“หนูอยากทำประกันโรคร้ายแรงนะคะ แต่เบี้ยจ่ายไปไม่ได้คืน คิดว่าไม่คุ้ม”
“อย่าคิดเรื่องกลัวไม่ได้คืนเลยครับ คิดดูว่าถ้าเป็นแล้วจะเอาเงินที่ไหนมารักษา”

เบี้ยประกันชีวิตทุน 200,000 บาท
โรคร้ายแรงทุน 1,000,000 บาท
กรณีเสียชีวิต รวม 1,200,000 บาท

เบี้ยต่อปี 8,000 บาท
เป็นอะไรไป ได้ทุนชีวิต 1,200,000 บาท

แม้จะเป็นเบี้ยทิ้ง
หากคิดรวมๆ ต้องจ่าย 8,000 บาท 150 ปี
ถึงจะเท่ากับเงิน 1,200,000 บาท
คิดว่าจะอยู่ถึงไหม 150 ปี ตายปีที่ 20
จ่ายรวมๆ ก็แค่ 160,000 บาท แต่ได้ตั้ง 1,200,000 บาท
มีเหตุผลอะไรที่ไม่คุ้ม

ขอสรุปแบบดาร์คๆ นะครับ
“ยิ่งตายเร็ว ยิ่งป่วยเร็วยิ่งคุ้ม”