จากข้อมูลกลยุทธ์วัดใจลูกค้ากลุ่ม Gen Y ของศูนย์วิจัยธนาคารไทยพาณิชย์ ปี 2560 หัวข้อการใช้จ่ายพบว่า

• 56% เป็นหนี้บัตรเครดิต
• 48% เป็นหนี้บ้าน
• 56% เป็นหนี้รถยนต์ 
• 39% ไม่มีหนี้
• 18% ไม่มีเงินออม

ตัวเลขที่น่าสนใจคือ 56% เป็นหนี้บัตรเครดิต (ถ้านิยมคำว่าหนี้คือการไม่มีเงินใช้คืนหรือใช้คืนไม่หมดจนมีการคิดดอกเบี้ย) ซึ่งแสดงถึงการใช้เงินเกินรายได้ที่รับมา และอาจะเป็นหนี้ที่ไม่สามารถชำระคืนได้ หากเป็นเช่นนี้จะไม่สามารถสร้างทรัพย์สินหรืยากที่จะมีเงินเก็บ

Gen Y 18% ไม่มีเงินออม เป็นตัวเลขที่มีคำถามมากพอสมควรว่า เงินที่ได้มานั้นถูกนำไปใช้กับอะไรหมด ถ้านำเงินไปสร้างหนี้สินที่เกิดมูลค่า เช่น การจ่ายค่าบ้านหรือที่ดินก็ยังพอยอมรับได้ แต่ถ้าหากได้มาแล้วใช้หมดก็ต้องถามตัวเองว่าหากวันใดวันหนึ่งเราไม่มีรายได้เข้ามาหรือเหตุจำเป็นต้องใช้เงิน เช่น ตัวเองหรือพ่อแม่เจ็บป่วย จะทำยังไง จะเอาเงินสำรองที่ไหนมาใช้
ฉะนั้นเราชาว Gen Y ควรเริ่มวางแผนการเงินตั้งแต่ตอนนี้ เพราะปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว คนกลุ่ม GenY แต่งงานน้อยลงและอาศัยอยู่คนเดียว ถ้าหากวันนี้ไม่มีทรัพย์สินและยังมีหนี้สิน ไม่มีเงินเก็บอาจจะลำบากในอนาคตได้

วันนี้ Gen Y ทั้งหลายเริ่มเก็บเงิน เริ่มลงทุนกันหรือยังครับ?

ข้อมูลจาก ศูนย์วิจัยธนาคารไทยพาณิชย์