เคยสังเกตเวลาเครื่องบินกำลังจะบินขึ้นไหมครับ มันต้องมีใช้แรงขับเคลื่อนมากแค่ไหนให้หลุดพ้นจากแรงดึงดูดของโลก ก่อนที่มันก็จะลอยอยู่บนอากาศได้
ถ้าเครื่องบินไม่มีแรงขับเคลื่อนมากพอมันคงขึ้นไปบนอากาศไม่ได้ และไถลออกนอกรันเวย์ไป

เช่นเดียวกับชีวิตคนเราเลย หากไม่มีเป้าหมาย วิ่งเหยาะๆ ไม่มีแรงขับเคลื่อนมากพอ ไปก็ไม่สุด หยุดอยู่แค่กลางทาง ชีวิตก็วิ่งไปทางที่เราไม่รู้ ไม่ตรงกับที่ต้องการ

ฉะนั้น เอาเครื่องบินเป็นตัวอย่าง จะทำอะไร ต้องมีเป้าหมาย ทำให้สุด ทำให้เต็มที่ พุ่งทะยานออกไปอย่าได้กลัวจะผิดพลาด ตอนเริ่มแรกมันอาจจะตะกุกตะกักเหมือนเครื่องวิ่งบนรันเวย์ แต่เมื่อผ่านไปทุกอย่างจะเข้าที่เอง ถ้าเราพยายามมากพอ