อายุรับประกันภัย : 20-50 ปี
 ระยะเวลาคุ้มครอง : ถึงอายุ 90 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : จนถึงอายุ 59 ปี
 การชำระเบี้ย : รายปี, 3 เดือน, 6 เดือน,รายเดือน
  ทุนประกัน :  200,000 บาท
  เบี้ยประกัน : 27,790 บาท/ปี (หญิง อายุ 35 ปี)
  เบี้ยประกัน : 27,820 บาท/ปี (ชาย อายุ 35 ปี)

 

อยากมั่นคงวันหน้าต้องกล้าออมเงินตั้งแต่วันนี้ อยากใช้ชีวิตตอนแก่ได้อย่างเต็มที่ก็ต้องวางแผนการเงินวันนี้ให้ดีที่สุด

ภาพแสดงผลประโยชน์

จุดเด่น

 • รับเงินคืนทุกช่วงอายุตั้งแต่เริ่มทำ
 • มีเงินจ่ายคืน ก่อนเกษียณ 1% ทุก 3 ปีกรมธรรม์
 • อายุครบ 60 ปีรับเงินก้อนอีก 40%
 • รับเงินบำนาญเพิ่มขึ้นเป็นช่วงหลังอายุ 60 ปีไปเรื่อยๆ จนอายุ 89 ปี
 • อายุครบ 90 ปีรับเงินก้อนก้อนสุดท้าย

เหมาะสำหรับ

 • ลูกค้นที่ต้องการออมเงินไว้ใช้จากเกษียณ
 • ลูกค้าที่อยากออมเงินลดหย่อนภาษี
 • ลูกค้าที่อยากได้เงินก้อนหลังจากเกษียณและรับเงินบำนาญไปเรื่อๆ
 • ลูกค้าที่อยากส่งต่อเงินก้อนให้คนที่รัก

“เมืองไทย รีไทร์เมนท์พลัส 60” ตัวช่วยการออมเพื่อการเกษียณ

ลองฟังจากชื่อแผนแล้วหลายคนคงคิดว่าเป็นประกันแบบบำนาญเพราะมีคำว่า รีไทร์เมนท์ แต่จริงๆ แล้วแผนนี้เป็นแบบสะสมทรัพย์หรืออมทรัพย์ที่ช่วยวางแผนการออมเงินตั้งแต่วันนี้ และรับเงินคืนทั้งตอนที่จ่ายเบี้ยและหลังจากอายุ 60 ปีเป็นต้นไปจนถึงอายุ 90 ปี

“เมืองไทย รีไทร์เมนท์พลัส 60” แผนนี้ดียังไง

1. ผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับประกันสะสมทรัพย์ทั่วไป 

เพราะผมได้ลองคำนวณผลตอบแทน (IRR) ของ ผู้ชายตามช่วงอายุ ดังนี้

 • อายุ 30 ปีผลตอบแทนประมาณ 3.63%
 • อายุ 35 ปีผลตอบแทนประมาณ 3.55%
 • อายุ 40 ปีผลตอบแทนประมาณ 3.48%
 • อายุ 45 ปีผลตอบแทนประมาณ 3.57%

ซึ่งสูงกว่าประกันสะสมทรัพย์แบบทั่วไปเยอะมาก ยิ่งตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี ดอกเบี้ยธนาคารประลดลง แผนออมทรัพย์ทั่วไปส่วนใหญ่ก็อาจจะได้ผลตอบแทนน้อย หรือการลงทุนที่ผันผวน ใครชอบซื้อประกันสะสมทรัพย์เพราะมีความคุ้มครองชีวิตและได้เงินคืนด้วยต้องไม่พลาดแผนนี้ เพราะอัตราผลตอบแทน (IRR) ดีๆ อีกไม่นานก็คงจะปิด

2. ดีทั้งเงินคืน ดีทั้งความคุ้มครอง หลังเกษียณมีเงินคืนเพิ่มทุก 5 ปี

ข้อดีอีกอย่างนึงของแผนนี้คือเป็นลูกผสมระหว่างประกันสะสมทรัพย์และแบบบำนาญ โดยช่วงที่จ่ายเบี้ยอยู่ก็จะมีเงินคืนให้ทุกๆ 3 ปีครั้งละ 2% ของทุนประกันและยังได้ความคุ้มครองหากเสียชีวิตด้วย ที่สำคัญถ้าอายุ 35 ปีขึ้นไปความคุ้มครองจะเพิ่มให้ อีก 50% ทุกๆ 5 ปีด้วย เช่น เลือกทุนประกัน 200,000 บาท 

 • ช่วงอายุ 36-40  ปีจะได้ความคุ้มครอง 300,000 บาท
 • ช่วงอายุ 41-45  ปีจะได้ความคุ้มครอง 400,000 บาท
 • ช่วงอายุ 46-50  ปีจะได้ความคุ้มครอง 500,000 บาท
 • ช่วงอายุ 51-55  ปีจะได้ความคุ้มครอง 600,000 บาท
 • พออายุ 56 ปีขึ้นไปจะเพิ่มความคุ้มครองให้เป็น 400% หรือ 800,000 บาทจนถึงอายุ 90 ปีเลย

เมื่ออายุ 60 ปีเงินที่ได้คืนจะเป็นเงินก้อนคิดเป็น 40% ของทุนที่ทำไว้ ตัวอย่างถ้าเลือกทุกประกันไว้ 200,000 บาทก็จะได้เงินก้อนมา 80,000 บาท

หลังจากอายุ 60 ปีเป็นต้นไปจะได้เงินคืนเพิ่มคืนตามช่วงอายุ  ต่างจากประกันแบบนาญคือ ประกันแบบบำนาญจะได้เงินคืนคงที่เท่าเดิมตั้งแต่อายุ 60 ไปจนครบสัญญาของแผนไม่มีเพิ่ม แต่ “เมืองไทย รีไทร์เมนท์พลัส 60” ได้เงินเพิ่มขึ้นทุก 5 ปีถือว่าเป็นข้อดี เพราะอนาคตเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ถ้าได้เงินคืนคงที่ก็อาจจะไม่พอ

 • ช่วงอายุ 61-65  ปีจะได้เงินคืนปีละ 30,000 บาท
 • ช่วงอายุ 66-70  ปีจะได้เงินคืนปีละ 40,000 บาท
 • ช่วงอายุ 71-75  ปีจะได้เงินคืนปีละ 50,000 บาท
 • ช่วงอายุ 76-80  ปีจะได้เงินคืนปีละ 60,000 บาท
 • ช่วงอายุ 81-85  ปีจะได้เงินคืนปีละ 70,000 บาท
 • ช่วงอายุ 86-89  ปีจะได้เงินคืนปีละ 80,000 บาท ยิ่งอายุมากขึ้น เงินคืนยิ่งมากขึ้น

นอกจาก “เมืองไทย รีไทร์เมนท์พลัส 60” จะจ่ายเงินคืนเพิ่มทุกๆ 5 ปีตั้งแต่อายุ 60-89 ปีแล้ว ในปีสุดท้ายที่ 90 ปี ยังได้เงินก้อนสุดท้ายอีก 100% ของทุนประกันที่ทำไว้หรือ 200,000 บาท

3. ความคุ้มครองดีกว่าแบบบำนาญ

จากข้อ 2 ที่กล่าวไปข้างบนจะเห็นว่า “เมืองไทย รีไทร์เมนท์ พลัส 60” มีความคุ้มครองเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุด้วย และความคุ้มครองหลังเกษียนยังคงที่ 400% หรือ 800,000 บาทไปจนถึงครบสัญญาที่อายุ 90 ปี ต่างจากประกันแบบบำนาญ ที่มีเงื่อนไขว่าเมื่อรับเงินบำนาญแล้ว ความคุ้มครองในแต่ละปีจะลดลงไปด้วย โดยจะคิดจากมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังจ่ายไม่ครบ X ปี นั่นหมายความถ้าถ้าเสียชีวิตหลังปีที่ X ก็จะไม่ได้ทุนประกันแล้ว

"ฟรี สไลด์เปรียบเทียบแผน"

ตารางผลประโยชน์ เพศ ชาย อายุ 35 ปี

 

ตัวอย่างแผนที่ลูกค้าเลือก

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง