หลายคนกำลังกังวลเกี่ยวกับการเสียภาษีดอกเบี้ย
ที่กรมสรรพากรได้ประกาศไป ซึ่งมีเงื่อนไขว่า
หากบุคคลใดได้รับดอกเบี้ยเงินฝากทุกบัญชีจากธนาคาร
ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ต้องเสียภาษี 15%

ลองคำนวณอย่างง่ายเพื่อดูว่าเราต้องมีเงินต้นเท่าไร
จึงจะเสียภาษีดอกเบี้ย
ถ้าเป็นบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี
เงินต้น = 20,000 บาท/0.5%
ต้องมีเงินฝาก 4,000,000 บาท

ถ้าเป็นบัญชีฝากประจำดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี
เงินต้น = 20,000 บาท/1.5%
ต้องมีเงินฝาก 1,333,333 บาท

จะเห็นว่า ถ้าหากเราจะต้องเสียภาษีดอกเบี้ย 15% ต้องมีเงินฝากถึง 4 ล้านบาท
หรือ 1.3 ล้านบาทสำหรับบัญชีฝากประจำครับ

ถ้าใครหากยังกังวลเกี่ยวกับการเสียภาษีดอกเบี้ย สามารถออมเงินไว้กับประกันชีวิต
โดยเงินคืนที่ได้รับแต่ละปี ไม่ต้องเสียภาษีครับ ได้รับเต็มจำนวนเลย

แผนเมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 15/3
เบี้ยประกัน 200,000 บาท
ชำระเบี้ย 3 ปี คุ้มครอง15 ปี
รับเงินคืน ปีที่ 1-14 ปีละ 10,000 บาท
ปีที่ 15 รับคืน 670,000 บาท
รวมเงินคืนทั้งหมด 810,000 บาท

แผนออมทรัพย์ 14/7
ชำระเบี้ยสั้นเพียง 7 ปี รับเงินคืนทุกปี
เบี้ยปีละ 45,500 บาท
ปีที่ 1-7 รับเงินคืนปีละ 6,000 บาท
ปีที่ 8-13 รับเงินคืนปีละ 10,000 บาท
ปีที่ 14 รับเงินคืน 270,000 บาท
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 290,000 บาท