อายุรับประกันภัย : 18 - 65 ปี
 ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 88 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : 8 ปี

 

การซื้อประกันชีวิตคือการซื้อความสบายใจให้กับตัวเราเอง และซื้อความมั่นคงให้กับคนที่เรารักเท่าชีวิต

รายละเอียดแผนความคุ้มครอง

รายละเอียดแผน

 • จ่ายเบี้ยเพียง 8 ปี ไม่เป็นภาระระยะยาว
 • รับเงินคืนทุกปีๆละ 8% ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงอายุ 87 ปี ครบสัญญารับเงินก้อนตอนอายุ 88 ปี
 • คุ้มครองเสียชีวิต จากการเจ็บป่วยหรือทั่วไปสูงสุด 800% ของทุนประกันและคุ้มครองจากอุบัติเหตุ สูงสุด 8 เท่า
 • ลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมดของเบี้ยที่จ่าย
 • จ่ายเบี้ยผ่านบัตรเครดิตได้
 • ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพและไม่ตรวจสุขภาพ

เหมาะสำหรับ

 • พ่อแม่ที่อยากทำประกันชีวิตเป็นมรดกของตัวเอง ทิ้งเงินก้อนหรือเงินค่าจัดงานศพไว้ให้ลูกเมื่อตัวเองเสียชีวิต
 • ลูกๆ ที่ต้องการทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ เมื่อพ่อแม่เสียชีวิตไปจะได้มีเงินก้อน หรือเงินค่าจัดงานศพเมื่อพ่อแม่เสียชีวิต
 • ลูกๆ ที่ต้องการทำประกันชีวิตให้ตัวเอง เมื่อเสียชีวิตไปจะได้มีเงินก้อนทิ้งไว้ให้พ่อแม่
 • หัวหน้าครอบครัว ที่เพิ่งแต่งงานหรือเพิ่งมีลูก อยากสร้างความคุ้มครองให้ตัวเอง เมื่อเสียชีวิตลูกและครอบครัวจะได้มีเงินใช้ชีวิตต่อไป
 • คนที่ต้องการซื้อประกันสุขภาพ ดยเลือกสัญญาหลักแบบเบี้ยไม่สูง
 • คนที่มีประกันชีวิตอยูแล้วอยากได้ความคุ้มครองเพิ่ม เพราะประกันชีวิตไม่ได้จำกัดความคุ้มครองสามารถทำไว้เท่าไหร่ก็ได้

ตัวอย่างตารางผลประโยชน์ เพศชาย อายุ 40 ปี

 • ตัวอย่าง เพศ ชายอายุ 40 ปี ทุนประกัน 100,000 บาท
  • จ่ายเบี้ยปีละ 83,176 บาทรวม 8 ปี 665,408 บาท
  • รับเงินคืนปีละ 8,000 บาทตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงอายุ 87 ปี
  • รับเงินก้อน 888,000 บาทเมื่อครบอายุ 88 ปี
 • คุ้มครองเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรือโรคทั่วไป
  • ปีที่ 1 จำนวน 100,000 บาท
  • ปีที่ 2 จำนวน 200,000 บาท
  • ปีที่ 3 จำนวน 300,000 บาท
  • ปีที่ 4 จำนวน 400,000 บาท
  • ปีที่ 5 จำนวน 500,000 บาท
  • ปีที่ 6 จำนวน 600,000 บาท
  • ปีที่ 7 จำนวน 700,000 บาท
  • ปีที่ 8 ถึงอายุ 88 ปีจำนวน 800,000 บาท
 • คุ้มครองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
  • ปีที่ 1 จำนวน 800,000 บาท
  • ปีที่ 2 จำนวน 1,600,000 บาท
  • ปีที่ 3 จำนวน 2,400,000 บาท
  • ปีที่ 4 จำนวน 3,200,000 บาท
  • ปีที่ 5 จำนวน 4,000,000 บาท
  • ปีที่ 6 จำนวน 4,800,000 บาท
  • ปีที่ 7 จำนวน 5,600,000 บาท
  • ปีที่ 8 ถึงอายุ 88 ปีจำนวน 6,400,000 บาท

เอกสารที่ใช้สมัคร/ช่องทางการชำระเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • จ่ายผ่านบัตรเครดิต
 • ซื้อประกันออนไลน์ได้ง่ายๆ ด้วยวิธี Digital Face to Face

แบบประกันที่เกี่ยวข้อง