แผนนี้ประกันแบบนี้เป็นหมวดประกันสะสมทรัพย์ครับ ไม่ใช่ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) แต่เรียกว่า “สมาร์ทลิงค์” คือบริษัทเป็นคนบริหารจัดการมีการเอาเงินไปลงทุนที่เป็นกองทุนหรือสินทรัพย์ที่หน่วยลงทุนอื่นอีกที โดยยังคงให้ความคุ้มครองเหมือนประกันชีวิตแบบเดิม คุ้มครองเงินต้น และมีส่วนที่พิเศษเพิ่มเข้ามาคือ โอกาสได้รับผลผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบเงินปันผล เรียกได้ว่าตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
 • คุ้มครองเงินต้นและจ่ายเงินคืนตามแบบประกัน
 • ลดหย่อยภาษีได้เต็มจำนวนจากเบี้ยที่จ่าย
รายละเอียดแผน
 • ประกันชีวิตทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการได้แบบ 3 in 1 ในกรมธรรม์เดียว ทั้งในส่วนของความคุ้มครองชีวิต การันตีเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา และโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผลผ่านดัชนี GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER ให้คุณมั่นใจได้ในทุกสภาวะเศรษฐกิจ
 • โอกาสลงทุนในดัชนีระดับโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ที่ไม่ได้ล็อคอัตราผลตอบแทนเหมือนประกันชีวิตรูปแบบเดิมๆ แต่เปิดโอกาสรับผลตอบแทน(Upside gain) ผ่านดัชนี GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER
 • การันตีเงินที่จ่ายไม่สูญหาย มั่นใจได้ว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายจะยังอยู่ครบ เมื่อครบกำหนดสัญญา
 • การันตีมีเงินคืนแน่นอน รับเงินคืนทุกๆ 2 ปีกรมธรรม์ ปีละ 5% ครบกำหนดสัญญาได้รับเงินก้อน 600%
 • ช่วยให้การบริหารเงินเป็นเรื่องง่าย คลายกังวลแม้ไม่ค่อยมีเวลา เพราะบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญของ Citi
 • จ่ายเบี้ยผ่านบัตรเครดิตได้
 • ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงที่จ่ายเบี้ย
เงินปันผลมาจากไหน
 • ปกติเมื่อลูกค้าสมัครประกันชีวิตแบบทั่วไป บริษัทจะมีการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ และนำเงินไปลงทุน โดยค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนนั้นไม่ได้มีการแจกแจงให้ทราบ และส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในประเทศไทยหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนที่ได้รับก็จะจ่ายตามที่ได้ระบุในตารางผลประโยชน์เท่านั้น แต่เมืองไทยสมาร์ท ลิงค์ นั่นเลือกลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกที่มีศักยภาพสูง เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่าและยังการันตีผลประโยชน์แน่นนอนระหว่างสัญญาด้วย ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเลวร้ายขนาดไหนก็ยังคงได้เงินคือตามตารางผลประโยชน์ในสัญญา หรือหากว่าเศรษฐกิจกิจเติบโตมาก ก็จะได้เส่วนของเงินปันผลเพิ่มมาอีกด้วย
ทำไมต้อง ”GS Momentum Builder Multi-Asset 5S ER Index”
 • GS Momentum Builder Multi-Asset 5S ER Index พัฒนาและบริหารจัดการโดย Goldman Sachs ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาที่มีความน่าเชื่อถือระดับโลก จากประสบการที่มากกว่า 150 ปี
 • สิทธิพิเศษในการเข้าถึงการลงทุนในหลายประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากกว่า
 • มีการการจายการลงทุนไปในสินทรัพย์หลากหลายประเภท ทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน สินทรัพย์ทางเลือกและสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำและน้ำมัน เพื่อลดความผันผวนและกระจายความเสี่ยง
 • มีกลไกลปรับสัดส่วนการลงทุน ในแต่ละสินทรัพย์เป็นประจำทุกวันตามสภาวะตลาด เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดภายใต้ระดับความเสี่ยงที่กำหนด
เหมาะกับใคร
 • คนวัยเริ่มทำงาน (First Jobber) อายุ 25-29 ปี อยากเริ่มต้นลงทุนและรับความเสี่ยงได้ต่ำ และไม่รู้จะลงทุนยังไง
 • คนที่ทำงานเก็บเงินมาระยะหนึ่ง อายุ 30-35 ปี กำลังมองหาแหล่งลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีการการันตีว่าเงินต้นไม่สูญหาย
 • ผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจ อายุ 36-40 ปี ไม่ค่อยมีเวลาติดตามสภาวะตลาดมากนัก ต้องการผู้ช่วยบริหารเงินลงทุน
 • หัวหน้าครอบครัว อายุ 41-45 ปี ต้องการหลักประกันให้กับครอบครัวยามเกิดเหตุไม่คาดฝัน ซึ่งทายาทจะได้รับผลประโยชน์โดยไม่มีภาระทางภาษี
 • คนทุกกลุ่มวัยที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีโดยเบี้ยประกันที่จ่ายสามารถใช้หักลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน