อายุรับประกันภัย : 11 - 90 ปี
  ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 99 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : ชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 99 ปี
  เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (ดูสัญญาหลัก)

New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ คืออะไร?

New Health Standard มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ เป็นการปรับปรุงเนื้อหาและเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพหรือค่ารักษาพยาบาลที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดทำขึ้นใหม่หรือปรับปรุงใหม่ในเรื่องของหมวดตารางความคุ้มครองและเงื่อนไขความคุ้มครองอื่นๆ ในกรมธรรม์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิ๊ก)

แผนนี้คุ้มครองอะไรบ้าง

 • อีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus) คุ้มครองทั้งโรคมะเร็ง โรคไต โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคระบาด และอุบัติเหตุ
 • เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และโรคร้ายแรง
 • คุ้มครองการรักษาทั้งแบบผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD)

จุดเด่นแผนนี้

 • ได้ค่าห้องวงเงิน 10,000-25,000 บาทหรือหรือ ไม่เกินค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาลต่อวัน (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
 • รักษาการล้างไต รวมถึงมะเร็งได้ทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • วงเงินค่าาตรวจวินิจฉัยและค่ารักษาพยาบาลสำหรับ 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเมื่อรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
 • ค่ารักษาพยาบาลทางทันตกรรมเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในฐานะผู้ป่วยนอก
 • ค่าภาพวินิจฉัยขั้นสูงแบบผู้ป่วยนอก เช่น MRI, CT SCAN ฐานะผู้ป่วยนอก
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินในต่างประเทศ (International) เมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางออกนอกประเทศไทยและมีระยะเวลาการเดินทางไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง
 • การช่วยเหลือฉุกเฉินในประเทศ (Domestic) เมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางห่างจากที่พักอาศัย เกิน 150 ก ม.และอยู่ในประเทศไทย
 • เลือกเพิ่มความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus) สำหรับการวางแผนคลอดบุตร หรือความคุ้มครองสุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus) สำหรับค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าฉีดวัคซีน ค่ารักษาเกี่ยวกับฟัน ค่ารักษาทางสายตา คู่กับ Elite Health Plus ได้ตั้งแต่แผนเริ่มต้น
 • ความคุ้มครองเพิ่มเติมในฐานะผู้ป่วยใน (IPD)
  • ค่าห้องพักในโรงพยาบาลสำหรับบิดาหรือมารดา (เตียงเสริม)ในฐานะผู้ป่วยใน  (สำหรับแผน 2, 3 และ 4)
  • ค่าฟื้นฟูสภาพในฐานะผู้ป่วยใน (สำหรับแผน 2, 3 และ 4)
  • ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์เทียมในฐานะผู้ป่วยใน  (สำหรับแผน 2, 3 และ 4)
  • ค่าพยาบาลส่วนตัวตามคำแนะนำแพทย์ หลังจากการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล (สำหรับแผน 2, 3 และ 4)
  • ค่ารักษาทางจิตเวชในฐานะผู้ป่วยใน (สำหรับแผน 3 และ 4)
 • ความคุ้มครองเพิ่มเติมในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD)
  • ค่าธรรมเนียมปรึกษาแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง รวมไปถึงค่าวินิจฉัยและค่ายาในฐานะผู้ป่วยนอก  (OPD) (สำหรับแผน 2, 3 และ 4)
  • ค่ากายภาพบำบัดในฐานะผู้ป่วยนอก (สำหรับแผน 3 และ 4)
  • การฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด กระดูกและกล้ามเนื้อบำบัด และการจัดกระดูกในฐานะผู้ป่วยนอก (สำหรับแผน 3 และ 4)

แผนนี้เหมาะกับ

 • ลูกค้าต้องการวงเงินการรักษาที่เป็นแบบเหมาจ่ายและครอบคลุมทั้งการรักษาผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ลูกค้าที่วางแผนไปเรียนต่อต่างประเทศโดยเลือกความคุ้มครองแบบทวีปเอเชียหรือทั่วโลก
 • ลูกค้าที่ต้องการการักษามะเร็งแบบใหม่ด้วยการรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) และการล้างไตแบบผู้ป่วยนอก รวมถึงการรักษาสมัยใหม่ที่เพิ่มเข้ามา
 • ลูกค้าที่ต้องการวางแผนตั้งครรภ์และคลอดบุตรและซื้อแพ็กเก็จตรวจสุขภาพประจำปี

ตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 

 

ตัวอย่างการคำนวณเบี้ยประกัน

 • ตัวอย่างคุณเอ็ม เพศชาย อายุ 35 ปี ต้องการซื้อความคุ้มครองแผน อีลิท เฮลท์ พลัสแผน 20,000,000 บาท

 

วางแผนประกันสุขภาพระยะยาวแบบจ่ายเบี้ยคงที่กับโครงการ uDesign (UDR)

 • คุณดีดี้ เพศหญิงเริ่มทำประกันสุขภาพ อีลิท เฮลท์ พลัส ตอนอายุ 35 ปีและวางแผนว่าจะให้คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
 • แบบที่ 1 (จ่ายเบี้ยตามอายุที่เพิ่ทขึ้นทุกปีตารางด้านบน)
  • เลือกประกันสุขภาพระยะสั่้นกับประกันชีวิต สมาร์ทโพรเทคชั่น 99/20 ทุนประกัน 200,000 บาท + เบี้ยประกันสุขภาพ อีลิท เฮลท์ พลัส แผน 1 รวมทั้งหมดตลอดโครงการโดยจะต้องจ่ายเบี้ยตั้งแต่อายุ 35 ถึง อายุ 90 ปี รวมประมาณ  7,400,000 บาท
 • แบบที่ 2 (วางแผนจ่ายเบี้ยคงที่และหยุดจ่ายเบี้ยตามที่ต้องการ)
  • วางแผนประกันสุขภาพระยะยาวโครงการ uDesign ชำระเบี้ยประกันคงที่ด้วยแบบประกันชีวิตควบการลงทุนแผน mDesign สมมติอัตราผลตอบแทนจาการลงทุน 5% จะได้ความคุ้มครองเริ่มต้น 1,800,000 บาท จ่ายเบี้ยถึงอายุ 60 ปีแล้วหยุดจ่าย ได้ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพจากมูลค่าการลงทุน ไปจนถึงอายุ 90 ปีเบี้ยทั้งหมดตลอดโครงการ 2,860,000 บาท (จ่ายเบี้ยปีละ  100,000 บาท )
  • การวางแผนประกันสุขภาพระยะยาวกับโครงการ uDesign จ่ายเบี้ยน้อยกว่า 4,540,000 บาท (7,400,000-2,860,000) (น้อยกว่า 38.64%)

 

 

แผนแนะนำอื่นๆ

เอกสารที่ใช้สมัคร/ช่องทางการชำระเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอทำประกัน
 • จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • ซื้อประกันออนไลน์กับตัวแทนด้วย Digital Face to Face อยู่ที่ไหนก็สมัครได้

ช่องทางการสมัคร/ติดต่อตัวแทน

   

คำถามที่พบบ่อย

1. ความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus) ดียังไง ทำไมต้องซื้อ?
- ความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus) เป็นประกันสุขภาพเหมาจ่ายวงเงินความคุ้มครองสูงที่จะช่วยดูแลความต้องการสุขภาพแบบครบวงจรด้วยวงเงินความคุ้มครองสูง ถึง 20-100 ล้านบาทต่อปี ครอบคลุมโรคทั่วไป โรคร้ายทุกระยะ และโรคระบาด คุ้มครองการรักษาโรคมะเร็งด้วยการรักษาวิธีการเคมีบำบัด การฉายรังสี รวมถึงรักษาแบบ Targeted Therapy ถ้านอนห้องเดี่ยวมาตรฐานและห้อง ICU 365 วัน ก็จ่ายตามจริง หรือถ้านอนห้องเดี่ยวพิเศษก็คุ้มครอง 10,000-25,000 บาทต่อวัน และยังสามารถเลือกพื้นที่ความคุ้มครองได้หากต้องการไปรักษายังต่างประเทศ ให้คุณหมดกังวลกับค่ารักษาพยาบาล ด้วยเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่ได้รับ สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11 ปี-90 ปี คุ้มครองยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี ให้คุณอุ่นใจ คลายกังวลเมื่อโรคภัยถามหายามแก่ตัว

2. ความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus) เหมาะกับใคร?
- หากคุณอยากมีความคุ้มครองสุขภาพที่คุ้มครองสูงครอบคลุม กรมธรรม์เดียวเอาอยู่ อีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus) ตอบโจทย์คุณได้แน่นอน เพราะอีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus) เป็นประกันสุขภาพที่มีความคุ้มครองสูง เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความสบายใจสูง ๆ เรื่องค่ารักษา สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลได้จากตัวแทนของบริษัทฯ หรือ โทร. 1766 ตลอด 24 ชั่วโมง

3. สนใจความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus) อยากรู้ว่าคุ้มครองอะไรบ้าง?
- ความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus) ดูแลความต้องการด้านสุขภาพ คุ้มครองค่าห้อง 10,000-25,000 บาทต่อวัน หรือกรณีรักษาในห้องเดี่ยวมาตรฐานและห้อง ICU ก็คุ้มครองแบบเหมาจ่ายตามจริง คุ้มครองผู้ป่วยใน, คุ้มครองแบบฉุกเฉิน, คุ้มครองผู้ป่วยนอก และการรักษามะเร็งแบบ Targeted Therapy ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริการเสริมพิเศษอย่าง MTL Global Doctors และ MTL Global Connect ให้คุณอุ่นใจยามเกิดเหตุไม่คาดฝันก็มีผู้ช่วยคอยอยู่เคียงข้าง

4. ห้องเดี่ยวมาตรฐาน หมายถึงห้องประเภทไหน ?
- ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน หมายถึง ค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาล ใช้สำหรับการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในประเทศไทยเท่านั้น

5. ความคุ้มครองค่าห้องของ อีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus) คุ้มครองอย่างไร

กรณีลูกค้าเข้ารับรักษาโรงพยาบาลในประเทศไทย
- หากนอนห้องเดี่ยวมาตรฐาน คุ้มครองแบบจ่ายตามจริง
- หากนอนห้องที่ไม่ใช่ห้องเดี่ยวมาตรฐาน(ห้องเดี่ยวพิเศษ) คุ้มครอง 10,000-25,000 บาทต่อวัน ตามแผนที่เลือก หรือคุ้มครองไม่เกินค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐานแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
กรณีลูกค้าเข้ารับรักษาโรงพยาบาลในต่างประเทศ
- คุ้มครอง 10,000-25,000 บาทต่อวัน ตามแผนและพื้นที่ความคุ้มครองที่เลือก
ทั้งนี้ผลประโยชน์ ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล รวมผลประโยชน์ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต(ICU) แล้วสูงสุดไม่เกิน 365 วัน

6. การรักษามะเร็งแบบ Targeted Therapy คืออะไร?
- โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทยและทั่วโลก แต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้ วงการแพทย์ได้ค้นพบวิธีรักษาโรคมะเร็ง แทนวิธีการเคมีบำบัด การฉายรังสี ซึ่งก็คือการรักษาแบบ Targeted Therapy ซึ่งเป็นวิธีการรักษาโรคมะเร็งแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง โดยให้ยาหรือสารไปยับยั้งกระบวนการส่งสัญญาณระดับเซลล์ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเจริญเติบโตและแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง ทำให้เกิดผลข้างเคียงน้อย รวมทั้งสามารถใช้ได้ในผู้สูงอายุที่ไม่แข็งแรงพอจะรับยาเคมีบำบัดได้ โดยมีอัตราตอบสนองต่อการรักษาสูงถึง 80%
ข้อมูลอ้างอิง https://www.samitivejhospitals.com/th/precision-medicine/targeted-therapy/

7. เมื่อสมัครความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus) แล้วจะได้รับความคุ้มครองเลยหรือไม่?
- มีระยะเวลารอคอยหลังจากวันที่เริ่มทำสัญญาไปแล้ว 30 วัน จึงจะมีผลคุ้มครอง
- อาการเจ็บป่วย หรือโรคต่อไปนี้ที่จะต้องรอ 120 หลังจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองหรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม (Reinstatement) ได้แก่

 • เนื้องอก
 • ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
 • ริดสีดวงทวาร
 • ไส้เลื่อนทุกชนิด
 • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
 • นิ่วทุกชนิด
 • เส้นเลือดขอดที่ขา
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

- ความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส หรือ สุขภาพดี พลัส เพิ่มเติม การคลอดบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม แม้ในกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร ที่จะต้องรอ 280 วัน
- การถ่างขยายปากมดลูกและการขูดมดลูก รวมทั้งกรณีแท้งบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ที่จะต้องรอ 90 วัน
- ค่าฉีดวัคซีน ค่ารักษาทางทันตกรรม ค่ารักษาทางสายตา ที่จะต้องรอ 30 วัน
- การตรวจสุขภาพประจำปี ที่จะต้องรอ 1 ปี หลังจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามบันทึกสลักหลังนี้

8. ซื้อความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus) แต่เลือกพื้นที่ความคุ้มครองประเทศไทย หากไปเจ็บป่วยต่างประเทศจะได้คุ้มครองหรือไม่?
- หากไปเจ็บป่วยที่ต่างประเทศจะได้รับความคุ้มครอง 2 กรณี คือ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยที่ต้องรับการรักษาแบบฉุกเฉิน และต้องอยู่ภายใน 90 วันแรกของการเดินทางออกนอกพื้นที่แต่ละครั้ง

9. หากเลือกพื้นที่ความคุ้มครอง เอเชีย ทั่วโลกยกเว้นอเมริกา ทั่วโลก จะเคลมได้ทางไหน?
- สามารถโทร. ติดต่อ MTL Global Connect ที่เบอร์ +66 2290 2424 เพื่อสอบถามโรงพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่นั้น ๆ และจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยประสานงานตลอดเวลาไม่ให้คุณต้องกังวลแม้เจ็บป่วยต่างประเทศก็มีคนช่วยดูแลตลอดเวลา

10. ความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus) สามารถลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่?
- เมื่อซื้อความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus) ก็สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383

11. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้สำหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก เว้นแต่

1) ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
2) โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก และในช่วงเวลา 3 ปีตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก

ตัวอย่างแผนที่ลูกค้าเลือก

 

 

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง