อายุรับประกันภัย : 30 วัน - 80 ปี
  ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 99 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 98 ปี
  เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (ดูสัญญาหลัก)

แคร์ พลัส (Care Plus) สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่จะมาช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับโรคมะเร็งและการล้างไต โดยแผนนี้จะช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังทุกระยะ เข้าถึงนวัตกรรมการรักษาสมัยใหม่สำหรับการรักษาโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรัง และยังเสริมความคุ้มครองการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวช จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสูงสุด 5 ล้านบาทต่อปี

ต่างจากสัญญาเพิ่มเติมโรคมะเร็งหรือโรคร้ายแรงที่จ่ายเป็นเงินก้อนตามเงื่อนไขของสัญญาตามทุนประกันชีวิตไว้ หรือที่หลายคสเรียกว่าเจอ จ่าย จบ

 

แผนนี้คุ้มครองอะไรบ้าง

 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังทุกระยะ ทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ครอบคลุมท้ังค่าหมอ ค่ายา ค่าผ่าตัด ค่ากายภาพบําบัด การตรวจวินิจฉัยขั้นสูง CT Scan, MRI, PET และ Gait scans
 • เสริมความคุ้มครองการบําบัดรักษาโรคทางจิตเวช ดูแลจิตใจของผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มรักษา ครอบคลุมท้ังค่าปรึกษาทางจิตเวช ค่าห้อง ค่ายา ค่ารักษา
 • คุ้มครองการรักษามะเร็งที่ครอบคลุม ดังนี้ 
  • รังสีรักษา (Radiotherapy)
  • รังสีร่วมรักษา(Interventional Radiological Treatment)
  • เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา(Nuclear Medicine)
  • เคมีบำบัด (Cytotoxic Chemotherapy)
  • ภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)
  • ฮอร์โมนบำบัด (Hormonal Therapy)
  • การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell Transplantation)
  • การรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)
  • ศัลยกรรมถอนรากถอนโคน (Radical Surgery)
  • รังสีศัลยกรรม (Radiosurgery)
 • คุ้มครองการรักษาไตวายเรื้อรัง ดังต่อไปนี้ 
  • การล้างไตผ่านทางเส้นเลือด (Regular Hemodialysis)
  • การล้างไตทางช่องท้อง (Peritoneal Dialysis)
  • การล้างไตแบบประสิทธิภาพสูง (Online Hemodiafiltration)
  • การปลูกถ่ายไต (Kidney (renal) Transplantation)
  • การผ่าตัดเส้นฟอกไต (Vascular Access)

จุดเด่นแผนนี้

 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล IPD และ OPD โรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังทุกระยะ สูงสุดถึง 10 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์ (โรคมะเร็ง 5 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์, ไตวายเรื้อรัง 5 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์ )
 • ช่วยเติมเต็มแผนประกันสุขภาพ ดีเฮลท์ พลัส ที่ขาดความคุ้มครอง ในหมวด 9-11 เกี่ยวกับการรักษาโรคไตวายเรื้อรังและการรักษามะเร็งในฐานะผู้ป่วยนอก
 • เน้นความคุ้มครองการรักษาโรคไตวายเรื้อรังและโรคมะเร็งโดยเฉพาะด้วยวิธีการรักษาที่ทันสมัย
 • ไม่ต้องกังวลเรื่องการเป็นซ้ำ เพราะคุ้มครองยาวต่อเนื่องถึงอายุ 99 ปีและสามารถเคลมซ้ำ
 • รับส่วนลดเบี้ยประกัน 10% ตลอดสัญญา เมื่อซื้อความคุ้มครองคู่ทั้งโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรัง

แผนนี้เหมาะกับ

 • ลูกค้าที่สนใจประกันสุขภาพของเมืองไทยประกันชีวิตที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลโรคไตวายเรื้อรังและโรคมะเร็ง และมีงบจำกัดที่ไม่สามารถเลือกแผน "อีลิท เฮลท์ พลัส" ได้ สามารถเลือกทำแผนประกันสุขภาพ "ดีเฮลท์ พลัส" คู่กับแคร์พลัสเพื่อมาเติมเต็มในหมวด 9-11 ในฐานะการรักษาไตวายเรื้อรังและโรคมะเร็งแบบผู้ป่วยนอกได้
 • ลูกค้าที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพของบริษัทอื่นที่มีค่ารักษาไตวายเรื้อรังและโรคมะเร็ง แต่วงเงินไม่สูง หรือประกันสุขภาพที่ยังไม่ครอบคลุมโรคไตวายเรื้อรังและโรคมะเร็ง (แผนสุขภาพมาตรฐานเก่า) หรือแผนประกันสุขภาพบางแผนที่จำกัดวงเงินค่ารักษาโรคไตวายเรื้อรังและโรคมะเร็งในฐานะผู้ป่วยนอก

ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ตารางเบี้ยประกัน แคร์  พลัส (Care Plus)

 • เบี้ยประกันชีวิตสัญญาหลัก
 • ตัวอย่างคุณเอ็ม เพศชายอายุ 35 ปีต้องการซื้อความคุ้มครองแผน ดีเฮลท์ พลัส แผน 5,000,000 บาท และแคร์ พลัสคุ้มครองทั้งโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรัง แผน 5,000,000 บาท
  • สัญญาหลักแผนสมาร์ทโพรเทคชั่น ทุนประกัน 200,000 บาท (เริ่มต้น) เบี้ย 4,860 บาท
  • ความคุ้มครองแผน ดีเฮลท์ พลัส เบี้ย 20,099 บาท
  • แคร์ พลัสคุ้มครองทั้งโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรัง แผน 5,000,000 บาท เบี้ย 2,911 บาท
  • ค่าชดเชยรายวันกรณีนอนโรงพยาบาลคืนละ 1,000 บาท เบี้ย 1,600 บาท
   รวมเป็น 29,470 บาท

ผู้ชาย

 • รับส่วนลดเบี้ยประกัน 10% ตลอดสัญญา เมื่อซื้อความคุ้มครองคู่ทั้งโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรัง

ผู้หญิง

 • รับส่วนลดเบี้ยประกัน 10% ตลอดสัญญา เมื่อซื้อความคุ้มครองคู่ทั้งโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรัง

 

แผนแนะนำอื่นๆ

เอกสารที่ใช้สมัคร/ช่องทางการชำระเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอทำประกัน
 • จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • ซื้อประกันออนไลน์กับตัวแทนด้วย Digital Face to Face อยู่ที่ไหนก็สมัครได้

ช่องทางการสมัคร/ติดต่อตัวแทน

   

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง