อายุรับประกันภัย : 30 วัน - 70 ปี
 ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 99 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : 10 ปี, 5 ปี

รายละเอียดแผนความคุ้มครอง

รายละเอียดแผน

 • ทุนประกันสูงเริ่มต้น 10,000,000 บาท
 • คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี จ่ายเบี้ย 10 ปี หรือ 5 ปี
 • สุขภาพดีได้ส่วนลดเบี้ยประกัน

เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้าครอบครัว สร้างหลักประกันให้คนข้างหลัง
 • เจ้าของธุรกิจ สร้างความคุ้มครองธุรกิจให้ดำเนินต่อได้อย่างต่อเนื่อง ในวันที่เจ้าของจากไป
 • ผู้ที่ต้องการวางแผนมรดก ช่วยบริหารภาษี ส่งต่อทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่น….สู่รุ่นอย่างไม่สดุด ด้วยการวางแผนมรดก

การวางแผนมรดกที่จะช่วยส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่สะดุดและยังช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าทรัพย์สินของคุณจะได้รับการสืบทอดไปให้กับคนที่ต้องการ ซึ่งหากไม่มีการไม่วางแผนมรดกอาจจะเกิดปัญหาได้ เช่น

 • เกิดปัญหาการแบ่งทรัพย์สินไม่ลงตัว
 • ส่งต่อทรัพย์สินไม่เป็นไปตามที่ต้องการ
 • ใช้เวลานานในการพิสูจน์ทายาทตามกกฏหมาย
 • ไม่สามารถบริหารจัดการภาษีได้

ขั้นตอนการวางแผนมรดก

 1. รู้สถานะการเงินของตัวเอง โดยจัดทำบัญชีทรัพย์สินอย่างละเอียด และวางแผนจัดสรรว่าส่วนใดที่จะนำไปไว้ใช้ในบั้นปลายชีวิตและส่วนในที่จะต้องนำไปวางแผนมรดกเพื่อส่งต่อให้ลูกหลาน คนในครอบครัว หรือคนที่รัก
 2. ศึกษากฏหมายภาษีมรดก โดยภาษีมรดกแบ่งเป็น 2 ประเภท
  1. ภาษีการรับมรดก เป็นการรับทรัพย์สิน หลังเจ้าของทรัพย์สินเสียชีวิต เช่น อสังหาริมทรัพย์, หลักทรัพย์, เงินฝาก,ยานพาหนะ, ทรัพย์สินทางการเงิน
  2. ภาษีการให้ เป็นการรับทรัพย์สิน ก่อนเจ้าของทรัพย์สินจะเสียชีวิต เช่น สังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่คำนวณเป็นเงินได้, อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
 3. วางแผนการส่งต่อทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ
  1. การทำพินัยกรรม ตามความต้องการของเจ้าของทรัพย์สินที่จะมอบทรัพย์สินนั้นให้กับคนที่ต้องการหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ว มีข้อดีตรงที่ สามารถส่งต่อมรดกได้ตามที่ต้องการและยังส่งต่อมรดกให้คนอื่นที่ไม่ใช่ทายาท ไม่ใช่คนในครอบครัวหรือไม่มีความสัมพันธ์ทางกฏหมายได้ด้วยได้ด้วย
  2. ทะยอยส่งมอบทรัพย์สินในแต่ละปี ตามจำนวนที่เหมาะสม ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อไม่ให้เสียภาษีรับมรดกมากเกินไป
  3. เปลี่ยนทรัพย์สินที่เสียภาษีมรดก เป็นทรัพย์สินที่ไม่ต้องเสียภาษี เช่น การทำประกันชีวิตโดยระบุผู้รับผลประโยชน์เป็นคนที่ต้องการมอบทรัพย์สินหรือมรดกให้ ข้อดีคือมีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น และมรดกหรือทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นที่มอบให้รับผู้รับผลประโยชน์ก็ไม่ต้องเสียภาษีด้วย

พรีเมียร์ เลกาซี ตัวช่วยวางแผนมรดก

พรีเมียร์ เลกาซี่ ตัวช่วยวางแผนส่งต่อทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ

 1. สร้างมรดกก้อนใหญ่เพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน
 2. ส่งมอบมรดกตามที่ต้องการสามารถระบุผู้รับผลประโยชน์ตามสัดส่วนที่ต้องการได้
 3. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล หรือผู้รับผลประโยชน์
 4. ส่งมอบผลประโยชน์ได้รวดเร็วให้กับผู้รับผลประโยชน์โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการศาล

 

เอกสารที่ใช้สมัคร/ช่องทางการชำระเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • จ่ายผ่านบัตรเครดิต
 • ซื้อประกันออนไลน์ได้ง่ายๆ ด้วยวิธี Digital Face to Face

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง