อายุรับประกันภัย :  6 - 80 ปี
  ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 99 ปี (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของสัญญาหลัก)
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 98 ปี

รายละเอียดแผนความคุ้มครอง

OPD ต่อครั้ง vs OPD เหมาจ่าย

 • OPD ต่อครั้ง...เจ็บเล็กเจ็บน้อยแค่ไหนก็ไม่หวั่น เพราะเพิ่มเติมความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอกให้
  • สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกได้ 1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี
  • ครอบคลุมครบถ้วน ทั้งค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์, ค่าวินิจฉัย, การบำบัดรักษำโดยแพทย์ผ่านโทรเวชกรรม (Telemedicine) และค่ายา
 • OPD เหมาจ่าย . . คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ตามวงเงินเหมาจ่ายต่อปีกรมธรรม์
  • หมดกังวล กับการเจ็บป่วย บาดเจ็บจากอุบัติเหตุกระทันหัน ด้วยความคุ้มครองการรักษาแบบเหมาจ่ายรายปี
  • ครอบคลุมทั้งค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์, ค่าวินิจฉัย, ค่ากายภาพ, Telemedicine และค่ายา
  • ปรึกษาแพทย์ในฐานะผู้ป่วยนอกได้มากที่สุด 2 ครั้ง/วัน
  • คลายกังวลด้วย Second Opinion สามารถปรึกษาแพทย์อีกท่านได้สำหรับอาการเดียวกัน
  • คุ้มครองทั่วโลก

 

ตารางเบี้ยประกัน OPD ต่อครั้ง

 • เบี้ยประกันชีวิตสัญญาหลัก
 • ตัวอย่างคุณเอ็ม เพศชายอายุ 35 ปีต้องการซื้อความคุ้มครอง ผู้ป่วยนอก OPD แผน 3,000 บาท
  • สัญญาหลักแผนสมาร์ทโพรเทคชั่น ทุนประกัน 200,000 บาท (เริ่มต้น) เบี้ย 4,860 บาท
  • สัญญาเพิ่มเติมผู้ป่วยนอก OPD เบี้ย 7,803 บาท
   รวมเป็น 12,663 บาท

 

ตารางเบี้ยประกัน OPD เหมาจ่าย

 • เบี้ยประกันชีวิตสัญญาหลัก
 • ตัวอย่างคุณเอ็ม เพศชายอายุ 35 ปีต้องการซื้อความคุ้มครอง ผู้ป่วยนอก OPD แผน 3,000 บาท
  • สัญญาหลักแผนสมาร์ทโพรเทคชั่น ทุนประกัน 200,000 บาท (เริ่มต้น) เบี้ย 4,860 บาท
  • สัญญาเพิ่มเติมผู้ป่วยนอก OPD เหมาจ่ายปีละ 30,000 บาทเบี้ย 16,613 บาท
   รวมเป็น 21,473 บาท

 

เอกสารที่ใช้สมัคร/ช่องทางการชำระเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • จ่ายผ่านบัตรเครดิต
 • ซื้อประกันออนไลน์ได้ง่ายๆ ด้วยวิธี Digital Face to Face

เงื่อนไขความคุ้มครอง

- ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

- คุ้มครองอาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ หลังจากต่ออายุ (Reinstatement) หรือทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 120 วัน

 • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
 • ริดสีดวงทวาร
 • ไส้เลื่อนทุกชนิด
 • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
 • นิ่วทุกชนิด
 • เส้นเลือดขอดที่ขา
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

-  คุ้มครองอาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ หลังจากต่ออายุ (Reinstatement) หรือทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 180 วัน

 • โรคต่อมไทรอยด์
 • โรคลมบ้าหมู
 • โรคเบาหวาน
 • โรคภูมิแพ้
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคหัวใจ
 • โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร