อายุรับประกันภัย : 30 วัน - 65 ปี
 ระยะเวลาคุ้มครอง : 20 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : 14 ปี
  ทุนประกัน :  200,000 บาท
  เบี้ยประกัน : 11,236 บาท/ปี (หญิง อายุ 35 ปี)
  เบี้ยประกัน : 11,972 บาท/ปี (ชาย อายุ 35 ปี)

ภาพแสดงผลประโยชน์

จุดเด่น

  • สำหรับผู้ที่ต้องกาความคุ้มครองระยะยาว
  • สำหรับผู้ที่ต้องการจ่ายเบี้ยน้อย

เหมาะสำหรับ

  • ลูกค้นที่ต้องการออมเงิน
  • ลูกค้าที่อยากลดหย่อนภาษี

ตัวอย่างตารางผลประโยชน์ เพศชาย อายุ 35 ปี

 

 

เอกสารที่ใช้สมัคร/ช่องทางการชำระเงิน

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
  • จ่ายผ่านบัตรเครดิต
  • ซื้อประกันออนไลน์ได้ง่ายๆ ด้วยวิธี Digital Face to Face

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง