อายุรับประกันภัย : 30 วัน - 10 ปี
  ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 99 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 98 ปี
  เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (ดูสัญญาหลัก)

New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ คืออะไร?

New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ เป็นการปรับปรุงเนื้อหาและเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพหรือค่ารักษาพยาบาลที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดทำขึ้นใหม่หรือปรับปรุงใหม่ในเรื่องของหมวดตารางความคุ้มครองและเงื่อนไขความคุ้มครองอื่นๆ ในกรมธรรม์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิ๊ก)

แผนนี้คุ้มครองอะไรบ้าง

 • โรคระบาด โรคร้ายแรงทุกระยะ โรคทั่วไป โรคโควิด 19 เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
 • เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรง
 • คุ้มครองการรักษาทั้งแบบผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD)

จุดเด่นแผนนี้

 • ไม่จำกัด วงเงินค่ารักษาต่อปี
 • ไม่จำกัด จำนวนครั้งที่เข้ารักษาต่อปี
 • ค่ายากลับบ้านสูงสุด 20,000 บาทต่อครั้ง
 • เหมาจ่ายตามจริงค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานและค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.)
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในเหมาจ่ายตามจริงทั้งการเจ็บป่วยทั่วไป โรคระบาด โรคร้ายแรงทุกระยะ รวมถึงเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
 • วงเงินเหมาจ่ายสูงถึง 1,000,000 - 5,000,000 บาทต่อครั้ง ไม่ต้องกังวลเมื่อกลับเข้ามารักษาตัวด้วยโรคเดิม
 • อัพเกรดห้องพักสูงขึ้นโดยไม่ต้องจ่ายส่วนต่างเมื่อห้องเดี่ยวมาตรฐานของโรงพยาบาลเต็ม
 • สิทธิในการปรับเปลี่ยนแผนความคุ้มครอง (Comvertible Option) โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่
 • สามารถเลือกแบบมีความรับผิดส่วนแรก (Deductible) ได้หลากหลายแบบขึ้นอยู่แผนประกันสุขภาพที่มีอยู่ ทำให้เบี้ยประกันถูกลง

แผนนี้เหมาะกับ

 • เด็กๆที่ใช้บริการโรงพยาบาลหลากหลาย มีค่าใช้จ่ายค่าห้อง ที่แตกต่างกันเพราะแผนนี้ หมวดค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการโรงพยาบาลจะจ่ายค่าห้องตามจริงของโรงพยาบาลที่เข้าโดยไม่ต้องกังวลว่าจะค่าห้องจะถูกจำกัด
 • ผู้ปกครองที่ประกันสุขภาพให้ลูกแล้ว แต่วงเงินอาจจะน้อยไปหรือไม่เพียงพอการรักษา
 • ผู้ปกครองที่ต้องประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายให้ลูก ที่ครอบคลุมทั้งการรักษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ค่ารักษาอุบัติเหตุ ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู ฯลฯ
 • อนาคตเมื่อเด็กๆ อายุ 11 ปีสามารถเปลี่ยนแผนความคุ้มครอง (Convertible Option) มาเป็นแผนประกันสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Hralth Plus) แบบเหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรกได้โดยคุ้มครองต่อเนื่องแบบไม่ต้องนับระยะเวลารอคอยใหม่

ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ความรับผิดส่วนแรก D30,000/ D50,000/ D100,000 คืออะไร

D ย่อมาจากคำว่า Deductible หมายถึงความรับผิดส่วนแรกในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตัวอย่างเช่น

 • D30,000 หมายถึง ลูกค้าจะต้องจ่ายส่วนแรก 30,000 บาทก่อนถึงจะเบิกเคลมส่วนที่เหลือกับวงเงินแผนนี้ได้ ทำให้เบี้ยแผน D30,000 บาทถูกว่าแบบ D0
  • ตัวอย่างค่าใช้จ่ายรวม 50,000 บาท ลูกค้าไม่มีประกันเลือกจ่ายส่วนแรกเอง 30,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาทที่แผนดีคิดส์ พลัสจะจ่ายให้
  • ตัวอย่างค่าใช้จ่ายรวม 50,000 บาท ลูกค้ามีบริษัทประกันแรกจ่ายให้ 40,000 บาท คงเหลือ 10,000 บาทที่แผนดีคิดส์ พลัสจะจ่ายให้
  • ตัวอย่างค่าใช้จ่ายรวม 50,000 บาท ลูกค้ามีบริษัทประกันแรกจ่ายให้ 30,000 บาท คงเหลือ 20,000 บาทที่แผนดีคิดส์ พลัสจะจ่ายให้
  • ตัวอย่างค่าใช้จ่ายรวม 50,000 บาท ลูกค้ามีบริษัทประกันแรกจ่ายให้ 20,000 บาท ลูกค้าจะต้องจ่ายความรับผิดส่วนแรกที่เหลือ 10,000 บาทให้ถึงขั้นต่ำตามแผนที่เลือกไว้ก่อนคงเหลือ 20,000 บาทที่แผนดีคิดส์ พลัสจะจ่ายให้
 • D50,000 หมายถึง ลูกค้าจะต้องจ่ายส่วนแรก 50,000 บาทก่อนถึงจะเบิกเคลมส่วนที่เหลือกับวงนี้ได้ ทำให้เบี้ยแผน D50,000 บาทถูกว่าแบบ D0 และ D30,000

ตัวอย่างค่าห้องโรงพยาบาล  (ห้องเดี่ยวมาตรฐาน)

 • โรงพยาบาลบำรุงราฎร์         12,850 บาท
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ            11,300 บาท
 • โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  9,110 บาท
 • โรงพยาบาล บีเอ็นเอช           9,100 บาท
 • โรงพยาบาลพญาไท 2           7,375 บาท
 • โรพยาบาลปิยเวท                 5,760 บาท
 • โรงพยาบาลเปาโล                5,450 บาท

ตารางเบี้ยประกัน ดี คิดส์ พลัส (D Kids Plus)

 • เบี้ยประกันชีวิตสัญญาหลัก
 • ตัวอย่างคุณเอ็ม เพศชายอายุ 35 ปีต้องการซื้อความคุ้มครองแผน ดีคิดส์ พลัสแผน 5,000,000 บาท รับผิดส่วนแรก 30,000 บาท
  • สัญญาหลักแผนสมาร์ทโพรเทคชั่น ทุนประกัน 200,000 บาท (เริ่มต้น) เบี้ย 2,562 บาท
  • ความคุ้มครองแผน ดีคิดส์ พลัส เบี้ย 50,363 บาท
   รวมเป็น 52,925 บาท

เอกสารที่ใช้สมัคร/ช่องทางการชำระเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอทำประกัน
 • จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • ซื้อประกันออนไลน์กับตัวแทนด้วย Digital Face to Face อยู่ที่ไหนก็สมัครได้

คำถามที่พบบ่อย

1. อายุรับประกันภัย และระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่
- สามารถทำประกันได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน - 10 ปี และจะได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

2. โครงการ ดี คิดส์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) หรือไม่
- โครงการ ดี คิดส์ เป็นชื่อทางการตลาดของ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ซึ่ง สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพดังกล่าว ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก)

3. ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสุขภาพก่อนซื้อโครงการ ดี คิดส์ หรือไม่
- การตรวจสุขภาพนั้นจะเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

3. เบี้ยประกันภัยของโครงการ ดี คิดส์  จะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยหรือไม่
- เบี้ยประกันภัยจะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย

4. โครงการ ดี คิดส์ คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ด้วยหรือไม่
- คุ้มครองเหมาจ่ายตามจริง และสูงสุดไม่เกิน 60 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวันแล้วไม่เกิน 180 วัน

6. ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) คืออะไร ?
- ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเงินของลูกค้าโดยตรง หรือใช้สิทธิเบิกกับสวัสดิการอื่น ตลอดจนกรมธรรม์อื่น (ถ้ามี) ก็ได้  ซึ่งโครงการ ดี คิดส์ จะให้ความคุ้มครองความเสียหายส่วนที่เกินจากความรับผิดส่วนแรก ทั้งนี้ วงเงินที่กำหนดไว้จะเป็นไปตามแผนความคุ้มครองที่เลือก

7. โครงการ ดี คิดส์ มีความรับผิดส่วนแรก (Deductible) ทุกแผนหรือไม่
- โครงการ ดี คิดส์ มีความรับผิดส่วนแรก (Deductible) ทุกแผนค่ะ ทั้งนี้  วงเงินที่กำหนดไว้จะเป็นไปตามแผนความคุ้มครองที่เลือก

8. โครงการ ดี คิดส์ คุ้มครองพื้นที่ใดบ้าง
- พื้นที่ความคุ้มครองเฉพาะประเทศไทย ยกเว้น การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน โดยวันที่เริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต้องอยู่ภายใน 90 วันของการเดินทางออกนอกพื้นที่ความคุ้มครองแต่ละครั้ง

9. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
- ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

-ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) ดังต่อไปนี้

 • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
 • ริดสีดวงทวาร
 • ไส้เลื่อนทุกชนิด
 • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
 • นิ่วทุกชนิด
 • เส้นเลือดขอดที่ขา
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง