สำหรับลูกค้าที่อยากซื้อประกันกับอู๋ & Money and Insurance แต่หาเวลาว่างเจอกันยังไม่ได้ หรือจะอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเจอกัน หรือจะอยู่ใกล้กันในเขตกรุงเทพฯ แต่อยากทำแบบออนไลน์ไม่ต้องเสียเวลามาเจอกัน วันนี้มีวิธีสมัครง่ายๆ แค่ 5 ขั้นตอนมาเล่าให้ฟังครับ

วิธีการสมัครทำประกันกับช่องทางตัวแทนแบบออนไลน์นี้เรียกว่า “Digital Face to Face” ซึ่งได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน และได้รับการรองรับจากบริษัทเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนดังนี้ครับ

 1. (ตัวแทน) หลังจากคุยรายละเอียดแผน เงื่อนไขความคุ้มครองเรียบแล้วและตกลงทำประกัน ตัวแทนจะส่ง Link ให้ลูกค้ายืนยันตัวตน ผ่านทาง SMS หรือ EMail
 2. (ลูกค้า) ลูกค้ากด Link ที่ได้รับและยืนยันตัวต้น (โดย Link ยืนยันตัวตนจะหมดอายุการใช้งานใน 10 นาที)
  1. ใส่เลขบัตรประชาชน
  2. ถ่ายภาพเอกสารที่ใช้แสดงตน (บัตร ปชช)
  3. ถ่ายภาพ Selfie เพื่อยืนยันตัวตน
 3. (ตัวแทน) ตัวแทนตรวจสอบข้อมูลที่ลูกค้าดำเนินการ
  1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแสดงตนและภาพภ่าย Selfie ของลูกค้า
  2. กรอกข้อมูลใบคำขอเอาประกันของลูกค้าตามข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งหรือส่งมา
  3. ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-signature)
  4. ส่งข้อมูลใบเสนอขายและใบคำขอเอาประกันให้ลูกค้าพิจารณาทาง SMS หรือ Email
 4. (ลูกค้า) ลูกค้ากด Link ที่ได้รับ (Link มีระยะเวลา 24 ชม.) และดำเนินการดังนี้
  1. ตรวจสอบเอกสารและกด “ยืนยัน”ความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ
  2. ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-signature)
  3. ชำระเบี้ยประกันงวดแรกด้วยบัตรเครดิต หรือผ่าน Thai QR เท่านั้น ​(สแกนจ่าย)
  4. เมื่อชำระแล้วระบบนำส่งเอกสารเข้าบริษัท
 5. เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารและเบี้ยประกันแล้ว จะดำเนินการ ดังนี้
  1. ส่ง Email/SMS ยืนยันการทำประกันภัยให้กับลูกค้า
  2. ออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราวส่งให้ลูกค้า

ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลก็ซื้อประกันได้เหมือนเดิมและยังมีตัวแทนดูแลเหมือนกัน
“สมัครง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย”

===============
“ดูแลเงินของคุณอย่างมืออาชีพ”
ประสบการณ์ให้คำปรึกษามากว่า 1,500 เคส

เดชาธร ยะนันท์ (อู๋), ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน
ตำแหน่ง ผู้จัดการ & ตัวแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 12 บลจ.
คุณวุฒิที่ปรึกษาการเงินและตัวแทนประกันชีวิต MDRT ปี 2022, COT ปี 2023

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook :  Money and Insurance
Line
: https://lin.ee/cAyHd1Q
Website : www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure