ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนต้องเคยได้ยินข่าวกฎหมายภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่กันมาบ้าง และหลายเคยอาจสัยว่า เราต้องเสียไหม เสียให้ใคร และเราต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละเท่าไหร่ ซึ่งบทความนี้จะมาไขข้อสงสัยนี้ครับ

ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่า พ.ร.บ. ภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างฉบับปี 2562 นี้ได้มาแทนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ยกเลิกไป หมายความว่าผู้ที่เคยเสียภาษีทั้งสองประเภทดังกล่าว ไม่ต้องเสียภาษีทั้งสองนี้อีก แต่ต้องเสียภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายฉบับใหม่แทน โดยมีระยะเวลาในการจัดเก็บทุก 1 ปี
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่นี้ เดิมทีต้องเริ่มจัดเก็บตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 แต่ด้วยความที่เป็นกฎหมายใหม่และหลายๆอย่างยังไม่พร้อมจึงทำให้ต้องเลื่อนระยะเวลาบังคับใช้ออกไปเป็นเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมานี้แทน

 วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษี

  • เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
  • เพื่อแก้ปัญหาที่ดินรกร้าง เพื่อให้ใช้ทำประโยชน์ต่างๆ
  • เพิ่มรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำมาใช้พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

ใครบ้างที่ต้องเสีย

บุคคลผู้เป็นเจ้าของในกรรมสิทธิ์หรือเจ้าของในโฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้าน ที่ดิน หรืออาคารชุด เป็นต้น และไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลล้วนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีนี้ หากเป็นกรณีเจ้าของร่วม เพียงคนใดคนหนึ่งชำระก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยแล้ว

เราเสียภาษีนี้ให้ใคร

ภาษีนี้ถูกจัดเก็บโดยองค์การส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาลนั่นเอง ไม่มีการส่งเข้ารัฐ เพราะใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นนั้นๆโดยตรง

รูปแบบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะต้องเสียภาษีแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

  1. เกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็น ทำนา ทำไร่ ทำสวน ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ ทำประมง หรือสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับการทำเกษตร
  2. ที่อยู่อาศัย ต้องเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะเพื่อให้บุคคลอยู่อาศัยเท่านั้นไม่ว่าจะเป็น อยู่เอง ให้ญาติอยู่ หรือให้เช่า
  3.  ใช้ในเชิงพาณิชย์ ผู้ที่มีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างไว้ในครอบครองและใช้เพื่อการค้าหรือแสวงหากำไรในเชิงพาณิชย์ เช่นโรงเเรม โรงงาน โกดัง ร้านค้า ตลาด เป็นต้น กรณีนี้อัตราการเสียภาษีจะสูงกว่าประเภทที่อยู่อาศัย
  4.  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า คือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกปล่อยร้าง และไม่ได้นำมาทำประโยชน์ ที่ดินประเภทนี้มีอัตราภาษีสูงที่สุด

ต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่เป็นกฎหมายใหม่จึงทำให้มีช่องว่างของกฎหมายอยู่หลายประการเช่น เกณฑ์ในการพิจารณาว่าที่ดินนั้นเป็นที่ดินใช้ในการทำการเกษตรหรือไม่ ก็ยังไม่มีกฎหมายกำหนดรัดกุมไว้โดยเฉพาะ และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจขององค์การส่วนท้องถิ่นที่จะเข้าไปตรวจสอบดูหน้างาน ซึ่งเกณฑ์พิจารณาต่างๆต้องรอให้กฎหมายลูกประกาศออกมาในอนาคต

สำหรับปี 2563 นี้ เนื่องจากเหตุการณ์บ้านเมืองและสถานการณ์ต่างๆที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนจึงมีประกาศประกาศออกมาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ว่าเราทุกคนผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะได้ลดภาษีถึง 90% พูดง่ายๆ คือเสียแค่ 10% เท่านั้น

ผมหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สงสัยเกี่ยวกับอัตราการเสียภาษีว่าเก็บอย่างไร ยกเว้นเท่าไหร่ สามารถศึกษาได้ในเว็บไซต์ต่างๆ หรือในตัวบทกฎหมายฉบับล่าสุด ขอบคุณครับ

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook :  Money and Insurance
Line
: https://lin.ee/cAyHd1Q
Website : www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713