ประกันชีวิตและสุขภาพ เมืองไทยประกันชีวิต เพื่อสมาชิก กบข. พิเศษ สำหรับลูกค้าที่เป็นข้าราชการ+เป็นสมาชิก กบข. และมีประกันสุขภาพของข้าราชการแล้ว แต่มีข้อจำกัดที่ต้องไปใช้บริการแค่โรงพยาบาลรัฐหรือสิทธิประกันสังคมเท่านั้น

ประกันชีวิตเมืองไทย x กบข. เน้นการใช้สิทธิรักสามารถแบบผู้ป่วยนอก OPD โดยไปใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย และไม่จำเป็นต้องซื้อประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยในเพิ่ม ไม่ต้องซื้อประกันชีวิตทุนสูงๆ ช่วยประหยัดเบี้ยประกันลูกค้าและอำนวยความสะดวกมากขึ้น ไม่ต้องไปต่อคิวรอตรวจนานๆ แล้ว

แผนนี้ประกอบด้วย

– ประกันชีวิต วงเงิน 50,000 บาท
– ค่ารักษาผู้ป่วยนอก ครั้งละ 1,500 บาท x 30 ครั้งต่อปี
– ค่าชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล 2,000 บาทต่อคืน

เบี้ยผู้ชาย อายุ 30 ปีเพียง 7,079 บาท
เบี้ยผู้หญิง อายุ 30 ปีเพียง 8,365 บาท

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook Money and Insurance
Line
 : https://lin.ee/cAyHd1Q
Website www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713