วันนี้มีลูกค้าที่สนใจประกันสุขภาพ ส่งเอกสารให้บริษัทเรียบร้อย แต่ไม่ผ่านการพิจารณาอีกแล้วเนื่องจากมีโรคประจำตัวมาก่อน

ผมในฐานะตัวแทนรู้สึกเสียใจมาก อยากให้ลูกค้าอยากมีความคุ้มครองแต่บริษัทไม่สามารถรับได้

ตัวผมเองมีหน้าที่ส่วนแนะนำความคุ้มครอง
ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาปัญหาเมื่อลูกค้าต้องการ ไม่อาจทักท้วงหน้าที่ของฝ่ายพิจารณาได้ ถ้าทำได้ก็อยากรับลูกค้าหมดทุกคน

ส่วนการปกปิดประวัติการเจ็บป่วยบริษัทนั่นๆ
วันนี้บริษัทอาจจะรับประกัน แต่ถ้าวันใดวันหนึ่ง เกิดเจ็บป่วยโรคเก่าขึ้นมา ประวัติการรักษาเดิมนั่นยังมีอยู่ในโรงพยาบาล ทำให้บริษัทไม่สามารถแฟ็กเคลม

อาจจะเกิดความผิดใจกันระหว่างตัวผมเองกับพี่ๆ น้องๆ ได้

จากปัญหาเหล่านี้ทำให้เห็นว่า
เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ยังสุขภาพแข็งแรง
ไม่เคยเจ็บป่วยเรื้อรังใดๆ

อยากให้มีประกันสุขภาพไว้เถอะครับ
มันอาจจะไม่จำเป็นในวันนี้
อาจจะยังไม่ได้ใช้ตอนนี้
แต่ในวันข้างหน้า ถ้าเกิดเจ็บป่วยแล้ว
อาจจะเกิดปัญหาเหมือนลูกค้าผมหลายๆ ท่าน
ไม่จำเป็นต้องสมัครกับผม ของที่ไหนก็ได้ ขอให้มีไว้เพื่อประโยชน์ของทุกๆคน