หลายคนยังไม่รู้ว่าเงินออมมีหลายประเภท แต่ละประเภทก็ออมไว้ใช้ในวัตถุประสงต์ต่างกัน
เราก็เลยเก็บเงินไว้ก้อนเดียว ทำให้นำไปใช้หมดหรือไม่กล้าใช้เลย ซึ่งอาจจะเสียโอกาสได้
ลองมาดูประเภทของการออมเงินแบบต่างๆ เพื่อให้เรามีเงินใช้ในวันนี้และวันข้างหน้ากันครับ

  • 50% เงินส่วนนี้ใช้สำหรับออมเป็นค่าใช้จ่ายยามจำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายในบ้าน ค่าส่วนกลาง ค่าประกันชีวิต หรือเมื่อยามจำเป็น
  • 20% ออมไว้สำหรับท่องเที่ยวที่อยากจะไปหรือใช้ช่วงเทศการต่างๆ
  • 20% ออมไว้ใช้ในระยะยาว เมื่อเกษียณหรือช่วงที่ไม่มีงานทำแล้วในอนาคต
  • 10% ออมไว้สำหรับเรียนรู้เพิ่มเติมหรือพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่ตัวเองสนใจ เช่นไปเรียนภาษาเพิ่ม หรือเรียนทำทำอาหาร

เมื่อเราแบ่งเงินออมเป็นสัดส่วนแล้วจะเห็นภาพชัดกว่ารวมเงินไว้ก้อนเดียว
จะเห็นว่าเงินแต่จะส่วนเราออมไว้ใช้ทำอะไรบ้าง ไม่ต้องเสียดายที่จะนำเก็บออกมาใช้
แผนนี้อาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามแบบที่เหมาะสมของแต่ละคนนะครับ
ผมเชื่อว่าถ้ามีการวางแผนที่ดีแล้ว ไม่มีคำว่าลำบากแน่นอน

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook Money and Insurance
Line
 : https://lin.ee/cAyHd1Q
Website www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713