สวัสดีครับทุกคน เมื่อ 1-2 ปีที่ผ่านหลายบริษัทประกันทะยอยปิดแผนประกันสะสมทรัพย์ไปเกือบจะหมด นั่นก็เพราะอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ทำให้ต้องมีการปรับแผนอัตราผลตอบแทนเพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ แต่อย่างไรแล้วเมืองไทยประกันชีวิตก็ยังมีแผนประกันสมทรัพย์ที่ให้ลูกค้าได้เลือกอยู่อีกหลายแผนทั้งแผนเดิมและแผนที่เปิดใหม่ เพื่อนๆ หลายคนกำลังมองหาแผนประกันสะสมทรัพย์อยู่ แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกแผนไหนหรือแผนไหนดี ลองมาดูว่ามีแผนไหนบ้างที่เหมาะกับตัวเรากันนะครับ

แผน 1 ออมสั้นครบไว้ รับเงินคืนทุกปี

 • ตัวอย่างเบี้ยประกันเพศหญิง อายุ 30 ปีเบี้ยประกันปีละ 38,250 บาท
 • จ่ายเบี้ย 5 ปีคุ้มครอง 15 ปี
 • จ่ายเบี้ยรวมเป็นเงิน 191,250 บาท (เพศชายและเพศหญิง อายุ 0-50 ปีเบี้ยเท่ากัน)
 • รับเงินคืน
  • ตั้งแต่สิ้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 14 รับเงินคืนปีละ 1,500 บาท ( รวม 15,000 บาท )
  • ปีที่ 15 รับเงินก้อน 195,000 บาท
  • รวมเงินคืนทั้งหมด 216,000 บาท
 • ทุนประกัน 150,000 บาท คุ้มครองเสียชีวิต 195,000 บาท
 • รายละเอียดแผน

====================

แผน 2 ออมสั้นครบไว้ มีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน

 • ตัวอย่างเบี้ยประกันเพศหญิง อายุ 30 ปี เบี้ยประกันปีละ 20,000 บาท
 • จ่ายเบี้ย 5 ปีคุ้มครอง 16 ปี
 • จ่ายเบี้ยรวมเป็นเงิน 120,000 บาท (เพศชายและเพศหญิง อายุ 0-70 ปีเบี้ยเท่ากัน)
 • รับเงินคืน
  • ตั้งแต่สิ้นปีที่ 2,4,6,8,10,12 ,14 ปีละ 1,000 บาท ( รวม 7,000 บาท )
  • ปีที่ 15 รับเงินก้อน 130,000 บาท
  • รวมเงินคืนทั้งหมด 127,000 บาท
 • มีโอกาสได้เงินปันผลเพิ่มเมื่อครบสัญญา (คาดผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 3%)
 • รายละเอียดแผน

====================

แผน 3 ลดหย่อนภาษีระยะยาว ออมเงินถึงเป้าหมาย การันตีเงินคืน

 • ตัวอย่างเบี้ยประกันเพศหญิง อายุ 30 ปี เบี้ยประกันปีละ 14,028 บาท
 • จ่ายเบี้ย 16 ปีคุ้มครอง 25 ปี
 • จ่ายเบี้ยรวมเป็นเงิน 224,448 บาท (ผู้หญิง อายุ 30 ปี)
 • รับเงินคืน
  • ปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 รับเงินคืนปีละ 1,500 บาท ( รวม 15,000 บาท )
  • ปีที่ 11 ถึงปีที่ 20 รับเงินคืนปีละ 2,250 บาท ( รวม 22,500 บาท )
  • ปีที่ 21 ถึงปีที่ 24 รับเงินคืนปีละ 3,000 บาท ( รวม 12,000 บาท )
  • ปีที่ 25 รับเงินก้อน 225,000 บาท
  • รวมเงินคืนทั้งหมด 274,500 บาท
 • รายละเอียดแผน

====================

แผน 4 ลดหย่อนยาวๆ รับเงินคืน 4 ต่อตั้งแต่ตอนจ่ายเบี้ย, ครบอายุ 60 ปี, หลังเกษียณและตอนครบสัญญา

 • ตัวอย่างเบี้ยประกันเพศหญิง อายุ 30 ปี เบี้ยประกันปีละ 22,444 บาท
 • จ่ายเบี้ยถึงอายุ 59 ปีคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
 • จ่ายเบี้ยไปครบอายุเกษียณ รวมเป็นเงิน 592,876 บาท (ผู้หญิงอายุ 30 ปี)
 • รับเงินคืน
  • อายุ 31- 59 ปี รับเงินคืนทุกๆ 3 ปี ปีละ 2,000 บาท ( รวม 18,000 บาท )
  • อายุ 60 ปีรับเงินคืน 80,000บาท ( รวม 80,000 บาท )
  • อายุ 61-65 ปี รับเงินคืนปีละ 30,000 บาท ( รวม 150,000 บาท )
  • อายุ 66 -70 ปี รับเงินคืนปีละ 40,000 บาท ( รวม 200,000 บาท )
  • อายุ 71-75 ปี รับเงินคืนปีละ 50,000 บาท ( รวม 250,000 บาท )
  • อายุ 76-80 ปี รับเงินคืนปีละ 60,000 บาท ( รวม 300,000 บาท )
  • อายุ 81-85 ปี รับเงินคืนปีละ 70,000 บาท ( รวม 350,000 บาท )
  • อายุ 86-89 ปี รับเงินคืนปีละ 80,000 บาท ( รวม 320,000 บาท )
  • อายุ 90 ปี รับเงินก้อนอีก 200,000 บาท
  • รวมเงินคืนทั้งหมด 1,868,000บาท
 • เสียชีวิตระหว่างสัญญา รับเงินก้อนตามความคุ้มครองตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 800,000 บาท
 • รายละเอียดแผน

เอกสารที่ใช้สมัคร/ช่องทางการชำระเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • จ่ายผ่านบัตรเครดิต
 • ซื้อประกันออนไลน์ได้ง่ายๆ ด้วยวิธี Digital Face to Face

ช่องทางการสมัคร/ติดต่อตัวแทน

   

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook Money and Insurance
Line
 : https://lin.ee/cAyHd1Q
Website www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713