เมืองไทย 8560 จี 15, 8555 จี 20 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) - Money and Insurance

 อายุรับประกันภัย : 20-55 ปี
 ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 85 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : 60 ปี
 การชำระเบี้ย : รายปี
  ทุนประกัน :  200,000 บาท
  เบี้ยประกัน : 13,504 บาท/ปี (หญิง อายุ 35 ปี)
  เบี้ยประกัน : 13,662 บาท/ปี (ชาย อายุ 35 ปี)

เมืองไทย 8560 จี15

 • ทำได้ตั้งแต่อายุ 20 - 55 ปี
 • ออมเงินตั้งแต่วันที่เริ่มทำถึงอายุ 60 ปี
 • รับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ 60 - 85 ปี (รวม 25 ปี)

ตัวอย่าง เพศหญิง อายุ 35 ปี (เบี้ยเริ่มต้น)

 • เบี้ยประกัน 6,752  บาท (รายเดือน 594.20 บาท)
 • ทุนประกันเริ่มต้น 100,000 บาท
 • รับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ 60 - 85 ปี ปีละ 12,000 บาท
 • คุ้มครองเสียชีวิต
  • อายุ 20-45 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 100,000 บาท
  • อายุ 46 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 110,000 บาท
  • อายุ 47 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 120,000 บาท
  • อายุ 48 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 130,000 บาท
  • อายุ 49 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 140,000 บาท
  • อายุ 50 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 150,000 บาท
  • อายุ 51 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 160,000 บาท
  • อายุ 52 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 170,000 บาท
  • อายุ 53 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 180,000 บาท
  • อายุ 54 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 190,000 บาท
  • อายุ 55 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 200,000 บาท
  • อายุ 56 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 210,000 บาท
  • อายุ 57 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 220,000 บาท
  • อายุ 58 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 230,000 บาท
  • อายุ 59 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 240,000 บาท
  • อายุ 60 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 250,000 บาท

ตัวอย่าง เพศหญิง อายุ 35 ปี (วางแผนลดหย่อนภาษี)

 • เบี้ยประกัน 100,000  บาท
 • ทุนประกัน 1,549,907.01 บาท
 • รับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ 60 - 85 ปี ปีละ 185,988.84 บาท
 • คุ้มครองเสียชีวิต
  • อายุ 20-45 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 1,549,907.01 บาท
  • อายุ 46 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 1,704,897.71 บาท
  • อายุ 47 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 1,859,888.41 บาท
  • อายุ 48 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 2,014,879.11 บาท
  • อายุ 49 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 2,169,869.81 บาท
  • อายุ 50 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 2,324,860.52 บาท
  • อายุ 51 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 2,479,851.22 บาท
  • อายุ 52 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 2,634,841.92 บาท
  • อายุ 53 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 2,789,832.62 บาท
  • อายุ 54 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 2,944,823.32 บาท
  • อายุ 55 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 3,099,814.02 บาท
  • อายุ 56 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 3,254,804.72 บาท
  • อายุ 57 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 3,409,795.42 บาท
  • อายุ 58 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 3,564,786.12 บาท
  • อายุ 59 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 3,719,776.82 บาท
  • อายุ 60 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 3,874,767.53 บาท

เมืองไทย 8555 จี20

 • ทำได้ตั้งแต่อายุ 20 - 50 ปี
 • ออมเงินตั้งแต่วันที่เริ่มทำถึงอายุ 55 ปี
 • รับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ 55 - 85 ปี (รวม 30 ปี)

ตัวอย่าง เพศหญิง อายุ 35 ปี (เบี้ยเริ่มต้น)

 • เบี้ยประกัน 20,030  บาท (รายเดือน 1,762.60 บาท)
 • ทุนประกันเริ่มต้น 100,000 บาท
 • รับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ 55 - 85 ปี ปีละ 24,000 บาท
 • คุ้มครองเสียชีวิต
  • อายุ 35 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 200,000 บาท
  • อายุ 36 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 220,000 บาท
  • อายุ 37 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 240,000 บาท
  • อายุ 38 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 260,000 บาท
  • อายุ 39 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 280,000 บาท
  • อายุ 40 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 300,000 บาท
  • อายุ 41 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 320,000 บาท
  • อายุ 42 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 340,000 บาท
  • อายุ 43 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 360,000 บาท
  • อายุ 44 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 380,000 บาท
  • อายุ 45 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 400,000 บาท
  • อายุ 46 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 420,000 บาท
  • อายุ 47 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 440,000 บาท
  • อายุ 48 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 460,000 บาท
  • อายุ 49 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 480,000 บาท
  • อายุ 50 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 500,000 บาท
  • อายุ 51 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 520,000 บาท
  • อายุ 52 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 540,000 บาท
  • อายุ 53 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 560,000 บาท
  • อายุ 54 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 580,000 บาท
  • อายุ 55 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 600,000 บาท

ตัวอย่าง เพศหญิง อายุ 35 ปี (วางแผนลดหย่อนภาษี)

 • เบี้ยประกัน 100,000  บาท
 • ทุนประกัน 505,561.17 บาท
 • รับเงินบํานาญตั้งแต่อายุ 55 - 85 ปี ปีละ 121,334.68 บาท
 • คุ้มครองเสียชีวิต
  • อายุ 35-40 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 1,112,234.57 - 1,516,683.51 บาท (ความคุ้มครองเพิ่มขึ้นปีละ 20%)
  • อายุ 41 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 1,617,795.74 บาท
  • อายุ 42 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 1,718,907.98 บาท
  • อายุ 43 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 1,820,020.21 บาท
  • อายุ 44 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 1,921,132.45 บาท
  • อายุ 45 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 2,022,244.68 บาท
  • อายุ 46 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 2,123,356.91 บาท
  • อายุ 47 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 2,224,469.15 บาท
  • อายุ 48 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 2,325,581.38 บาท
  • อายุ 49 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 2,426,693.62 บาท
  • อายุ 50 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 2,527,805.85 บาท
  • อายุ 51 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 2,628,918.08 บาท
  • อายุ 52 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 2,730,030.32 บาท
  • อายุ 53 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 2,831,142.55 บาท
  • อายุ 54 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 2,932,254.79 บาท
  • อายุ 55 ปี คุ้มครองเสียชีวิต 3,033,367.02 บาท

ตัวอย่างแผนที่ลูกค้าเลือก

คำถามที่พบบ่อย

Q: ใครที่สามารถทำประกันแบบประกันภัย เมืองไทย 8560 จี 15 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) ได้บ้าง
A:
ทำได้ตั้งแต่อายุ 20 - 55 ปี

Q: ความคุ้มครองขั้นต่ำที่สามารถซื้อได้ของแบบประกันภัย เมืองไทย 8560 จี 15 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) คือเท่าไร
A: 100,000 บาท (ทุนประกัน)

Q: ต้องตรวจสุขภาพมั้ย

A: ผู้ทำประกันต้องแจ้งข้อมูลสุขภาพตามจริงให้บริษัททราบ โดยการขอตรวจสุขภาพจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท

Q: ถ้าทำประกันนี้แล้วจะยังสามารถซื้อสัญญาอื่นเพิ่มเติมได้มั้ย
A: สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ แนบท้ายกรมธรรม์ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้น

Q: ถ้าหากสมัครทำประกันกับโครงการนี้และผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เบี้ยประกันจะถูกปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้ทำประกันหรือไม่

A: เบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายสำหรับปีกรมธรรม์ถัดไปจะเท่าเดิม (เบี้ยประกันภัยไม่ปรับเพิ่มขึ้นตามอายุ) โดยลูกค้าจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุก่อนหรือภายใน 31 วัน นับตั้งแต่วันที่ถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย

Q: ประกันนี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้มั้ย
A: สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับ 194 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Q: จะได้รับเงินบำนาญตอนไหน
A: จะได้รับเงินบำนาญแบ่งเป็น 2 กรณี

 1. ผู้ทำประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา : จะได้รับเงินบำนาญตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 85 ปี โดยรับเงินบำนาญปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
 2. กรณีผู้ทำประกันภัยเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 15 ปี : บริษัทฯ จะรับรองการจ่ายเงินบำนาญจนครบ 15 ปี โดยรับเงินเป็นจำนวนเดียว ซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี (ตามตารางมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญ) และถือว่าสัญญาประกันภัยสิ้นสุด

Q: ประกันนี้ให้ความคุ้มครองยังไงบ้าง
A:

 1. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ในช่วงก่อนรับเงินบำนาญ (ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี)
  • หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 45 ปี บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
  • หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 45 ปี จนก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 60 ปี บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา และบวกเพิ่มขึ้นปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 45 ปี เป็นต้นไป หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 15 ปี : บริษัทฯ จะรับรองการจ่ายเงินบำนาญจนครบ 15 ปี โดยรับเงินเป็นจำนวนเดียว ซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี (ตามตารางมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญ) และถือว่าสัญญาประกันภัยสิ้นสุด

Q: ถ้าทำประกันนี้แล้วอยากยกเลิกกรมธรรม์(เวนคืนกรมธรรม์)จะได้มั้ย
A: ถ้าต้องการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญ สามารถยกเลิกได้ โดยรับเงินค่าเวนคืนตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ แต่หากรับเงินบำนาญแล้วจะไม่สามารถขอเวนคืนกรมธรรม์ได้ ทั้งนี้การขอเวนคืนกรมธรรม์ผู้เอาประกันภัยอาจจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังจากกรมสรรพากร

Q: บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองในกรณีใดบ้าง

A:

 1. กรณีผู้ทำประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
 2. กรณีผู้ทำประกันถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 3. กรณีผู้ทำประกันแจ้งอายุไม่ถูกต้อง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง