ประกันสุขภาพอีลิท เฮลท์

  1. เพิ่มผลประโยชน์ค่ารักษาตรวจวินิจฉัยภายใน 30 วัน ก่อนและหลังเข้ารักษาตัวใน รพ. วงเงิน 10,000 บาท (แผน 20 ล้าน) ต่อการรักษาตัวครั้งใจครั้งหนึ่ง
  2. เพิ่มผลประโยชน์ค่ารักษาผู้ป่วยนอก (ติดตามอาการ) หลังจากเข้ารักษาตัวใน รพ.ภายใน 30 วันหลังจากออก รพ. 10,000 บาท (แผน 20 ล้าน) ต่อการรักษาตัวครั้งใจครั้งหนึ่ง
  3. ขยายอายุรับประกันเป็น 11-80 ปี (จากเดิม 18-80ปี)

* ลูกค้าใหม่ได้รับสิทธิ์ทันที ลูกค้าเก่าบริษัทจะออกเอกสารเพิ่มเติมให้ภายหลัง

 

ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD)

  1. ขยายอายุรับประกันเป็น 6-80 ปี และคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี(จากเดิม 6-69 ปีและคุ้มครองถึงอายุ 70 ปี)
  2. ส่วนลดเบี้ยประกัน 5% ทุกๆ ปี(อายุ 11- 30 ปี)
  3. ส่วนลดเบี้ยประกัน 10-30% ทุกๆ ปี (อายุ 31 ปีขึ้นไป)

* ลูกค้าใหม่ได้รับสิทธิ์ทันที ลูกค้าเก่าปรับเบี้ยตามรอบปีกรมธรรม์ถัดไป

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook :  Money and Insurance
Line
: https://lin.ee/cAyHd1Q
Website : www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713