อายุรับประกันภัย : 30 วัน - 65 ปี
  ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 86 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : ได้ถึงอายุ 85 ปี
  เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (เลือกสัญญาหลัก)
  ระยะเวลารอคอย :  90 วัน

รายละเอียดแผนแบบสรุป

รายละเอียดแผนความคุ้มครอง

จุดเด่น

 • คุ้มครองโรคร้าย ครอบคลุมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นมากถึง 36 โรคร้ายแรง
 • รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
 • ผลประโยชน์
  • ระยะเริ่มต้น คุ้มครอง 25% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย)
  • ระยะกลาง คุ้มครอง 50% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย)
  • ระยะรุนแรง คุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย)
 • รับผลประโยชน์เพิ่มเติม หาก
  • เจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน รับความคุ้มครอง 10%
  • ผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ รับความคุ้มครอง 10%

 

โรคร้ายแรงที่คุ้มครอง 36 โรคร้ายแรง (รวมถึงกรณีเสียชีวิต)

 1. โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
 2. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต
 3. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
 4. เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
 5. ตาบอด
 6. โรคมะเร็ง
 7. โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
 8. ตับวาย
 9. โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย
 10. ภาวะโคม่า
 11. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
 12. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
 13. การผ่าตัดลิ้นหัวใจ
 14. ไตวายเรื้อรัง
 15. การสูญเสียการได้ยิน
 16. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 17. การสูญเสียความสามารถในการพูด
 18. แผลไหม้ฉกรรจ์
 19. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง
 20. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
 21. โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
 22. โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรสิส
 23. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
 24. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
 25. อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา
 26. โรคพาร์กินสัน
 27. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
 28. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
 29.  การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า
 30. ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส
 31. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
 32. ภาวะอะแพลลิก
 33. โรคโปลิโอ
 34. โรคถุงน้ำในไต
 35. โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม
 36. การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย

ตัวอย่างการคำนวณผลประโยชน์

ผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรง ไม่ได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงใดๆ มาก่อน เลือกทำประกันคุ้มครอง 1,000,000 บาท

ตัวอย่างที่ 1

  • ระยะเริ่มต้น
   • มะเร็ง ได้รับ 25%  = 250,000 บาท
   • ตับวาย ได้รับ  25% = 250,000 บาท
   • ผ่าตัดกล้ามเนื้อหัวใจ ได้รับ  25%= 250,000 บาท
   • หลอดเลือดสมองแตก ได้รับ  25%= 250,000 บาท
  • จ่ายผลประโยชน์ครบ 100% 1,000,000 บาท

ตัวอย่างที่ 2

  • ระยะเริ่มต้น
   • ไตวายเรื้อรังตัดออกข้างหนึ่ง ได้รับ 25% = 250,000 บาท
  • ระยะกลาง
   • ไตวายเรื้อรัง ระยะกลาง (50%-25%) ได้รับ  25% = 250,000 บาท
  • ระยะรุนแรง
   • ไตวายเรื้อรัง ระยะรุนแรง (100%-25%-25%) ได้รับ  50% = 500,000 บาท
  • จ่ายผลประโยชน์ครบ 100% 1,000,000 บาท

ตัวอย่างที่ 3

  • ระยะเริ่มต้น
   • มะเร็ง ได้รับ 25% = 250,000 บาท
  • ระยะกลาง
   • ตับวาย ระยะกลาง ได้รับ  50% = 500,000 บาท
  • ระยะรุนแรง
   • ตับวาย ระยะรุนแรง (100%-25%-50%) ได้รับ  50% = 250,000 บาท
  • จ่ายผลประโยชน์ครบ 100% 1,000,000 บาท

ตัวอย่างที่ 4

  • ผลประโยชน์เพิ่มเติม
   • ผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดง ได้รับ 10% = 100,000 บาท
   • เจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน ได้รับ 10% = 100,000 บาท
  • ระยะกลาง
   • ศูนย์เสียการได้ยิน ได้รับ  50% = 500,000 บาท
   • ไตวายเรื้อรัง
   • ได้รับ  50% = 500,000 บาท
  • จ่ายผลประโยชน์ครบ 100% (1,000,000 บาท) และผลประโยชน์เพิ่มเติม 20%  (200,000 บาท)

เบี้ยประกันโรคร้ายแรง ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ (CI Perfect Care)

 • เบี้ยประกันชีวิตสัญญาหลัก
 • ตัวอย่างคุณเอ็ม เพศชายอายุ 35 ปีต้องการซื้อความคุ้มครอง ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ 1,000,000 บาท
  • สัญญาหลักแผนสมาร์ทโพรเทคชั่น ทุนประกัน 200,000 บาท (เริ่มต้น) เบี้ย 4,860 บาท
  • สัญญาเพิ่มเติมซีไอ เพอร์เฟค แคร์ เบี้ย 4,850 บาท
   รวมเป็น 9,710 บาท

เอกสารที่ใช้สมัคร/ช่องทางการชำระเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • จ่ายผ่านบัตรเครดิต
 • ซื้อประกันออนไลน์ได้ง่ายๆ ด้วยวิธี Digital Face to Face

คำถามที่พบบ่อย

Q: ข้อดีของ สัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ (CI Perfect care)?
A: ข้อดีของสัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ (CI Perfect care) คือคุ้มครองโรคร้ายแรง ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นมากถึง 36 โรค โดยมีรายละเอียดคุ้มครอง ดังนี้

 1. คุ้มครองเสียชีวิต 100% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย)
 2. หากตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง จาก 36 โรค มีรายละเอียดความคุ้มครอง ดังนี้
  • ระยะเริ่มต้นคุ้มครอง 25% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย)
  • ระยะกลาง** คุ้มครอง 50% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย)
  • ระยะรุนแรง* คุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย)
 3. ผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ คุ้มครอง 10% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย)***
 4. กรณีตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวานคุ้มครอง 10% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย)***

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายความคุ้มครองข้อ 1 และ/หรือความคุ้มครองข้อ 2 รวมสูงสุดตลอดสัญญาเท่ากับร้อยละ 100 ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย) ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ และให้ถือว่าสัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นสุดผลบังคับ
หมายเหตุ:
* จ่ายผลประโยชน์โดย หัก ผลประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองแล้วสำหรับความคุ้มครองข้อ 2.1 และ/หรือ ข้อ 2.2
** จ่ายผลประโยชน์โดย หัก ผลประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองแล้วสำหรับความคุ้มครองข้อ 2.1 ของโรคร้ายแรงชนิดเดียวกัน (ถ้ามี)
*** จ่ายผลประโยชน์ข้อ 3 และ ข้อ 4 เพียงอย่างละ 1 ครั้ง ตลอดอายุสัญญา

Q: ทำไมสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ (CI Perfect care) ถึงเริ่มคุ้มครองภายหลังจากวันทำสัญญานับไปอีก 90 วัน ?
A: โดยปกติประกันโรคร้ายแรง จะมีระยะเวลาที่ยังไม่เริ่มคุ้มครอง เพื่อป้องกันผู้ทำประกันที่รู้ว่าตัวเองป่วยหนัก ดังนั้นจึงมีเงื่อนไขที่ประกันจะเริ่มคุ้มครองภายหลังจากวันทำสัญญานับไปอีก 90 วัน

Q:เริ่มซื้อประกันโรคร้ายแรง ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ (CI Perfect care) ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ และคุ้มครองจนถึงอายุเท่าไหร่ ?
A: สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 65 ปี (ต่ออายุได้ถึง 84 ปี) และคุ้มครองนานจนถึงอายุ 85 ปี

Q:มีโอกาสที่ค่าเบี้ยประกันโรคร้ายแรง ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ (CI Perfect care) จะปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นหรือไม่?
A: โดยปกติเบี้ยประกันโรคร้ายแรง จะมีการปรับเพิ่มเปลี่ยนตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้ว

Q: เบี้ยประกันโรคร้ายแรง ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ (CI Perfect care) สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?
A: เบื้ยประกันนี้สามารถใช้ยื่นลดหย่อนภาษีได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315

Q: ประกันโรคร้ายแรง ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ (CI Perfect care) จำเป็นต้องซื้อพร้อมประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลัก ใช่มั้ย

A: ประกันโรคร้ายแรง ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ (CI Perfect care) เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องซื้อพร้อมประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลัก

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง