อายุรับประกันภัย : 30 วัน – 70 ปี
  ระยะเวลาคุ้มครอง : 15 ปี
  ระยะเวลาชำระเบี้ย : 6 ปี
  ผลประโยชน์การเสียชีวิต :  ทุนประกัน + มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน

เปลี่ยนจากดอกเบี้ยเงินฝากอันน้อยนิด
มาเป็นประกันชีวิตคุ้มครองหลักล้านและได้ลงทุนรับเงินปันผลกันเถอะ

ประกันชีวิตควบคู่การลงทุน เมืองไทย ยูนิต ลิงค์ (mGrow 615) คืออะไร ?

ประกันชีวิตสามัญแบบตลอดชีพหรือออมทรัพย์แบบเดิม ลูกค้าจะเห็นตารางผลประโยชน์แน่นอนว่าจะได้เงินคืนปีละเท่าไหร่ มีเงินคืนแบบไหนบ้างทุกปีหรือทุก 2 ปี และเมื่อครบสัญญาจะไดเงินก้อนกี่บาท แต่ลูกค้าจะไม่รู้ว่า เบี้ยประกันที่จ่ายนั้นมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง แตกต่างกับประกันชีวิตควบการลงทุนที่แจกแจงค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบถึงเบี้ยประกันและสัดส่วนของเงินที่นำไปลงทุน อีกทั้งลูกค้ายังได้ประโยชน์จากผลตอบแทนที่สูงกว่า และได้ความคุ้มครองที่มากกว่าด้วย โดยประกันชีวิตควบการลงทุนเมืองไทยูนิต ลิงค์ (mGrow 615) เรียกสั้นๆ ว่า ยูนิต ลิงค์ (mGrow 615) 

 • ยูนิตลิงค์ เป็นประกันชีวิต ไม่ใช่เงินฝาก, ไม่ใช่กองทุนแถมประกัน,ไม่ใช่ประกันแถมกองทุน
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยมีผลต่อค่าใช้จ่าย หากต้องการจำนวนเงินเอาประสูง ค่าการประกันภัยจะสูงตามไปด้วยและจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อผู้เอาประกันอายุมากขึ้น

จุดเด่นของ เมืองไทย ยูนิต ลิงค์ (mGrow 615)

 • สามารถกำหนดเบี้ยประกันภัยได้เอง เริ่มต้นเพียง 20,000 บาทต่อปี (เท่ากันทุกช่วงอายุ)
 • กำหนดเงินเอาประกันภัยได้เอง (ทุนประกัน)
 • จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 6 ปี คุ้มครองยาวๆ 15 ปี
 • รับโบนัสพิเศษ ต้นปีกรมธรรม์ที่ 7 จำนวน 2% ของเบี้ยประกันที่จ่าย
 • เลือกลงทุนได้เอง เพื่อโอกาสรับผลแทนที่ต้องการ ตามความเสี่ยงที่รับได้ หรือพอร์ตการลงทุนตามความเสี่ยงแนะนำโดยผู้จัดการกองทุนของบริษัท
 • เพิ่มเงินออมเพื่อการลงทุนได้ โดยการชำระเบี้ยประกันภัยที่เป็นเงินออมเพิ่มเติมได้ เริ่มต้น 1,000 บาทต่อครั้ง
 • สภาพคล่องสูง สามารถถอนเงินลงทุนออกบางส่วนจากกกรมธรรม์ 
 • เพิ่มความอุ่นใจด้วยสัญญาเพิ่มเติม “สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพและโรคร้ายแรง” 

เมืองไทย ยูนิต ลิงค์ (mGrow 615) ลงทุนในอะไรได้บ้าง

ปัจจุบันการลงทุนในกองทุนรวมของ  ยูนิตลิงค์ (mDesign) มีให้เลือกกว่า 9 บลจ. ครอบคลุมตั้งแต่ระดับ 1-7 (ความเสี่ยงต่ำไปจนถึงสูง) จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำใน ประเทศ เช่น

 • บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน

  • บลจ. เอ็มเอฟซี
  • บลจ. กสิกรไทย
  • บลจ. กรุงศรี
  • บลจ. ทหารไทย
  • บลจ. วรรณ
  • บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด
  • บลจ. พรินซิเพิล
  • บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
  • บลจ. ไทยพาณิชย์

ตัวอย่างลูกค้าเลือกออมเงินแผน mGrow  615

ผู้เอาประกัน เพศชาย อายุ 35 ปี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างต่ำ วางแผนความคุ้มครองด้วย mGrow 615 จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท ชำระเบี้ยรายปี ปีละ 20,000 บาท สมมติอัตราผลตอบแทน 5%, 2% และ -1%

เปรียบเทียบระหว่าง ประกันชีวิตทั่วไป vs  ยูนิต ลิงค์ (mDesign) vs ยูนิเวอร์แซลไลฟ์) (UL) vs กองทุนรวม

เอกสารที่ใช้สมัคร/ช่องทางการชำระเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • โอนเงินเข้าบัญชีบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
 • จ่ายผ่านบัตรเครดิต
 • ซื้อประกันออนไลน์ได้ง่ายๆ ด้วยวิธี Digital Face to Face