อายุรับประกันภัย : 30 วัน - 80 ปี
 ระยะเวลาคุ้มครอง : 10 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : 1 ปี
 การชำระเบี้ย : รายปี (ครั้งเดียว)

ภาพแสดงผลประโยชน์

จุดเด่น

 • โอกาสลงทุนในดัชนีระดับโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ที่ไม่ได้ล็อคอัตราผลตอบแทนเหมือนประกันชีวิตรูปแบบเดิมๆ แต่เปิดโอกาสรับผลตอบแทน(Upside gain) ผ่านดัชนี Global Multi Asset USD VT 5 Series 3 Index
 • การันตีเงินที่จ่ายไม่สูญหาย มั่นใจได้ว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายจะยังอยู่ครบ เมื่อครบกำหนดสัญญา
 • การันตีมีเงินคืนแน่นอน รับเงินคืนทุกปีกรมธรรม์ ปีละ 1% ครบกำหนดสัญญาได้รับเงินก้อน 110%
 • ช่วยให้การบริหารเงินเป็นเรื่องง่าย คลายกังวลแม้ไม่ค่อยมีเวลา เพราะบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญของ Citi
 • คุ้มครองชีวิต รับความคุ้มครองชีวิต 105% ตลอดสัญญา
 • ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

เหมาะสำหรับ

 • ลูกค้าที่มีประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีและมีการลงทุนต่างประเทศโดยมีผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการให้
 • ลูกค้าที่ต้องการประกันชีวิตที่การันตีเงินคืน พร้อมกับการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าเงินฝาก
 • ลูกค้าที่ต้องการประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษี ระยะสั้นเพียงปีเดียว

เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 คืออะไร

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 คือประกันกันชีวิตทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการได้ โดยยังคงให้ความคุ้มครองเหมือนประกันชีวิตแบบเดิม คุ้มครองเงินต้น และมีส่วนที่พิเศษเพิ่มเข้ามาคือ โอกาสได้รับผลผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบเงินปันผล เรียกได้ว่าตอบโจทย์ความต้องการได้แบบ 4 in 1 ในกรมธรรม์เดียว

 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 105% ตลอดสัญญา
 • คุ้มครองเงินต้นและจ่ายเงินคืนตามแบบประกัน
 • ลดหย่อยภาษีได้เต็มจำนวนจากเบี้ยที่จ่าย
 • โอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบเงินปันผล (ดูผลตอบแทนการลงทุน)

เงินปันผลมาจากไหน

ปกติเมื่อลูกค้าสมัครประกันชีวิตแบบทั่วไป บริษัทจะมีการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ และนำเงินไปลงทุน โดยค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนนั้นไม่ได้มีการแจกแจงให้ทราบ และส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในประเทศไทยหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนที่ได้รับก็จะจ่ายตามที่ได้ระบุในตารางผลประโยชน์เท่านั้น แต่เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 นั่นเลือกลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกที่มีศักยภาพสูง เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่าและยังการันตีผลประโยชน์แน่นนอนระหว่างสัญญาด้วย ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเลวร้ายขนาดไหนก็ยังคงได้เงินคือตามตารางผลประโยชน์ในสัญญา หรือหากว่าเศรษฐกิจกิจเติบโตมาก ก็จะได้เส่วนของเงินปันผลเพิ่มมาอีกด้วย

ทำไมต้อง ”ดัชนี Citi Global Multi Asset Index?

 • Citi Global Multi Asset Index มีการเข้าถึงการลงทุนในหลายประเทศทั่วโลก นำโดยสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลียและกลุ่มประเทศเกิดใหม่ รวมถึงมีการกระจายความเสี่ยงผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน
 • การลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลกดีอย่างไร?
  • มีโอกาสเข้าถึงการลงทุนในบริษัทชั้นนำหรืออุตสาหกรรมที่หลากหลาย ซึ่งอาจไม่มีให้ลงทุนภายในประเทศไทยไม่จำกัดเฉพาะการลงทุนในประเทศไทย
  • เป็นการกระจายความเสี่ยง จากการลงทุนโดยเฉพาะ ช่วงที่เศรษฐกิจมีความผันผวนเช่นปัจจุบัน เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวอย่างมั่นคง
 • Citi Global Multi Asset Index มีกลไกการปรับสัดส่วนการลงทุนระหว่างพอร์ตการลงทุนทุกสัปดาห์ (Weekly Rebalancing) เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น และในทุกๆ วันจะมีการควบคุมความผันผวนตามเป้าความเสี่ยง (Volatility Target)

 

ตัวอย่างตารางผลประโยชน์ เพศชาย อายุ 35 ปี

เอกสารที่ใช้สมัคร/ช่องทางการชำระเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • ซื้อประกันออนไลน์ได้ง่ายๆ ด้วยวิธี Digital Face to Face

คำถามที่พบบ่อย

Q: เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 (Global) ความแตกต่างกับแบบประกันสามัญ และแบบประกันชีวิตควบการลงทุนอย่างไร?
A: เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 (Global) แบบประกันประเภทสะสมทรัพย์ที่มีการันตีเงินจ่ายคืน ตามกรมธรรม์ แต่หากอยู่ครบกำหนดสัญญาจะมีโอกาสได้รับเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ซึ่งอ้างอิงจากการลงทุนของดัชนี โดยจำนวนเงินปันผลที่จะได้รับขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของดัชนีนั้น

Q: เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 (Global) เหมาะกับลูกค้ากลุ่มไหน?
A: เหมาะกับผู้ที่ต้องการอยากเริ่มต้นลงทุน แต่สามารถรับความเสี่ยงได้ต่ำ และไม่ต้องการให้ เงินที่จ่ายสูญหาย หรือผู้ที่ไม่มีเวลาติดตามสภาวะตลาด ต้องการผู้ช่วยบริหารเงินลงทุน

Q: เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 (Global) มีคุ้มครองเงินต้นหรือไม่?
A: มีการคุ้มครองเงินที่จ่าย โดยในกรณีที่อยู่ครบสัญญา บริษัทฯ จะการันตีผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาให้ 110%* (ประกอบด้วยเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา 9%* และเงินครบสัญญา 101%*)  ซึ่งจะมีจำนวนมากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ลูกค้าชำระมาทั้งหมด และในขณะเดียวกันก็ยังมีโอกาสได้รับเงินปันผลพิเศษอีกด้วย (ถ้ามี)

หมายเหตุ: *ผลประโยชน์เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย 


Q: ความเสี่ยงจากการซื้อ เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 (Global) คืออะไร?
A: 1. ความเสี่ยงในการลงทุน (Investment Risk): โอกาสที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่คาดหวังไว้ นั่นคืออัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับจริง (actual return) คลาดเคลื่อน หรือเบี่ยงเบน ไปจาก อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนคาดหวังว่าจะได้รับ (expected return) อย่างไรก็ตามนโยบายการลงทุนของ Citi Global Multi Asset USD VT5 Series 3 Index มีการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการกระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ และหลายประเทศ เพื่อลดความผันผวน และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี

2.ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  (Exchange Rate Risk): เงินปันผลที่คำนวณจาก  Global Multi Asset USD VT 5 Series 3 Index มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากดัชนีที่ลงทุนอยู่ในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี ผู้ถือกรมธรรม์จะยังคงได้รับเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขเต็มจำนวนเมื่ออยู่จนครบกำหนดสัญญา เนื่องจากเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

Q: ลูกค้าสามารถติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีที่ลงทุนได้จากที่ใด มีการส่งรายงานให้กับลูกค้าหรือไม่?
A: สามารถติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีที่ลงทุนได้จาก website บริษัทฯ www.muangthai.co.th/NAV

Q: เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 (Global) สามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่ ?
A: ไม่สามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตได้

Q: ทำไมต้องเป็นการบริหารจัดการผ่าน Citi
A: CIti เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ และเป็นที่ยอมรับระดับโลก โดยได้รับการโหวตให้เป็นธนาคารที่ดีที่สุดในโลกและในเอเชียในปี 2018 (โดย 2018 Euromoney Awards) รวมถึงมีประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจกลยุทธ์การลงทุน และมีความสามารถในการให้บริการเต็มรูปแบบ

Q: กรณีที่ลูกค้าบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดกรมธรรม์ ลูกค้าจะได้รับเงินปันผลหรือไม่
A: หากลูกค้าบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดสัญญาจะไม่ได้รับเงินปันผล (ถ้ามี)

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง