อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 65 ปี
 ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 80 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : 10 ปี

 

 ประกันชีวิตที่คนเป็นพ่อเป็นแม่ทำไว้จะเป็นหลักประกันให้ลูกน้อยเติบโตได้ต่อไป แม้เราจะจากไปก่อนเวลาอันควร

รายละเอียดแผนความคุ้มครอง

รายละเอียดแผน

 • คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี จ่ายเบี้ย 10 ปี เบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไม่มีปรับเพิ่ม
 • คุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณี เช่น เจ็บป่วยทั่วไป สุขภาพ โรคร้างแรง โรคระบาด
 • เบี้ยน้อยแต่ได้ความคุ้มครองสูง ยิ่งทำตอนอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูก
 • มีมูลค่าเงินสะสมทรัพย์ที่สามารถเวณคืนได้ (ไม่ใช่แบบจ่ายเบี้ยทิ้ง)
 • ใช้ลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมดของเบี้ยที่จ่าย
 • หลังจากออมไป 5 ปี หลักประกันเพิ่มอีก 50% เป็น 150% เช่น
  • ทุนประกัน 200,000 บาท ปีที่ 5 ถึงอายุ 80 ปีจะปรับเป็นคุ้มครองเสียชีวิต 300,000 บาท
  • ทุนประกัน 400,000 บาท ปีที่ 5 ถึงอายุ 80 ปีจะปรับเป็นคุ้มครองเสียชีวิต 600,000 บาท
  • ทุนประกัน 1,000,000 บาท ปีที่ 5 ถึงอายุ 80 ปีจะปรับเป็นคุ้มครองเสียชีวิต 1,500,000 บาท
 • หากอยู่ถึงอายุ 80 ปีได้เงินก้อน 150% ตามทุนประกันที่ทำไว้
  • ทุนประกัน 200,000 บาท อายุ 80 ปีได้รับเงิน 300,000 บาท
  • ทุนประกัน 400,000 บาท อายุ 80 ปีได้รับเงิน 600,000 บาท
  • ทุนประกัน 1,000,000 บาท อายุ 80 ปีได้รับเงิน 1,500,000 บาท
 • ฟรี!! ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัย หากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

 

เหมาะสำหรับ

 • พ่อแม่ที่อยากทำประกันชีวิตเป็นมรดกของตัวเอง ทิ้งเงินก้อนหรือเงินค่าจัดงานศพไว้ให้ลูกเมื่อตัวเองเสียชีวิต
 • ลูกๆ ที่ต้องการทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ เมื่อพ่อแม่เสียชีวิตไปจะได้มีเงินก้อน หรือเงินค่าจัดงานศพเมื่อพ่อแม่เสียชีวิต
 • ลูกๆ ที่ต้องการทำประกันชีวิตให้ตัวเอง เมื่อเสียชีวิตไปจะได้มีเงินก้อนทิ้งไว้ให้พ่อแม่
 • หัวหน้าครอบครัว ที่เพิ่งแต่งงานหรือเพิ่งมีลูก อยากสร้างความคุ้มครองให้ตัวเอง เมื่อเสียชีวิตลูกและครอบครัวจะได้มีเงินใช้ชีวิตต่อไป
 • คนที่ต้องการซื้อประกันสุขภาพ ดยเลือกสัญญาหลักแบบเบี้ยไม่สูง
 • คนที่มีประกันชีวิตอยูแล้วอยากได้ความคุ้มครองเพิ่ม เพราะประกันชีวิตไม่ได้จำกัดความคุ้มครองสามารถทำไว้เท่าไหร่ก็ได้
 • คนที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตและได้เงินก้อนในช่วงอายุ 80 ปี

 

ตัวอย่างตารางผลประโยชน์ เพศชาย อายุ 35 ปี

เอกสารที่ใช้สมัคร/ช่องทางการชำระเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • จ่ายผ่านบัตรเครดิต
 • ซื้อประกันออนไลน์ได้ง่ายๆ ด้วยวิธี Digital Face to Face

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง