เคยสงสัยกันไหมว่าเบี้ยประกันสังคม 750 บาท ที่เราจ่ายแต่ละเดือนแบ่งเป็นค่าอะไรบ้าง ตัวผมเองก็เคยสงสัยจนไปหาคำตอบมาจนได้ วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับ

หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมบางคนจ่ายเบี้ยประกันสังคมไม่เท่ากัน บางคนจ่าย 750 บาท บางคนจ่ายไม่ถึง นั้นเพราะว่าเบี้ยประกันสังคมคิดตามเงืนเดือนแต่ละคนที่ 5% สูงสุงที่ 750 บาท หมายความว่า ถ้าเราเงินเดือน 9,000 บาทก็จะเสียค่าเบี้ยประมาณสังคมแค่ 450 บาท ถ้าเงินเดือน 10,000 บาทก็ต้องจ่าย 500 บาท แต่ถ้าเราเงินเดือน 15,000 บาทจะต้องจ่าย 750 บาท ถ้าเงินเดือนสูงกว่านั้นก็จ่ายแค่ 750 บาท

750 บาท ที่จ่ายไป แบ่งเป็นค่าอะไรบ้าง

  1. 225 บาท หรือ 1.5% ค่าดูแลเรื่องเจ็บป่วย คลอดบุตร และตาย ถ้าไม่ใช้สิทธิ เงินส่วนนี้ก็จะหายไป ไม่ได้คืน
  2. 75 บาทหรือ 0.5% เป็นเงินค่าประกันการว่างงาน เมื่อเราตกงานหรือว่างงานก็สามารถทำเรื่องขอเงินจากส่วนนี้ได้
  3. 450 บาท หรือ 3% เป็นเงินออม ไว้ใช้เมื่อเกษียณตอนอายุ 55 ปี โดยเราจะได้รับเงินสมทบจากบริษัทอีกเท่านึง


จะเห็นว่าเบี้ยที่เราจ่ายนั้น 60% ถูกหักไว้กับเงินออมสำหรับชราภาพ ส่วน อีก 40% ที่เหลือก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เราได้รับประโยชน์เมื่อยามจำเป็น นอกจากนี้เบี้ยประกันสังคมที่เราจ่ายยังสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย เรียกได้ว่า จ่าย 1 ได้ถึง 2

ซึ่งมีข่าวมาสักพักแล้วว่าจะมีการปรับเพิ่มเบี้ยประกันสังคมเป็น 1,000 บาทต่อเดือน ต้องดูกันต่อไปว่าจะจริงไป ถ้ามีการปรับขึ้นจริงผู้ที่ได้ผลประโยชน์ก็น่าจะเป็นตัวพวกเราเองที่จะได้เก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณมากขึ้น

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook Money and Insurance
Line
 : https://lin.ee/cAyHd1Q
Website www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713