อายุรับประกันภัย :  7 ปี - 65 ปี
  ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 80 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : ได้ถึงอายุ 79 ปี
  เงื่อนไข : ต้องมีสัญญาหลักก่อน (เลือกสัญญาหลัก)
  ระยะเวลารอคอย :  90 วัน

รายละเอียดแผนแบบสรุป

รายละเอียดแผนความคุ้มครอง

จุดเด่น

 • ครอบคลุมโรคร้ายแรงถึง 4 กลุ่ม 35 โรค!
 • รับทันที 100 % เมื่อตรวจพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง คุ้มครองสูงสุด 400 %
 • หยุดจ่ายเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ เมื่อรับผลประโยชน์ครั้งที่ 1 แต่ยังได้รับความคุ้มครองสำหรับ กลุ่มโรคร้ายแรงที่เหลืออีก 10 ปี โดยรับผลประโยชน์กลุ่มละครั้ง

รายละเอียดแผน

 1. ความคุ้มครองของกลุ่มของโรคร้ายแรงที่มีการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยเนื่องจากการเจ็บป่วย หรือการผ่าตัดที่มีรายชื่อโรคนั้นอยู่จะสิ้นสุดลงโดยผู้เอาประกันภัยยังได้รับความคุ้มครองในโรคที่อยู่ในกลุ่มของโรคร้ายแรงกลุ่มอื่น ๆ
 2. บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สูงสุดตามสัญญาเพิ่มเติมนี้รวมไม่เกิน 4 ครั้งและสูงสุดไม่เกิน 4 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้โดยผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละกลุ่มของโรคร้ายแรงเท่ากับ 1 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภั
 3. บริษัทจะให้ความคุ้มครองผลประโยชน์โรคร้ายแรงในกลุ่มของโรคร้ายแรงที่ยังมิได้การจ่ายไม่เกิน 10 ปี หลังจากที่มีการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยครั้งที่ 1 ทั้งนี้สัญญาเพิ่มเติมนี้ต้องยังไม่สิ้นสุดผลบังคับไปก่อนตามเงื่อนไขการสิ้นผลบังคับของสัญญาเพิ่มเติม

กลุ่มของโรคร้ายแรงที่คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

กลุ่มที่ 1 โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ

 • การผ่าตัดเปิดหัวใจด้วยวิธี Bypass (Coronary Artery Bypass Surgery)
 • หัวใจวาย (Heart Attack)
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Heart Valve Replacement)
 • การผ่าตัดหลอดเลือดใหญ่ (Aorta Surgery)
 • ความดันโลหิตสูงของเลือดแดงในปอด (Primary Pulmonary Arterial Hypertension)
 • การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ (Heart Transplant)
 • อัมพาตจากโรคหลอดเลือดในสมอง (Stroke)

กลุ่มที่ 2 โรคมะเร็ง

 • มะเร็ง (Cancer)
 • เนื้องอกในสมอง (Benign Tumor of The Brain)

กลุ่มที่ 3 เปลี่ยนอวัยวะสำคัญ และโรคที่มีภาวะรุนแรงขั้นสุดท้ายของตับ ปอด และไต

 • การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ (Major Organ Transplant)
 • โรคถุงน้ำในไตชั้นกลาง (Medullary cystic kidney)
 • โรคปอดเรื้อรัง (Chronic lung disease)
 • โรคตับเรื้อรัง (Chronic Liver Disease)
 • ไวรัสตับอักเสบชนิดรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis)
 • ไตวาย (Kidney Failure)

กลุ่มที่ 4 โรคร้ายแรงอื่น ๆ

 • ภาวะอะแพลลิก หรือ ภาวะเสมือนพืช (Apallic Syndrome)
 • โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease)
 • โรคโลหิตจางเนื่องจากไขกระดูกไม่ทำงาน (Aplastic Anemia)
 • โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Meningitis)
 • ตาบอด (Blindness)
 • อาการหมดสติ (Coma)
 • หูหนวก (Deafness)
 • สมองอักเสบ (Encephalitis)
 • อาการสูญเสียความสามารถในการพูด (Loss of speech)
 • แผลไหม้เป็นบริเวณกว้าง (Major Burns)
 • โรคเซลล์ประสาทการเคลื่อนไหวผิดปกติ (Motor Neuron Disease)
 • โรคที่มีการกระด้างในเนื้อสมองและไขสันหลัง (Multiple Sclerosis)
 • โรคกล้ามเนื้อฝ่อ (Muscular Dystrophy)
 • อัมพาต (Paralysis)
 • โรคประสาทพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease)
 • โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
 • การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง (Major Head Trauma)
 • โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม (Progressive Scleroderma)
 • โรคลูปัส หรือโรค SLE (Systemic Lupus Erythematous) มีภาวะไตอักเสบร่วมด้วย

ตัวอย่างการคำนวณผลประโยชน์

ผู้เอาประกันภัยเพศชาย อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรง ไม่ได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงใดๆ มาก่อน เลือกทำประกันคุ้มครอง 1,000,000 บาท

 1. 90 หลังจากสัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับ ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปอด จัดอยู่ใน กลุ่ม 2 โรคมะเร็ง ได้รับ  = 1,000,000 บาท (และไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ที่เหลืออีก 10 ปี)
 2. 3 ปีผ่านไป เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ จัดอยู่ใน กลุ่มที่ 1 โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ ได้รับ = 1,000,000 บาท
 3. 1 ปีหลังจากนั้นเข้ารับการรักษาไตวายเรื้อรัง จัดอยู่ใน กลุ่มที่ 3 เปลี่ยนอวัยวะสำคัญ และโรคที่มีภาวะรุนแรงขั้นสุดท้ายของตับ ปอด และไต ได้รับ = 1,000,000 บาท
 4. ต้องเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ อีกครั้ง จัดอยู่ใน กลุ่มที่ 1 โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง เนื่องจากจ่ายผลประโยชน์ครบ 100% โรคกลุ่มที่ 1 ไปแล้ว
 5. 2 ปีหลังจากนั้น เกิดอุบัติเหตุ ตาบอด จัดอยู่ใน กลุ่มที่ 4 โรคร้ายแรงอื่นๆ ได้รับ = 1,000,000 บาท

สัญญาเพิ่มเติมจ่ายความคุ้มครองให้ครบทุกกลุ่มโรคร้ายแรงทั้ง 4 กลุ่ม
รวมผลประโยชน์ที่รับมา 400% หรือ 4,000,000 บาท

เบี้ยประกันโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI ) (ไม่รวมสัญญาหลัก)

 • เบี้ยประกันชีวิตสัญญาหลัก
 • ตัวอย่างคุณเอ็ม เพศชายอายุ 35 ปีต้องการซื้อความคุ้มครองมัลติเพิล ซีไอ 1,000,000 บาท
  • สัญญาหลักแผนสมาร์ทโพรเทคชั่น ทุนประกัน 200,000 บาท (เริ่มต้น) เบี้ย 4,860 บาท
  • สัญญาเพิ่มเติมมัลติเพิล ซีไอ เบี้ย 2,560 บาท
   รวมเป็น 7,510 บาท

เอกสารที่ใช้สมัคร/ช่องทางการชำระเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • จ่ายผ่านบัตรเครดิต
 • ซื้อประกันออนไลน์ได้ง่ายๆ ด้วยวิธี Digital Face to Face

คำถามที่พบบ่อย

Q: สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI) ดีอย่างไร ทำไมต้องซื้อ?
A: ข้อดีของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI) คือ คุณจะได้รับความคุ้มครอง 35 โรค ถึง 100% ของทุนประกันภัย และอุ่นใจมากขึ้น หากคุณเคยได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครอง (claim) ครั้งที่ 1 มาก่อนแล้ว คุณก็จะไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้อีกต่อไป แต่สัญญายังคงมีผลบังคับและให้ความคุ้มครองกลุ่มโรคอื่นๆ ที่เหลือ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- สามารถได้รับความคุ้มครองในโรคที่อยู่ในกลุ่มของโรคร้ายแรงกลุ่มอื่นๆ เช่นเดิม
- ผลประโยชน์ที่ได้รับสูงสุดไม่เกิน 4 ครั้ง และจ่ายสูงสุดไม่เกิน 4 เท่าของทุนประกัน (เงินเอาประกันภัย) โดยจ่ายสูงสุดให้กับแต่ละกลุ่มโรคร้ายแรงไม่เกิน 1 เท่าของทุนประกันภัย (เงินเอาประกันภัย)
- ให้ความคุ้มครองต่ออีก 10 ปี สำหรับกลุ่มโรคร้ายแรงที่ยังไม่ได้มีการจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครอง (claim) หลังจากที่มีการจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครอง (claim) ครั้งที่ 1 แล้ว

Q: ซื้อสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI) จะได้รับความคุ้มครองเลยหรือไม่?
A: โดยปกติประกันโรคร้ายแรง จะมีระยะเวลาที่ยังไม่เริ่มคุ้มครอง เพื่อป้องกันผู้ทำประกันที่รู้ว่าตัวเองป่วยหนัก ดังนั้นจึงมีเงื่อนไขที่ประกันจะเริ่มคุ้มครองภายหลังจากวันอนุมัตินับไปอีก 90 วัน

Q: สนใจซื้อประกันโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI) อยากรู้ว่าคุ้มครองยาวแค่ไหน?
A: หากคุณสนใจซื้อประกันโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI) ก็สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 7  – 65 ปี (ต่ออายุได้ถึง 79 ปี) และคุ้มครองนานจนถึงอายุ 80 ปี

Q: มีโอกาสที่ค่าเบี้ยประกันโรคร้ายแรงมัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI) จะปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นหรือไม่?
A: เบี้ยประกันโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI) จะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย

Q: เบี้ยประกันโรคร้ายแรงมัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI) สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?
A: เมื่อเบี้ยประกันโรคร้ายแรงมัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI) ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383

Q: ประกันโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI) จำเป็นต้องซื้อพร้อมประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลัก ใช่มั้ย
A: ประกันโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI) เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องซื้อพร้อมประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลัก

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง