หลายคนมักสับสนกับสองคำนี้ที่อ่านแล้วดูจะมีความหมายเหมือนกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ สองคำนี้มีความหมายต่างกันมาดูว่าแต่ละคำแปลว่าอะไร

ลดหย่อนภาษี

คือการที่เรายื่นเสียภาษีตามกฏหมายโดยแจ้งรายได้ที่เราได้รับต่อปีและใช้สิทธิตามที่ทุกคนได้รับเหมือนๆกัน เช่น การหักค่าใช้จ่ายส่วนตัว หักค่าลดหย่อน กองทุนประกันสังคม ประกันชีวิต และสิทธิอืน เพื่อจ่ายภาษีให้น้อยลงตามที่เรียกเก็บจริงๆ เช่น จากเราได้เราอาจจะต้องจ่ายภาษีต่อปีจริงๆ 20,000 บาท แต่เราสาขาซื้อประกันชีวิต ซื้อกองทุน LTF เบี้ยประกันสังคม เพื่อเสียภาษีลดลงตามความสามารถที่ซื้อไหว

เลี่ยงภาษี

คือการที่เราเลี่ยงที่จะไม่จ่ายภาษีเช่นการไม่แจ้งรายได้ที่แท้จริงเพื่อให้เสียภาษีน้อยลงหรือการแจ้งรายได้ที่น้อยกว่าที่ได้รับจริงๆ ส่วนใหญ่จะเป็นรายได้จากหน่วยงานที่ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ถ้าเป็นรายได้จากเงินเดือนประมาณจากบริษัทจะหักภาษีไว้ก่อนและแจ้งรายได้ที่แท้จริงกับสรรพกรอยู่แล้วอาจจะยากต่อการเลี่ยงภาษี

ช่วงสิ้นปีแบบนี้หลายคนน่าอาจจะกำลังวางแผนหรือคำนวณภาษีที่ต้องจ่ายกันอยู่ อย่าลืมเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฏหมายด้วยนะครับ ที่สำคัญสรรพกรไม่ได้ใจร้ายที่จะเก็บภาษีเราทุกบาทแต่ยังมีตัวช่วยให้เราจ่ายภาษีน้อยลงหรือขอคืนได้ ลองหาสิทลดหย่อนต่างๆ ที่สรรพกรกำหนดไว้ เช่น ซื้อประกันชีวิต ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุน LTF อื่นๆ มาลดหย่อนดู ได้คืนน้อยยังดีกว่าไม่ได้คืน เงินที่ซื้อประกันชีวิต ซื้อองทุนก็ยังเป็นเงินเก็บเราอีกด้วย

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook Money and Insurance
Line
 : https://lin.ee/cAyHd1Q
Website www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713