ถ้าพูดถึงหุ้นของสถาบันการเงินในประเทศไทยหลายคนคงต้องนึกถึงหุ้นของธนาคาร หรือหลายคนก็อาจจะรู้จักเป็นอย่างดีและมีลงทุนเก็บไว้กันบ้างแล้ว

แต่การซื้อหุ้นหรือลงทุนในหุ้นของธนาคารโดยตรงอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนเพราะบางธนาคารก็มีข้อกำหนด เช่น ซื้อขั้นต่ำอย่างน้อยกี่หุ้น หรือราคาหุ้นก็สูงเกินกำลังโดยเฉพาะธนาคารใหญ่ๆ ราคาหุ้นเฉลี่ยในปี 2565 ก็ไม่ต่ำอย่าง 100 บาท ถ้าจะลงทุนหลายธนาคารก็อาจจะมีเงินไม่พอ

ปัญญาทั้งหมดนี้แก้ได้ง่ายๆ โดยเปลี่ยนจากการลงทุนหรือซื้อหุ้นรายตัวของแต่ละธนาคาร ก็ไปซื้อกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นของธนาคารแทน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะลงทุนในหุ้นของธนาคาร Top 5 ของประเทศ ทำให้การซื้อกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นธนาคารนั้นใช้เงินเพียงไม่กี่บาท ก็เหมือนได้ลงทุนในธนาคารต่างๆ แล้ว ที่สำคัญยังมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้จัดการกองทุนคอยบริการการลงทุนกองทุนรวมนั้นๆให้ด้วย

1. K-BANKING (กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร)

 • ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน
 • โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย
 • เริ่มต้นลงทุนครั้งแรกและขั้นต่ำครั้งต่อไป 500 บาท
 • นโยบายจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
 • ระดับความเสี่ยงสูง (7)
 • นโยบายการลงทุนของกองทุน
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ 21.07%
  • ธนาคารกสิกรไทย 19.31%
  • ธนาคารกรุงเทพ 13.87%
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 13.46%
  • ธนาคารกรุงไทย 11.70%

ข้อมูลวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
https://www.kasikornasset.com/…/Pages/K-BANKING.aspx

2. SCBBANKING (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX)

 • ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน
 • โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
 • เริ่มต้นลงทุนครั้งแรกและขั้นต่ำครั้งต่อไป 1,000 บาท
 • นโยบายจ่ายเงินปันผล : จ่ายเงินปันผล
 • ระดับความเสี่ยงสูง (7)
 • นโยบายการลงทุนของกองทุน
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ 20.17%
  • ธนาคารกสิกรไทย 19.81%
  • ธนาคารกรุงเทพ 14.36%
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 13.42%
  • ธนาคารกรุงไทย 12.26%

ข้อมูลวันที่ 30 มิถุนายน 2564
https://www.scbam.com/…/ind…/fund-information/scbbanking

3. EBANK (กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker)

 • ประเภทกองทุน กองทุนรวมอีทีเอฟ
 •  โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
 • เริ่มต้นลงทุนครั้งแรกและขั้นต่ำครั้งต่อไป ไม่กำหนด
 • นโยบายจ่ายเงินปันผล : จ่ายเงินปันผล
 • ระดับความเสี่ยงสูง (7)
 • นโยบายการลงทุนของกองทุน
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ 23.32%
  • ธนาคารกสิกรไทย 18.37%
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 14.14%
  • ธนาคารกรุงเทพ 12.50%
  • ธนาคารกรุงไทย 9.85%

ข้อมูลวันที่ 30 ธันวาคม 2564
https://www.ktam.co.th/fif-fund-detail.aspx?IdF=3

คำเตือนสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุน

เนื่องจากกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นของธนาคารเป็นกองทุนประเภทเจาะจงในหมวดอุตสากรรม (Sector Fund) ลงทุนกระจุดตัวในหมวดธนาคาร สถาบันการเงินหรือสินทรัพย์ประเภทเดียวกัน อาจมีความฝันผวนและความเสี่ยงในการขาดทุนเงินต้น เมื่อหมวดอุตสาหกรรมการเงินได้รับผลกระทบ ฉะนั้นควรมีการกระจายการลงทุนในหมวดอื่นๆ ด้วยและต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับ

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook Money and Insurance
Line
 : https://lin.ee/cAyHd1Q
Website www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713