เคยสงสัยกันไหมว่าเบี้ยประกันสังคม 750 บาท ที่เราจ่ายแต่ละเดือนแบ่งเป็นค่าอะไรบ้าง ตัวผมเองก็เคยสงสัยจนไปหาคำตอบมาจนได้ วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับ
.
.
หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมบางคนจ่ายเบี้ยประกันสังคมไม่เท่ากัน บางคนจ่าย 750 บาท บางคนจ่ายไม่ถึง นั้นเพราะว่าเบี้ยประกันสังคมคิดตามเงืนเดือนแต่ละคนที่ 5% สูงสุงที่ 750 บาท หมายความว่า ถ้าเราเงินเดือน 9,000 บาทก็จะเสียค่าเบี้ยประมาณสังคมแค่ 450 บาท ถ้าเงินเดือน 10,000 บาทก็ต้องจ่าย 500 บาท แต่ถ้าเราเงินเดือน 15,000 บาทจะต้องจ่าย 750 บาท ถ้าเงินเดือนสูงกว่านั้นก็จ่ายแค่ 750 บาท
.
.
750 บาท ที่จ่ายไป แบ่งเป็นค่าอะไรบ้าง
1. 225 บาท หรือ 1.5% ค่าดูแลเรื่องเจ็บป่วย คลอดบุตร และตาย ถ้าไม่ใช้สิทธิ เงินส่วนนี้ก็จะหายไป ไม่ได้คืน
2. 75 บาทหรือ 0.5% เป็นเงินค่าประกันการว่างงาน เมื่อเราตกงานหรือว่างงานก็สามารถทำเรื่องขอเงินจากส่วนนี้ได้
3. 450 บาท หรือ 3% เป็นเงินออม ไว้ใช้เมื่อเกษียณตอนอายุ 55 ปี โดยเราจะได้รับเงินสมทบจากบริษัทอีกเท่านึง
.
.
จะเห็นว่าเบี้ยที่เราจ่ายนั้น 60% ถูกหักไว้กับเงินออมสำหรับชราภาพ ส่วน อีก 40% ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เราได้รับประโยชน์เมื่อยามจำเป็น นอกจากนี้เบี้ยประกันสังคมที่เราจ่ายยังสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย เรียกได้ว่า จ่าย 1 ได้ถึง 2
.
.
ซึ่งมีข่าวมาสักพักแล้วว่าจะมีการปรับเพิ่มเบี้ยประกันสังคมเป็น 1,000 บาทต่อเดือน ต้องดูกันต่อไปว่าจะจริงไป ถ้ามีการปรับขึ้นจริงผู้ที่ได้ผลประโยชน์ก็น่าจะเป็นตัวพวกเราเองที่จะได้เก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณมากขึ้น