อายุรับประกันภัย : 11 - 80 ปี
  ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 99 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 98 ปี
  การชำระเบี้ย : รายปี, 3 เดือน, 6 เดือน,รายเดือน
  เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (เลือกสัญญาหลัก)

ภาพแสดงผลประโยชน์

ประกันสุขภาพ D Health ได้รับรางวัล

Best Life Insurance Product (Elite Health, D Health)
Thailand 2021
จาก Global Banking and Finance Review Awards 2021

แผนนี้คุ้มครองอะไรบ้าง

 • โรคระบาด โรคร้ายแรงทุกระยะ โรคทั่วไป โรคโควิด 19 การแพ้วัคซีน โควิด 19 เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
 • เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรง

แผนนี้เหมาะกับ

 • ลูกค้ารักษาตัวโรงพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น โรงพยาบาลบำรุงราฎร์, โรงพยาบาลกรุงเทพ, โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท, โรงพยาบาล บีเอ็นเอช,โรงพยาบาลพญาไท 2 , โรพยาบาลปิยเวท , โรงพยาบาลเปาโล
 • ลูกค้าที่อยากได้แผนจ่ายค่าห้องตามจริงของโรงพยาบาลที่เข้าโดยไม่ต้องมาจ่ายส่วนเกิน
 • ลูกค้าที่ไม่อยากมากังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินเพราะเป็นแบบเหมาจ่ายต่อครั้งสูงสุด 5 ล้านบาท
 • ลูกค้าที่กังวลเรื่องส่วนเกินค่ายากลับบ้าน

จุดเด่นแผนนี้

 • ไม่จำกัด วงเงินค่ารักษาต่อปี
 • ไม่จำกัด จำนวนครั้งที่เข้ารักษาต่อปี
 • ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานและค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) เหมาจ่ายตามจริง
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน เหมาจ่ายตามจริง
 • ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
 • ค่ายากลับบ้านสูงสุด 20,000 บาทต่อครั้ง
 • วงเงินเหมาจ่ายสูงถึง 5,000,000 บาทต่อครั้ง ไม่ต้องกังวลเมื่อกลับเข้ามารักษาตัวด้วยโรคเดิม
 • อัพเกรดห้องพักสูงขึ้นโดยไม่ต้องจ่ายส่วนต่างเมื่อห้องเดี่ยวมาตรฐานของโรงพยาบาลเต็ม
 • เลือกเหมาจ่ายแค่ส่วนเกินจากสวัสดิการที่มีอยู่เพื่อทำให้เบี้ยถูกลงได้
 • กรณีเจ็บป่วยและกรณีผ่าตัด ทั้งโรคทั่วไปและโรคร้ายแรง เหมาจ่ายตามจริง

 

ไม่มีประกันสุขภาพวันนี้อาจเป็นหนี้ก้อนโต ในวันหน้า

ทุกคนรู้ว่าการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้เสมอ อาจจะเจ็บป่วยเล็กน้อยที่รับมือไหว หรือเจ็บป่วยใหญ่ที่เกินจะรับมือ วันนี้ถ้าทุกคนกังวลเรื่องนี้ อาจจะต้องรีบวางแผนซื้อประกันสุขภาพ เพื่อมาช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในวันที่เราอาจจะไม่มีเงินก้อนเป็นค่ารักษา เพราะไม่มีประกันสุขภาพวันนี้อาจเป็นหนี้ก้อนโต ในวันหน้า

คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม

กับแผนประกันสุขภาพ ดีเฮลท์ ที่เหมาจ่ายตามจริง ทั้งค่าห้องเดียวมาตรฐานโรงพยาบาลที่เข้า และเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าหมอ ค่าผ่าตัด ค่ายา และทุกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อรักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ด้วยเบี้ยเพียง 23,577 บาท (1) คุ้มแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว

เบี้ยถูกกว่าและความคุ้มครองมากขึ้น

หลายท่านกำลังเปรียบเทียบว่าจะเลือกแผนไหนดีระหว่างค่ารักษาวงเงิน 1 ล้านบาทกับ 5 ล้านบาท แต่ผมขอแนะนำว่า แผนคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่าย 5 ล้านบาทต่อครั้งเบี้ยแพงกว่าแผนที่คุ้มครองค่ารักพยาบาลเหมาจ่าย 1 ล้านบาทประมาณ 1,500-2,000 บาทเท่านั้น

(1) ชายอายุ 35 ปี (รวมสัญญาหลักแผนเมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20)
แผน 1 ล้าน เบี้ย 22,080 บาท
แผน 5 ล้าน เบี้ย 23,577 บาท

Option เสริม อะไรๆก็ดีไปหมด

แผนประกันสุขภาพ ดีเฮลท์ สำหรับรักษาแบบผู้ป่วยใน แต่ยังสามารถเพิ่ม option อื่นๆ ได้ไม่จำกัด ไม่ว่าจะเป็น ค่ารักษาอุบัติเหตุผู้ป่วยนอก (PA), ค่าชดเชยเมื่อต้องนอนโรงพยาบาล, ค่ารักษา OPD โรคมะเร็งและโรคร้ายแรงอีกมายมาย ชอบแบบไหนเลือกเพิ่มหรือตัดออกได้ตามความคุ้มครองที่ต้องการ

- อุบัติเหตุวงเงิน 30,000 บาท คุ้มครองเสียชีวิต 200,000 บาท เพียง 1,250 บาทต่อปี
- ค่าชดเชยเมื่อต้องนอน รพ. คืนละ 1,000 บาทเพียง 1,600 บาทต่อปี

รักษาต่อเนื่องได้ ไม่มีสะดุด

แบบประกันสุขภาพทั่วไปมีข้อจำกัดเรื่องค่ารักษาฯ เมื่อต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคเดิมอาจจะทำให้วงเงินไม่เพียงพอ แต่ถ้ามีแผนประกันสุขภาพดีเฮลท์ ไม่ต้องกังวลเมื่อต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคเดิมอีกแล้ว เพราะได้ค่ารักษาเหมาจ่ายสูงถึง 5 ล้านบาทต่อการรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคใหม่ก็ให้วงเงิน 5 ล้านบาทต่อครั้งใหม่ไปเลย

 

การรักษาโดยการผ่าตัดและหัตถการแบบผู้ป่วยนอก (Day Case)

เนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ทำให้การตรวจรักษาไม่จำเป็นต้องพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล บริษัทก็จะจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือหัตถการดังกล่าวต่อไปนี้ โดยเหมือนว่าผู้เอาประกันได้เข้ารับการตรวจรักษาในฐานะผู้ปวยใน ตามประโยชน์ความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครอง 

 1. การสลายนิ่ว
 2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีด
 3. การผ่าตัดต้อกระจก
 4. การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทุกชนิด
 5. การตรวจโดยการส่องกล้องทุกชนิด
 6. การผ่าตัดหรือเจาะไซนัส
 7. การรักษาริดสีดวงทวารโดยดารฉีดยาหรือผูก
 8. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม
 9. การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก
 10. การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินัจฉัยจากอวัยวะใดๆ
 11. การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า
 12. การจัดกระดูกให้เข้าที่
 13. การเจาะตับ
 14. การเจาะกระดูก
 15. การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง
 16. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด
 17. การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง
 18. การขูดมดลูก
 19. การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก
 20. การรักษา Bartholin’s Cyst
 21. การรักษาด้วยรังษีแกมม่า

ตัวอย่างค่าห้องโรงพยาบาล  (ห้องเดี่ยวมาตรฐาน)

 • โรงพยาบาลบำรุงราฎร์         12,850 บาท
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ            11,300 บาท
 • โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  9,110 บาท
 • โรงพยาบาล บีเอ็นเอช           9,100 บาท
 • โรงพยาบาลพญาไท 2           7,375 บาท
 • โรพยาบาลปิยเวท                 5,760 บาท
 • โรงพยาบาลเปาโล                5,450 บาท

เบี้ยประกันสัญญาหลัก (มีให้เลือก 3 แบบ)

ตารางเบี้ยประกันแผนเหมาจ่าย 1 ล้านบาทต่อครั้ง (เฉพาะส่วนของสัญญาสุขภาพ D Health ไม่รวมสัญญาหลัก)

ตารางเบี้ยประกันแผนเหมาจ่าย 5 ล้านบาทต่อครั้ง (เฉพาะส่วนของสัญญาสุขภาพ D Health ไม่รวมสัญญาหลัก)

แผนแนะนำอื่นๆ

เอกสารที่ใช้สมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง

ช่องทางการชำระเงิน

 • โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • จ่ายผ่านบัตรเครดิต

ช่องทางการสมัคร/ติดต่อตัวแทน

   

ตัวอย่างแผนที่ลูกค้าเลือก

คำถามที่พบบ่อย

1. อายุรับประกันภัย และระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่
- สามารถทำรับประกันได้ตั้งแต่อายุ 18-80 ปี และจะได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

2. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) หรือไม่
- สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพดังกล่าว ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก)

3. ซื้อแล้วคุ้มครองเลยไหม
- หากเป็นการเจ็บป่วยจะต้องเกิดขึ้นหลังจากทำสัญญาวันเริ่มมีผลความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 30 วัน
คุ้มครองอาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ หลังจากต่ออายุ (Reinstatement) หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 120 วัน

 • เนื้องอก
 • ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
 • ริดสีดวงทวาร
 • ไส้เลื่อนทุกชนิด
 • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
 • นิ่วทุกชนิด
 • เส้นเลือดขอดที่ขา
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

3. เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ จะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยหรือไม่
- เบี้ยประกันภัยจะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย

4. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ด้วยหรือไม่
- คุ้มครองเหมาจ่ายตามจริง และสูงสุดไม่เกิน 60 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวันแล้วไม่เกิน 180 วัน

6. ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสุขภาพก่อนซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ หรือไม่
- การตรวจสุขภาพนั้นจะเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

7. สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว สามารถแนบบันทึกสลักหลัง OPD ได้หรือไม่
- สามารถแนบบันทึกสลักหลัง OPD ได้

8. สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว สามารถลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่ 
- สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 31

9. ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
- ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

-ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) ดังต่อไปนี้

 • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
 • ริดสีดวงทวาร
 • ไส้เลื่อนทุกชนิด
 • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
 • นิ่วทุกชนิด
 • เส้นเลือดขอดที่ขา
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง