[เขียนวันที่ 10 สิ.ค 2563]
ใครที่มีเงินฝากส่วนใหญ่ไว้กับธนาคารอาจจะศึกษาและติดตามบทความนี้เพราะวันที่ 11 ส.ค. ที่ผ่านมา สถาบันคุ้มครองเงินฝากปรับวงเงินที่คุ้มครองจาก 10 ล้าน เหลือ 5 ล้าน ถ้าธนาคารปิดกิจการก็จะได้เงินคืนบางส่วน

มาดูเงื่อนไข วงเงินคุ้มครอง และประเภทของเงินฝากต่างๆที่ได้รับความคุ้มครองดูครับ ถ้าชอบบทความฝากกดไลท์ กดแชร์ แบ่งปันให้เพื่อนๆได้อ่านกันด้วยน้า ? ถ้าชอบบทความฝากกดไลท์ กดแชร์ แบ่งปันให้เพื่อนๆได้อ่านกันด้วยน้า ?

การคุ้มครองเงินฝากคืออะไร?

มาตรการของรัฐที่คุ้มครองประชาชนโดยหลักประกันให้ผู้ฝากว่า หากสถาบันการเงินถูกปิดกิจการ ผู้ฝากจะได้รับเงินฝากคืนตามวงเงินคุ้มครอง ภายใน 30 วัน ทั้งนี้ หากไม่มีการคุ้มครองเงินฝาก เมื่อสถาบันการเงิน ถูกปิดกิจการ ผู้ฝากจะต้องฟ้องร้องคดีเพื่อให้ได้รับเงินฝากคืนเอง และไม่มีกำหนดที่แน่นอนว่าจะได้คืนเมื่อไหร่

ใครทำหน้าที่คุ้มครอง

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เป็นหน่วยงานรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการคุ้มครองเงินฝาก ของประชาชน หากสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง ถูกปิดกิจการ

คุ้มครองเท่าไหร่?

สถาบันคุ้มครองเงินฝากได้ปรับลดวงเงินคุ้มครองลงโดย 3 ปีย้อนหลัง
– วันที่ 11 ส.ค. 2561 – 10 ส.ค. 2562 วงเงินคุ้มครอง 10 ล้านบาท
– วันที่ 11 ส.ค. 2562 – 10 ส.ค. 2563 วงเงินคุ้มครอง 5 ล้านบาท (ปัจจุบัน)
– วันที่ 11 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป วงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาท (เดิม)
ปรับใหม่ เริ่มวันที่ 11 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป วงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาท

วงเงินคุ้มครองจะนับในลักษณะ 1 รายชื่อผู้ฝากต่อ 1 สถาบันการเงิน โดยนำเงินฝากของผู้ฝากแต่ละรายในทุกสาขาและทุกบัญชีมาคำนวณรวมกัน

เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง เช่น

– เงินฝากกระแสรายวัน
– เงินฝากออมทรัพย์
– เงินฝากประจำ
– บัตรเงินฝาก
– ใบรับฝากเงิน

เงินฝากหรือตราสารที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

– เงินฝากประเภทที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
– บัญชีเงินฝากของผู้ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
– เงินสงทุนในตราสารต่างๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ของสถาบันการเงิน หน่วยลงทุน (LTF, RMF)
– เงินฝากในสหกรณ์
– แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงิน
– เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

เปลี่ยนจากดอกเบี้ยเงินฝากอันน้อยนิด
มาเป็นประกันชีวิตคุ้มครองหลักล้านและได้ลงทุนรับเงินปันผลกันเถอะ

(คลิ๊ก)

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook Money and Insurance
Line
 : https://lin.ee/cAyHd1Q
Website www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713