คำตอบที่มักเจอบ่อยเมื่อถามพนักงานออฟฟิศว่ามีประกันสุขภาพ
“เพียงพอหรือยัง” มักจะได้คำตอบว่า มีประกันสุขภาพของที่ทำงานแล้ว มันเป็นคำตอบที่ไม่ตรงคำถามเลยครับ
.
.
ผมเชื่อว่าทุกคนมีประกันสุขภาพของที่ทำงานอยู่แล้วแต่ไม่เคยดูว่าได้ค่ารักษาเท่าไหร่ และไม่เคยสนใจด้วย อาจจะแค่ตอบเพื่อบัดตัวแทนให้พ้นไป
.
.
คำว่ามีประกันสุขภาพเพียงพอหรือยัง
หมายถึง ถ้าเราเจ็บป่วย เข้าโรงพยาบาลแล้วต้องนอนรักษาตัว จะไม่มีค่ารักษาส่วนเกินที่ต้องจ่าย หรือจ่ายส่วนต่างไม่มาก เพราะค่าห้องโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะประมาณ 5,000-6,000 บาท แต่ประกันสุขภาพที่บริษัทมีให้พรักงาน (จากที่เคยสอบถามมา) ได้เพียงแค่ 1,000-2,000 บาทเท่านั้น นั้นหมายความว่า

ถ้าเราป่วนแล้วไปนอน รพ. จะมีส่วนต่างค่าห้องถึง 3,000-4,000 บาทต่อคืน ยังไม่รวมค่ารักษาพยาบาล หรือกรณีมีการผ่าตัดอีก
.
.
ฉะนั้นหากเราจะวางแผนสุขภาพ วางแผนการดูแลตัวเอง ไม่ใช่ดูแค่ว่ามีประกันสุขภาพแล้วแค่นั้น จะต้องดูว่ามีเพียงพอต่อการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือไม่