัส แต่ประกันสุขภาาพเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้าจะจ่ายให้ทั้ง 300,000 บาทเลย

เบี้ยประกัน ชาย อายุ 35 เพียง 2,217 บาท/เดือน
เบี้ยประกัน หญิง อายุ 35 เพียง 2,205 บาท/เดือน

เหมาะกับใคร??

 • ประกันสุขภาพเอ็กตร้าแคร์ พลัส จะเหมาะกับลูกค้าที่มีประกันสุขภาพของเจ้าอื่นอยู่แล้วหรือของเมื่อไทยอยู่แล้ว มาช่วยเพิ่มค่าห้องค่ารักษาที่มีให้สูงขึ้น
 • ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า จะเหมาะกับลูกค้าที่ยังไม่มีประกันสุขภาพและอยากเริ่มทำเพราะได้ค่ารักษายาพบาลที่คุ้มค่ากว่า
 • ประกันสุขภาพเอ็กตร้าแคร์ พลัส และประกันสุขภาพเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า เป็นสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพซึ่งเงื่อนไขก็คือต้องมีประกันหลักที่เป็นประกันชีวิตก่อน (เป็นเงื่อนไขเดียวกันหมดของบริษัทประกัน)

เจ็บป่วยหรือผ่าตัดแบบไม่นอนโรงพยาบาลก็เบิกได้ (Day Case)

เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ทำให้การตรวจรักษาไม่จำเป็นต้องพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล บริษัทก็จะจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือหัตถการดังกล่าวต่อไปนี้ โดยเหมือนว่าผู้เอาประกันได้เข้ารับการตรวจรักษาในฐานะผู้ปวยใน ตามประโยชน์ความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครอง 

 1. การสลายนิ่ว
 2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีด
 3. การผ่าตัดต้อกระจก
 4. การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทุกชนิด
 5. การตรวจโดยการส่องกล้องทุกชนิด
 6. การผ่าตัดหรือเจาะไซนัส
 7. การรักษาริดสีดวงทวารโดยดารฉีดยาหรือผูก
 8. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม
 9. การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก
 10. การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินัจฉัยจากอวัยวะใดๆ
 11. การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า
 12. การจัดกระดูกให้เข้าที่
 13. การเจาะตับ
 14. การเจาะกระดูก
 15. การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง
 16. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด
 17. การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง
 18. การขูดมดลูก
 19. การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก
 20. การรักษา Bartholin’s Cyst
 21. การรักษาด้วยรังษีแกมม่า

ความคุ้มครองเฉพาะส่วนผู้ป่วยใน เหมาจ่ายเอ็กซ์ตร้า

ความคุ้มครองแบบเป็นแพ็กเก็จสุขภาพ เหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า + ค่าชดเชยรายวัน + อุบัติเหตุ

ตัวอย่างแผนที่ลูกค้าเลือก

คำถามที่พบบ่อย

1. อายุรับประกัน และระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่
- สามารถทำรับประกันได้ตั้งแต่อายุ 11-70 ปี และจะได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 81 ปี

2. โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) หรือไม่
- โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ เอ็กซ์ตร้าแคร์ ซึ่งสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพดังกล่าว ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก)

3. ซื้อแล้วคุ้มครองเลยไหม
- หากเป็นการเจ็บป่วยจะต้องเกิดขึ้นหลังจากทำสัญญาวันเริ่มมีผลความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 30 วัน
คุ้มครองอาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ หลังจากต่ออายุ (Reinstatement) หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 120 วัน

 • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
 • ริดสีดวงทวาร
 • ไส้เลื่อนทุกชนิด
 • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
 • นิ่วทุกชนิด
 • เส้นเลือดขอดที่ขา
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

4. เบี้ยประกันภัยของโครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า  จะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยหรือไม่
- เบี้ยประกันภัยจะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย

5. โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า ส่วนความคุ้มครอง ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ไม่ใช่ค่าห้อง ประกอบด้วยอะไรบ้าง?
- ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ค่าแพทย์วิสัญญี ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆที่ได้ใช้ระหว่างที่มีการเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล เป็นต้น

6.โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ด้วยหรือไม่
- คุ้มครอง และสูงสุดไม่เกิน 7 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวันแล้วไม่เกิน 120 วัน โดยจะจ่ายให้เป็นจำนวนสองเท่าของผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน

7. โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า ควรจะเริ่มทำเมื่อไหร่
- ควรเริ่มวางแผนตั้งแต่ตอนที่สุขภาพของเรายังคงแข็งแรงดีอยู่เพราะหากถึงวันที่ป่วยขึ้นมาแล้วอาจจะสายเกินไป

8. ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสุขภาพก่อนซื้อโครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า  หรือไม่

- การตรวจสุขภาพนั้นจะเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

9. สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว สามารถลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่ 
- สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315

เงื่อนไขแบบประกัน

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง สำหรับความคุ้มครองชีวิต
1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
2. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นความคุ้มครองสำหรับคุ้มครอง 
บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ อันเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
1. การเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดที่นอกเหนือจากที่ได้ให้คำนิยามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และไม่คุ้มครองโรคร้ายแรง และการผ่าตัดดังกล่าวที่ผู้เอาประกันภัยได้เป็นมาก่อนวันที่บริษัทฯ ตกลงรับประกันภัย หรือก่อนวันต่ออายุ หรือภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ตกลงรับประกันภัย หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนี้ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
2. การเจ็บป่วย หรือการผ่าตัดที่มีผลโดยตรง หรือ โดยอ้อมจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS and HIV)

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง