มีใครเป็นเหมือนกันบ้างไหมครับ อยากได้ประกันที่ทำครั้งเดียวปรับเปลียนได้ตามความต้องการในแต่ละช่วงชีวิตอยากปรับเพิ่มความคุ้มครอง ลดความคุ้มครอง หยุดจ่ายเบี้ย หรือเอาเงินออกมาใช้ก็ทำได้

จากบทความเกี่ยวกับแบบประกันชีวิตควบการลงทุนโครงการ uDesign หลายคนน่าจะเห็นแล้วว่าแบบประกันชีวิตควบการลงทุนแผนมีหลายแบบ มีข้อดีอะไรบ้างและยืดหยุ่นกว่าแบบประกันแบบเดิมยังไง แต่อาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจนว่าจะเป็นยังไง

บทความนี้ผมขอยกตัวอย่างโดยนำประกันชีวิตควบการลงทุนแผน mDesign มาออกแบบความคุ้มครองให้เห็นชัดเจนขึ้นโดยยกตัวอย่างบางส่วนจากที่เคยได้วางแผนให้ลูกค้า 3 รูปแบบตามไลฟ์สไตล์แต่ละคน ดังนี้ครับ

 1. คุณ A ออกแบบเพื่อสร้างความคุ้มครองเป็นมรดก/เก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณ
 2. คุณ B ออกแบบเพื่อออมเงินและการลงทุน
 3. คุณ C ออกแบบเพื่อกองทุนสุขภาพระยะยาว

1) Design เพื่อความสร้างคุ้มครองเป็นมรดก/เก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณ

คุณ A อายุ 35 ปี เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องการความคุ้มครองชีวิต 5,000,000 บาทเลือก mDesign เพื่อความคุ้มครองเป็นมรดก คุณ A สามารถจ่ายเบี้ยประกันไปจนถึงเกษียณ อายุ 60 ปี โดยจ่ายเบี้ยได้ไม่เกินปีละ 100,000 บาท มาดูว่าความคุ้มครองที่ คุณ A จะได้รับเป็นยังไงบ้าง

วางแผนเพื่อสร้างความคุ้มครองเป็นมรดก

 • คุณ A จะต้องจ่ายปีละ 100,000 บาทตั้งแต่อายุ 35 ถึง 59 ปี และหยุดจ่ายเบี้ยอายุ 60 ปี
 • ความคุ้มครองหรือทุนประกันที่ต้องการ 5,000,000 บาทเพื่อไว้เป็นเงินก้อนให้ภรรยาและลูก ไปเรื่อยๆ และอาจจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 • เมื่ออายุ 64 ปี มูลค่าการลงทุน (8) จะมีมูลค่าสูงกว่าทุนประกันที่คุณ A เลือกไว้ ถ้าคุณ A เสียชีวิต ภรรยาและลูกก็จะได้รับเงินก้อนตาม มูลค่าการลงทุน (8) ในปีนั้นๆ และได้รับเพิ่มอีก 3 เท่าของเบี้ยประกันที่จ่ายรายปี เช่น
  • เสียชีวิตอายุ 75 ปีความคุ้มครองเท่ากับ 8,341,419,30 บาท
  • เสียชีวิตอายุ 85 ปีความคุ้มครองเท่ากับ 13,045,864.62  บาท
 • ความคุ้มครองชีวิตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามผลตอบแทนจากการลงทุน และไปสิ้นสุดที่อายุ 99 ปี โดยถ้าระหว่างสัญญาคุณ A ไม่ได้ถอนเงินออกมาเลยเมื่อครบสัญญาจะได้รับเงินก้อนทั้งหมดประมาณ 22,793,776.51 บาท จากการจ่ายเบี้ยประกันทั้งหมด 2,500,000 บาทและอัตราผลตอบแทน 5% ต่อปี

วางแผนเพื่อความคุ้มครองเป็นมรดกและเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณ

 • คุณ A วางแผนเพิ่มเติมว่าหลังจากเกษียณจะถอนเงินบางส่วนออกมาใช้จ่ายในแต่ละปีๆละ 120,000 บาทและอยากมีความคุ้มครองให้ภรรยาและลูกต่อไปเหมือนเดิมก็ทำได้ ถ้าคุณ A เสียชีวิต ภรรยาและลูกก็จะได้รับเงินก้อนตามมูลค่าการลงทุน (8) ในปีนั้นๆ และได้รับเพิ่มอีก 3 เท่าของเบี้ยประกันที่จ่ายรายปีเช่นกัน แต่ความคุ้มครองก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการที่ คุณ A ต้องการ เช่น
  • เสียชีวิตอายุ 75 ปีความคุ้มครองเท่ากับ 4,941,281.44  บาท
  • เสียชีวิตอายุ 85 ปีความคุ้มครองเท่ากับ 6,858,631.69  บาท
 • ความคุ้มครองชีวิตจะคงอยู่ และไปสิ้นสุดที่อายุ 99 ปี โดยถ้าระหว่างสัญญาแม้ว่าคุณ A จะถอนเงินออกมาใช้ปีละ 120,000 บาท ครบสัญญาก็ยังจะได้รับเงินก้อนทั้งหมดประมาณ 8,893,948.52 บาท

เปลี่ยนแปลงได้ระหว่างสัญญา

 • กรณีระหว่างสัญญาคุณ A มีปัญหาด้านการเงินไม่สามารถจ่ายเบี้ยก็สามารถหยุดจ่ายเบี้ยในบางปีได้แต่ยังได้ความคุ้มครองชีวิตเหมือนเดิม
 • กรณีระหว่างสัญญาคุณ A ต้องการถอนเงินบางส่วนออกมาใช้ เช่น เป็นค่าเทอมลูก ก็สามารถทำได้
 • กรณีระหว่างสัญญาคุณ A มองว่าอยากหยุดจ่ายเบี้ยเร็วขึ้น ก็สามารถสามารถ Top Up เงินลงทุนเพื่อให้มูลค่าผลตอบแทนสูงขึ้นและหยุดจ่ายเบี้ยได้ไวขึ้น

เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบเช่น ระยะเวลาที่จ่ายเบี้ย, ความคุ้มครองเลือกที่, ผลตอบแทนจากการลงทุน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความของต้องการของแต่ละคน

2) Design เพื่อการออมและการลงทุน

คุณ B อายุ 30 ปี ทำงานมาสักพักยังไม่มีภาระทางครอบครัว ต้องการเริ่มต้นออมออมเงินเพื่อลงทุนแต่ยังไม่มีความรู้เรื่องกองทุน การจัดพอร์ตการลงทุนและออมที่ไรก็เอาเงินออกมาใช้ตลอดจึงเลือก mDesign เพื่อบังคับตัวเองให้ออมเงิน และได้ความคุ้มครองไว้เป็นมรดกให้พ่อแม่ด้วยทุนประกัน 1,000,000 บาท

 • คุณ B ต้องการจ่ายปีละ 30,000 บาทตั้งใจออมไปเรื่อยๆ จนถึงเกษียณ
 • ความคุ้มครองหรือทุนประกันที่ต้องการ 1,000,000 บาทเพื่อไว้เป็นเงินก้อนให้พ่อกับแม่เพื่อว่าตัวเองจากไปก่อนพ่อกับแม่จะได้มีเงินไว้ใช้
 • คุณ B แพลนว่า
  • เมื่ออายุ 60 ปี คุณ B ต้องการนำเงินทั้งหมดออกมาก็ทำได้โดยจะได้เงินเท่ากับมูลค่าการลงทุน (8) เท่ากับ 1,677,206 บาท
  • อาจจะถอนเงินบางส่วนออกมาใช้จ่ายในแต่ละปีๆละ 60,000 บาทก็ทำได้ตามตัวอย่างและเมื่อครบอายุ 99 ปียังไม่เสียชีวิตยังมีเงินก้อนอีก 3,425,100 บาท

เปลี่ยนแปลงได้ระหว่างสัญญา

 • กรณีระหว่างสัญญาคุณ B มีปัญหาด้านการเงินไม่สามารถจ่ายเบี้ยก็สามารถหยุดจ่ายเบี้ยในบางปีได้แต่ยังได้ความคุ้มครองชีวิตเหมือนเดิม
 • กรณีระหว่างสัญญาคุณ B มีครอบครัวอยากเพิ่มความคุ้มครองให้กับตัวเองเพื่อเป็นมรดกให้ภรรยาและลูกก็ทำได้
 • กรณีระหว่างสัญญาคุณ B ได้โบนัสหรือเงินพิเศษ ต้องการลงทุนเพื่อให้มูลค่าการลงทุนเติบโตก็สามารถ Top Up เพิ่มได้
 • กรณีระหว่างสัญญาคุณ B ต้องการถอนเงินบางส่วนออกมาใช้ทุกปีมากกว่า 60,000 บาทก็ทำได้

ผลประโยชน์จากมูลค่าการลงทุนขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบเช่น ระยะเวลาที่คุณ B จ่ายเบี้ย, ทุนประกันหรือความคุ้มครองเลือกที่, ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้

3) Design เพื่อกองทุนสุขภาพระยะยาวแบบจ่ายเบี้ยคงที่

คุณ C อายุ 30 ปี ต้องการวางแผนค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันสุขภาพระยะยาว โดยคุณ C เห็นว่าเบี้ยประกันสุขภาพตอนอายุเยอะนั้นเบี้ยสูงมากๆ (ตามตารางด้านล่าง) กลัวจะจ่ายเบี้ยไม่ไหว จึงเลือก mDesign เพื่อออกแบบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในระยะยาวเพื่อให้จ่ายเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาและให้คุ้มครองไปสูงสุดที่แผนประกันสุขภาพ ดีเฮลท์ พลัสคุ้มครองที่อายุ 99 ปี

 • คุณ C ต้องการจ่ายเบี้ยไปจนถึงเกษียณ (อายุ 60 ปี) และให้คุ้มครองชีวิต 1,050,000 บาทรวมถึงค่ารักษาพยาบาลไปจนถึงอายุ 99 ปีโดยจะต้องจ่ายเบี้ยปีละ 70,000 บาท
 • ณ อายุ 99 ปีมูลค่าการลงทุนที่สะสมมาจะเหลืออยู่บางส่วนเป็นเงินคืน (เหลือประมาณ 1,261,105 บาท) รวมแล้วคุณ C จ่ายเบี้ยทั้งหมดแค่ 2,170,000 บาท
 • เมื่อเปรียบเทียบกับการทำประกันสุขภาพแบบเดิมจะเห็นว่าเปรียบจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุที่มากถึง โดยเฉพาะช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไปอาจจะจ่ายเบี้ยไม่ไหวแล้วและเป็นช่วงที่มีโอกาสเจ็บป่วยสูงด้วย หากไม่มีประกันสุขภาพก็คงจะลำบาก

 • เมื่อเทียบกับประกันสุขภาพแบบเดิมตามตารางถ้าคุณ C ทำประกันสุขภาพแบบเดี่ยวกันเหมาจ่าย 5 ล้านบาทต่อครั้งตั้งแต่อายุ 30 ปี ถึงอายุ 99 ปีและเบี้ยเพิ่มขึ้นตามอายุทุก 5 ปีจะต้องจ่ายเบี้ยทั้งหมดประมาณ  7   ล้านบาทแถมยังเป็นเบี้ยทิ้ง ที่สำคัญถ้าปีไหนคุณ C หยุดจ่ายเบี้ยก็ทำให้ความคุ้มครองขาดไปด้วย แต่ถ้าเลือก mDesign ปีไหนที่คุณ C มีปัญหาการเงินก็สามารถหยุดจ่ายเบี้ยได้และยังได้ทั้งความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพเหมือนเดิม (ดูตารางเบี้ยสุขภาพแบบจ่ายทิ้งรายปี)

เปลี่ยนแปลงได้ระหว่างสัญญา

 • กรณีระหว่างสัญญาคุณ C มีปัญหาด้านการเงินไม่สามารถจ่ายเบี้ยก็สามารถหยุดจ่ายเบี้ยในบางปีได้แต่ยังได้ความคุ้มครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาลเหมือนเดิม
 • กรณีระหว่างสัญญาคุณ C มีครอบครัวอยากเพิ่มความคุ้มครองให้กับตัวเองเพื่อเป็นมรดกให้ภรรยาและลูกก็ทำได้
 • กรณีระหว่างสัญญาคุณ C ได้โบนัสหรือเงินพิเศษ ต้องการลงทุนเพื่อให้มูลค่าการลงทุนเติบโตก็สามารถ Top Up เพิ่มได้
 • กรณีระหว่างสัญญาคุณ C ต้องการถอนเงินบางส่วนออกมาใช้ เช่น เป็นค่าเทอมลูก ค่าซ่อมบ้าน หรือดาวน์รถ ก็สามารถทำได้

ผลประโยชน์ที่คุณ C จะได้รับก็ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการที่คุณ C เปลี่ยนแปลง เช่น ระยะเวลาที่คุณ B จ่ายเบี้ย, ทุนประกันหรือความคุ้มครองเลือกที่, ผลตอบแทนจากการลงทุน

ถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่กำลังสนใจทำประกันชีวิตแบบใหม่ที่ได้ทั้งความคุ้มครอง ไว้ให้คนที่รัก ได้ลงทุนในกองทุนที่สนใจ และสามารถปรับเปลี่ยนแผนความคุ้มครองได้ตามความต้องการในแต่ละช่วงอายุ ต้องไม่พลาดประกันชีวิตควบการลงทุนยูนิตลิงค์ (mDesign) จากเมืองไทยประกันชีวิต สนใจให้ผมช่วยออกแบบแผนให้ทักมาทางแชทหรือไลน์ได้เลยครับ

เอกสารที่ใช้สมัคร/ช่องทางการชำระเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • จ่ายผ่านบัตรเครดิต
 • ซื้อประกันออนไลน์ได้ง่ายๆ ด้วยวิธี Digital Face to Face

ช่องทางการสมัคร/ติดต่อตัวแทน

   

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook :  Money and Insurance
Line
: https://lin.ee/cAyHd1Q
Website : www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713