อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 80 ปี
  ระยะเวลาคุ้มครอง : สูงสุดถึงอายุ 99 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย :  1 ปี
  ผลประโยชน์การเสียชีวิต : ทุนประกัน หรือ มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน + 50% ของเบี้ยประกันภัยหลัก (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

เปลี่ยนจากดอกเบี้ยเงินฝากอันน้อยนิด
มาเป็นประกันชีวิตคุ้มครองหลักล้านและได้ลงทุนรับเงินปันผลกันเถอะ

ประกันชีวิตควบคู่การลงทุน เมืองไทย ยูนิต ลิงค์ (mOne Plus) คืออะไร ?

ประกันชีวิตควบคู่การลงทุน ยูนิต ลิงค์ (mOne Plus) ตอบโจทย์ที่หลากหลาย ทั้งเรื่องความคุ้มครองสูง เลือกการลงทุนได้ และที่สำคัญจ่ายเบี้ยเพียงปีเดียวเริ่มต้นเพียง 50,000 บาทและยังเลือกออมเพิ่มระหว่างปีหรือว่าถอนเงินลงทุนออกมาก็ได้

 • ยูนิตลิงค์ เป็นประกันชีวิต ไม่ใช่เงินฝาก, ไม่ใช่กองทุนแถมประกัน,ไม่ใช่ประกันแถมกองทุน
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยมีผลต่อค่าใช้จ่าย หากต้องการจำนวนเงินเอาประสูง ค่าการประกันภัยจะสูงตามไปด้วยและจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อผู้เอาประกันอายุมากขึ้น

จุดเด่นของ เมืองไทย ยูนิต ลิงค์ (mOne Plus)

 • สามารถกำหนดเบี้ยประกันภัยได้เอง เริ่มต้นเพียง 50,000 บาทต่อปี (เท่ากันทุกช่วงอายุ)
 • กำหนดเงินเอาประกันภัยได้เอง (ทุนประกัน)
 • จ่ายเบี้ยสั้นเพียง  1 ปี คุ้มครองยาวๆสูงสุดถึงอายุ 99 ปี
 • เลือกลงทุนได้เอง เพื่อโอกาสรับผลแทนที่ต้องการ ตามความเสี่ยงที่รับได้ หรือพอร์ตการลงทุนตามความเสี่ยงแนะนำโดยผู้จัดการกองทุนของบริษัท
 • เพิ่มเงินออมเพื่อการลงทุนได้ โดยการชำระเบี้ยประกันภัยที่เป็นเงินออมเพิ่มเติมได้ เริ่มต้น 1,000 บาทต่อครั้ง
 • สภาพคล่องสูง สามารถถอนเงินลงทุนออกบางส่วนจากกกรมธรรม์ 

เมืองไทย ยูนิต ลิงค์ (mOne Plus) ลงทุนในอะไรได้บ้าง

ปัจจุบันการลงทุนในกองทุนรวมของ  ยูนิตลิงค์ (mOne Plus) มีให้เลือกกว่า 9 บลจ. ครอบคลุมตั้งแต่ระดับ 1-7 (ความเสี่ยงต่ำไปจนถึงสูง) จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำใน ประเทศ เช่น

 • บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน

  • บลจ. เอ็มเอฟซี
  • บลจ. กสิกรไทย
  • บลจ. กรุงศรี
  • บลจ. ทหารไทย
  • บลจ. วรรณ
  • บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด
  • บลจ. พรินซิเพิล
  • บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
  • บลจ. ไทยพาณิชย์

ตัวอย่างลูกค้าเลือกออมเงินแผน mOne Plus

ผู้เอาประกัน เพศชาย อายุ 35 ปี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างต่ำ วางแผนความคุ้มครองด้วย mOne Plus จำนวนเงินเอาประกันภัย 75,000 บาท ชำระเบี้ยปีเดียว 50,000 บาท สมมติอัตราผลตอบแทน 5% และ 2%

เปรียบเทียบระหว่าง ประกันชีวิตทั่วไป vs  ยูนิต ลิงค์ (mOne Plus) vs ยูนิเวอร์แซลไลฟ์) (UL) vs กองทุนรวม

เอกสารที่ใช้สมัคร/ช่องทางการชำระเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • จ่ายผ่านบัตรเครดิต
 • ซื้อประกันออนไลน์ได้ง่ายๆ ด้วยวิธี Digital Face to Face