ออมเงินลดหย่อนภาษี เริ่มตอนนี้หรือรอปลายปี?

รอปลายปีค่อยดูกองทุน LTF ลดหย่อน
รอปลายปีค่อยซื้อประกันลดหย่อน

พอถึงปลายปีแล้วเป็นยังไง???
ก็ไม่มีเงินเก็บสิค้าบบเพราะใช้ไปทุกเดือนจดหมดแล้ว

เงินภาษีที่เสียไปก็อดได้คืน
เงินเก็บก็ไมมี เป็นแบบนี้กันมากี่ครั้งแล้ว
การวางแผนที่ดีจะช่วยให้เราบริหารจัดการทุกอย่างได้ ไม่ว่าจะวางแผนงาน งานแผนชีวิต วางแผนการเงิน

ถ้าไม่อยากมีชวิตแบบเดิม ก็ต้องเริ่มต้นแบบใหม่
เพราะทำอะไรแบบเดิม มีนิสัยแบบเดิม
ก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆ