อายุรับประกันภัย : 30 วัน - 80 ปี
  ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 99 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 98 ปี
  เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (ดูสัญญาหลัก)

แคร์ พลัส (Care Plus) สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่จะมาช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับโรคมะเร็งและการล้างไต โดยแผนนี้จะช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังทุกระยะ เข้าถึงนวัตกรรมการรักษาสมัยใหม่สำหรับการรักษาโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรัง และยังเสริมความคุ้มครองการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสูงสุด 5 ล้านบาทต่อปี

ต่างจากสัญญาเพิ่มเติมโรคมะเร็งหรือโรคร้ายแรงที่จ่ายเป็นเงินก้อนตามเงื่อนไขของสัญญาตามทุนประกันชีวิตไว้ หรือที่หลายคสเรียกว่าเจอ จ่าย จบ

 

แผนนี้คุ้มครองอะไรบ้าง

 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังทุกระยะ ทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ครอบคลุมท้ังค่าหมอ ค่ายา ค่าผ่าตัด ค่ากายภาพบําบัด การตรวจวินิจฉัยขั้นสูง CT Scan, MRI, PET และ Gait scans
 • เสริมความคุ้มครองการบําบัดรักษาโรคทางจิตเวช ดูแลจิตใจของผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มรักษา ครอบคลุมท้ังค่าปรึกษาทางจิตเวช ค่าห้อง ค่ายา ค่ารักษา
 • คุ้มครองการรักษามะเร็งที่ครอบคลุม ดังนี้ 
  • รังสีรักษา (Radiotherapy)
  • รังสีร่วมรักษา(Interventional Radiological Treatment)
  • เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา(Nuclear Medicine)
  • เคมีบำบัด (Cytotoxic Chemotherapy)
  • ภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)
  • ฮอร์โมนบำบัด (Hormonal Therapy)
  • การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell Transplantation)
  • การรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)
  • ศัลยกรรมถอนรากถอนโคน (Radical Surgery)
  • รังสีศัลยกรรม (Radiosurgery)
 • คุ้มครองการรักษาไตวายเรื้อรัง ดังต่อไปนี้ 
  • การล้างไตผ่านทางเส้นเลือด (Regular Hemodialysis)
  • การล้างไตทางช่องท้อง (Peritoneal Dialysis)
  • การล้างไตแบบประสิทธิภาพสูง (Online Hemodiafiltration)
  • การปลูกถ่ายไต (Kidney (renal) Transplantation)
  • การผ่าตัดเส้นฟอกไต (Vascular Access)

จุดเด่นแผนนี้

 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล IPD และ OPD โรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังทุกระยะ สูงสุดถึง 10 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์ (โรคมะเร็ง 5 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์, ไตวายเรื้อรัง 5 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์ )
 • ช่วยเติมเต็มแผนประกันสุขภาพ ดีเฮลท์ พลัส ที่ขาดความคุ้มครอง ในหมวด 9-11 เกี่ยวกับการรักษาโรคไตวายเรื้อรังและการรักษามะเร็งในฐานะผู้ป่วยนอก
 • เน้นความคุ้มครองการรักษาโรคไตวายเรื้อรังและโรคมะเร็งโดยเฉพาะด้วยวิธีการรักษาที่ทันสมัย
 • ไม่ต้องกังวลเรื่องการเป็นซ้ำ เพราะคุ้มครองยาวต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปีและสามารถเคลมซ้ำ
 • รับส่วนลดเบี้ยประกัน 10% ตลอดสัญญา เมื่อซื้อความคุ้มครองคู่ทั้งโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรัง

แผนนี้เหมาะกับ

 • ลูกค้าที่สนใจประกันสุขภาพของเมืองไทยประกันชีวิตที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลโรคไตวายเรื้อรังและโรคมะเร็ง และมีงบจำกัดที่ไม่สามารถเลือกแผน "อีลิท เฮลท์ พลัส" ได้ สามารถเลือกทำแผนประกันสุขภาพ "ดีเฮลท์ พลัส" คู่กับแคร์พลัสเพื่อมาเติมเต็มในหมวด 9-11 ในฐานะการรักษาไตวายเรื้อรังและโรคมะเร็งแบบผู้ป่วยนอกได้
 • ลูกค้าที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพของบริษัทอื่นที่มีค่ารักษาไตวายเรื้อรังและโรคมะเร็ง แต่วงเงินไม่สูง หรือประกันสุขภาพที่ยังไม่ครอบคลุมโรคไตวายเรื้อรังและโรคมะเร็ง (แผนสุขภาพมาตรฐานเก่า) หรือแผนประกันสุขภาพบางแผนที่จำกัดวงเงินค่ารักษาโรคไตวายเรื้อรังและโรคมะเร็งในฐานะผู้ป่วยนอก

ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ตัวอย่างการคำนวณเบี้ยประกัน

 • ตัวอย่างคุณเอ็ม เพศชาย อายุ 30 ปี ต้องการซื้อความคุ้มครองแผนดี เฮลท์ พลัส แผน 5,000,000 บาท และ แคร์ พลัส คุ้มครองทั้งโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรัง แผน 5,000,000 บาท
  • สัญญาหลักแผนสมาร์ทโพรเทคชั่น ทุนประกัน 200,000 บาท (เริ่มต้น) เบี้ย 4,300 บาท
  • ความคุ้มครองแผน ดีเฮลท์ พลัส เบี้ย 18,086 บาท
  • ความคุ้มครอง แคร์ พลัส โรคมะเร็งและไตวายเรื้อรัง แผน 5,000,000 บาท เบี้ย 2,405 บาท
  • ค่าชดเชยรายวันกรณีนอนโรงพยาบาลคืนละ 1,000 บาท เบี้ย 1,600 บาท
  • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล  30,000 บาทต่อครั้ง เบี้ย 1,250 บาท
   รวมเป็น  27,641 บาท

 

แผนแนะนำอื่นๆ

เอกสารที่ใช้สมัคร/ช่องทางการชำระเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอทำประกัน
 • จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • ซื้อประกันออนไลน์กับตัวแทนด้วย Digital Face to Face อยู่ที่ไหนก็สมัครได้

คำถามที่พบบ่อย

Q: สัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส (Care Plus) เหมาะกับใคร?
A: เหมาะกับลูกค้าที่มีความกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งหรือไตวายเรื้อรังซึ่งเป็นโรคยอดฮิตและมีค่าใช้จ่ายสูง ต้องการมองหาความคุ้มครองเพิ่มเติมที่ครอบคลุมนวัตกรรมการรักษาสมัยใหม่ ทั้งผู้ป่วยใน(IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองสำหรับโรคใดโรคหนึ่ง หรือซื้อทั้ง 2 โรคสำหรับโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังก็ได้ตามต้องการ โดยความคุ้มครองจะเป็นไปตามโรคและแผนที่ลูกค้าเลือก นอกจากนี้ยังให้ความคุ้มครองในส่วนของโรคทางจิตเวชเพิ่มเติมเมื่อเริ่มการรักษาอีกด้วย

Q: ซื้อสัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส (Care Plus) จะได้รับความคุ้มครองเมื่อใด?
A: โดยปกติประกันโรคร้ายแรงจะมีระยะเวลาที่ยังไม่เริ่มคุ้มครอง เพื่อป้องกันผู้ทำประกันที่รู้ว่าตัวเองป่วยหนัก ดังนั้นจึงมีเงื่อนไขที่ประกันจะเริ่มคุ้มครองภายหลังจากวันทำสัญญานับไปอีก 90 วัน

Q: เจ็บป่วยขึ้นมา สัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส (Care Plus) ดูแลอะไรบ้าง?
A: หากซื้อสัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส (Care Plus) ก็สบายใจได้เลย เพราะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งและ/หรือไตวายเรื้อรังซึ่งเป็นโรคยอดฮิตและมีค่าใช้จ่ายสูง คุ้มครองทั้งกรณีผู้ป่วยใน(IPD) และ กรณีผู้ป่วยนอก(OPD) ครอบคลุมค่าหมอ ค่ายา ค่าผ่าตัด ค่ากายภาพบำบัด การตรวจวินิจฉัยขั้นสูง CT Scan, MRI, PET และ Gait scans เป็นต้น แบบเหมาจ่ายตามจริง และยังเสริมความคุ้มครองการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช ดูแลจิตใจของผู้ป่วยภายใน 5 ปี นับแต่ปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มรักษา

Q : สัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส (Care Plus) คุ้มครองรวมถึงค่าห้อง ค่าห้อง ICU ค่าอาหาร ด้วยหรือไม่?
A : สัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส (Care Plus) คุ้มครองค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งและ/หรือ ไตวายเรื้อรัง ที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลตามวิธีการบำบัดรักษาที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าห้อง ค่าห้อง ICU ค่าอาหาร ยกเว้นเป็นค่าห้อง ค่าอาหาร สำหรับการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวชที่เป็นความคุ้มครองเสริม ทั้งนี้หากลูกค้ามีประกันสุขภาพฉบับอื่นสามารถนำไปเบิกกับฉบับนั้นๆ ได้ตามสิทธิ์

Q: สนใจซื้อสัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส (Care Plus) อยากรู้ว่าคุ้มครองยาวแค่ไหน?
A: หากคุณสนใจซื้อสัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส (Care Plus) ก็สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 80 ปี
(ต่ออายุได้ถึง 98 ปี) และคุ้มครองนานจนถึงอายุ 99 ปี

Q: มีโอกาสที่ค่าเบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส (Care Plus) จะปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นหรือไม่?
A: เบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส (Care Plus) จะปรับตามอายุของผู้เอาประกันภัย

Q: สัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส (Care Plus) สามารถลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?
A: เมื่อซื้อสัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส (Care Plus) ก็สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

Q: สัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส (Care Plus) จำเป็นต้องซื้อพร้อมประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลักหรือไม่?
A: สัญญาเพิ่มเติม แคร์ พลัส (Care Plus) เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ ต้องซื้อพร้อมประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลัก

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง