เมืองไทยประกันชีวิตให้ความสำคัญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ “ทุกรูปแบบของความรัก” และการใช้ชีวิตสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ผ่านบริการประกันชีวิตและสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองชีวิต ความคุ้มครองสุขภาพ การวางแผนทางการเงินอย่างการออมในรูปแบบประกันชีวิต หรือการวางแผนเพื่อการเกษียณ ให้ทุกๆ ความรักสามารถเข้าถึงทุกบริการได้อย่างเท่าเทียม พร้อมส่งต่อความรักและความสุขให้กับคนที่คุณรักอย่างมั่นคง โดยสามารถระบุผู้รับประโยชน์เป็นคนที่คุณรักแม้จะเป็นเพศเดียวกัน เพียงระบุความสัมพันธ์ ด้วยคำว่า “คู่ชีวิต”

  แบบประกันที่รองรับ : สมัครได้ทุกแบบประกันของเมืองไทยฯ ไม่มีข้อจำกัด
  ระบุความสัมพันธ์ : ระบุว่า “คู่ชีวิต”
 เอกสารที่ใช้ : ไม่ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม
  กรณีผ่าตัดแปลงเพศมา : สามารถซื้อได้แต่ต้องผ่าตัดมาแล้วมากกว่า 12 เดือน
  ระบุ “คู่ชีวิต” ได้กี่คน : สามารถระบุได้มากกว่า 1 คน“เมืองไทยประกันชีวิต” ปลดล็อกความรักทุกรูปแบบ หนุน LGBT “คู่ชีวิต” ระบุเป็นผู้รับประโยชน์ได้

เมืองไทยประกันชีวิต ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า LGBT เข้าถึงทุกรูปแบบของความรักและการใช้ชีวิตสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ผ่านบริการประกันชีวิตและสุขภาพ