หลังจากที่ผมได้เล่าเรื่องการลงทุนไปหลายๆ บทความตั้งแต่การเริ่มต้นลงทุนหรือประเภทกองทุน มีหลายคนที่สนใจเรื่องการลงทุนเข้ามาอ่านจำนวนมาก แต่บทความทั้งหมดก็ยังถือว่าไม่ครบเพราะหลายคนบอกว่ายังขาดบทความที่เกี่ยวกับการขายของทุน ถ้าซื้อก็ต้องมีขายแล้วเราจะขายเมื่อไหร่ดี

สำหรับการขายกองทุนนั้น ไม่ได้มีข้อจำกัดว่าจะต้องถือไว้นานเท่าไหร่ถึงจะขายหรือได้กำไรเท่าไหร่ควรจะขาย เพราะการลงทุนของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน แต่ยังไงก็ตามเราควรมีเป้าหมายในการลงทุนด้วย โดยอาจะแบ่งเป็น 2 แบบคือเป้าหมาย “ผลตอบแทน” กับเป้าหมาย “ระยะเวลา”

  1. ขายเมือผลตอบแทนถึงเป้าที่ตั้งไว้
    สมมติว่าเราตั้งเป้าการลงทุนไว้ที่ 20% ถ้ากองทุนนี้เติบโตถึง 20% เมื่อไหร่ก็ขายได้เลย แต่ถ้ามองว่ากองทุนนี้ยังมีโอกาสเติบโตขึ้นไปได้อีกอาจจะปรับเป็นเป็น 25% หรือ 30% ก็อาจจะถือไว้ก่อนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากขึ้น
  2. ขายเมื่อถึงระยะเวลาที่ตั้งเป้าไว้
    แต่ละคนต่างมีเป้าหมายในการใช้เงินต่างกันเช่น บางคนต้องการลงทุนระยะสั้น 1 ปี แล้วถอนมาใช้ บางคนต้องการลงทุนระยะกลาง 5-6 ปีเพื่อออมเงินไว้ซื้อคอนโดหรือบ้าน บางคนลงทุนระยะยาวเพื่อไว้ใช้หลังเกษียณ เมื่อครบกำหนดหรือเวลาจะใช้เงินก็ขายคืนได้ แต่ต้องเลือกกองทุนให้ดีว่าจะออมสำหรับใช้ในระยะยาวหรือระยะสั้น เพราะถ้าเลือกกองทุนไม่สัมพันธ์กับเป้าหมายอาจจะทำเงินต้นสูญหายได้ เช่น

ถ้าเป็นเป้าหมายระยะสั้นก็อาจจะเป็นไว้ในกองทุนรวมประเภทตราสารหนี้ หรือกองทุนรวมตลาดเงินเพราะเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยง/ความผันผวนต่ำโอกาสน้อยมากที่เงินต้นจากหายแต่ก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนต่ำเช่นกัน

ถ้าเป็นเป้าหมายระยะกลาง มากกว่า 5 ปี ก็อาจจะเป็นกองทุนตราสารทุนในประเทศหรือต่างประเทศเพราะมีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่าแม้ว่าบางช่วงอายุอาจจะติดลบไปบ้าง

ตั้งเป้าหมายการลงทุนไว้แล้วก็ เริ่มลงมือทำกันเลยครับ เพราะความสำเร็จของการลงทุนจะสำเร็จได้ไม่ใช่อยู่เป้าหมายอย่างเดียวแต่ต้องลงมือทำจริงๆ ด้วย

===============
“ดูแลเงินของคุณอย่างมืออาชีพ”
ประสบการณ์ให้คำปรึกษามากว่า 1,000 เคสและลูกค้ากว่า 300 คน
เดชาธร ยะนันท์ (อู๋), ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook Money and Insurance
Line
 : https://lin.ee/cAyHd1Q
Website www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713