จากข้อมูล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลปี 2560 พบว่า Gen Y มีจำนวนประชากร คิดเป็น 28% ส่วน Gen X มีจำนวนวนประชากร 27% Baby Bloomer 18% Gen Z 21% และอื่นๆ 6% พบข้อมูลการใช้เงินของ Gen Y
• 50% ของคนทำงานไม่มีเงินออม
• 48% ชำระหนี้สินไม่ตรงเวลา
• 45% มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ
• 45.6% รู้สึกว่าการผ่อนชำระหนี้สินเป็นเรื่องที่สร้างภาระหนักให้กับตนเอง

เมื่อเปรียบเทียบการขอสินเชื่อของกลุ่ม Gen Y,GenX และ Baby Bloomer จะเห็นว่า สัดส่วนของ Gen Y มีกว่ากว่าทักกลุ่มทั้ง บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้านและสินเชื่อรถยนต์

ตัวเลขที่น่าสนใจคือ 48% ชำระหนี้สินไม่ตรงเวลา (ถ้านิยมคำว่าหนี้คือการไม่มีเงินใช้คืนหรือใช้คืนไม่หมดจนมีการคิดดอกเบี้ย) ซึ่งแสดงถึงการใช้เงินเกินรายได้ที่รับมา และอาจะเป็นหนี้ที่ไม่สามารถชำระคืนได้ หากเป็นเช่นนี้จะไม่สามารถสร้างทรัพย์สินหรือยากที่จะมีเงินเก็บ

Gen Y 50% ไม่มีเงินออม เป็นตัวเลขที่มีคำถามมากพอสมควรว่า เงินที่ได้มานั้นถูกนำไปใช้กับอะไรหมด ถ้านำเงินไปสร้างหนี้สินที่เกิดมูลค่า เช่น การจ่ายค่าบ้านหรือที่ดินก็ยังพอยอมรับได้ แต่ถ้าหากได้มาแล้วใช้หมดก็ต้องถามตัวเองว่าหากวันใดวันหนึ่งเราไม่มีรายได้เข้ามาหรือเหตุจำเป็นต้องใช้เงิน เช่น ตัวเองหรือพ่อแม่เจ็บป่วย จะทำยังไง จะเอาเงินสำรองที่ไหนมาใช้

ฉะนั้นเราชาว Gen Y ควรเริ่มวางแผนการเงินตั้งแต่ตอนนี้ เพราะปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว คนกลุ่ม GenY แต่งงานน้อยลงและอาศัยอยู่คนเดียว ถ้าหากวันนี้ไม่มีทรัพย์สินและยังมีหนี้สิน ไม่มีเงินเก็บอาจจะลำบากในอนาคตได้

วันนี้ Gen Y ทั้งหลายเริ่มเก็บเงิน เริ่มลงทุนกันหรือยังครับ?

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook Money and Insurance
Line
 : https://lin.ee/cAyHd1Q
Website www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713