มีลูกค้าหลายท่านที่อาจจะเป็นมือใหม่เริ่มทำประกันสุขภาพ หรือมีประกันสุขภาพอยู่แล้วแต่เป็นมาตรฐานเดิม อยากได้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม สอบถามเกี่ยวกับแผนดีเฮลท์พลัสหรือได้ยินแผนนี้จากตัวแทนอื่น ทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าแผนนี้ไม่คุ้มครองเกี่ยวกับการรักษามะเร็ง หรือ ไตวายเลย จริงๆ แล้วเป็นยังไง..มาอ่านกันครับ

ย้อนกลับไปเรื่องประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่ คปภ.ได้มีการกำหนดตารางผลประโยชน์ที่ชัดเจนขึ้นซึ่งจะมี 13 ข้อ โดยทุกบริษัทจะต้องใช้ตารางแบบเดียวกันเพื่อให้ลูกค้าเปรียบเทียบแบบประกันแต่บริษัทได้ง่าย แต่บริษัทไหนจะให้วงเงินในข้อไหน เหมาจ่ายต่อปีหรือต่อครั้ง หรือจะให้มากให้น้อยยังไงก็แล้วบริษัทนั้นๆ

ทีนี้ในประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่ก็จะแบ่งเป็นแบบนอนโรงพยาบาลข้อ 1-5 และแบบไม่นอนโรงพยาบาล ข้อ 6-13 แบบนอนโรงพยาบาลหรือ IPD หลายคนก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้ว แต่ที่ไม่คุ้นเคยจะเป็นแบบไม่นอนโรงพยาบาลข้อ 6-13 ที่ได้จัดหมวดหมู่ให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งหมวด 6-13 จะมีหมวดที่ 9-11 ที่เป็นการรักษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งและไตวายเรื้องรังที่เพิ่มเข้ามา ซึ่งประกันสุขภาพมาตรฐานเดิม หรือของเก่าแทบจะไม่มี (อาจจะมีบ้างบางแผน บางบริษัท) การเพิ่มมามันก็มีเหตุผลนั่นก็คือ การรักษาของทั้ง 2 โรคนี้ปัจจุบันมีการรักษาที่ทันสมัยมากขึ้น มีวิวัฒนาการและเครื่องมือใหม่ๆ ที่รักษาได้ไวขึ้น เช่นการรักษามะเร็งแบบยามุ่งเป้า หรือภูมิคุ้มกันบำบัด การรักไตวายหรือล้างไตแบบใหม่ จากเมื่อก่อนอาจจะตัองไปนอนโรงพยาบาล แต่ตอนนี้รักษาแบบไปกลับได้แล้ว แน่นอนว่าการรักษาที่ทันสมัยและใหม่ ค่าใช้จ่ายก็จะต้องสูงกว่าเดิม

พอเข้าใจรายละเอียดของตาราผลประโยชน์กันหรือยังครับ..ทีนี้ แผนดีเฮลท์พลัส ไม่ได้คุ้มครองวงเงินการรักษามะเร็งและล้างไตข้อ 9-11 จึงหมายถึงไม่คุ้มครองแบบไม่นอนโรงพยาบาลหรือไปกลับ แต่ถ้าเป็นการรักษาแบบนอนโรงพยาบาลก็คุ้มครองตามปกติ เพราะความหมายของประกันสุขภาพคุ้มครองการเจ็บป่วยหรือการรักษาทุกกรณีอยู่แล้ว (ยกเว้นเป็นโรคที่เป็นมาก่อนทำประกันและบริษัทยกเว้น) ไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยทั่วไป อุบัติเหตุ หรือโรคร้ายแรง แต่ถ้าใครมีทำประกันโรคร้ายแรงไว้ ก็จะได้วงเงินส่วนนั้นเพิ่ม

จากที่เล่าไปว่าการักษามะเร็งและไตวายแบบใหม่ที่ทันสมัยขึ้น ค่ารักษาพยาบาลก็สูงขึ้น แผนดีเฮลท์พลัส ทางบริษัทพยายามควบคุมเบี้ยประกันไม่ให้สูงเกินไปและลูกค้าได้ความคุ้มครองมากที่สุด (เพราะของ MTL จะมีแผน อีลิทเฮลท์ พลัสที่ครอบคลุมทุกหมวดอยู่แล้ว) จึงไม่ได้ให้วงเงินในหมวด 9-11 มา แต่….ก็สามารถเพิ่มความคุ้มครองค่ารักษามะเร็งและไตวายเรื้อรังได้ โดยแผนแคร์พลัส ที่ได้ค่ารักษามะเร็งทั้งนอนและไม่นอนโรงพยาบาล ปีละ 5 ล้านบาทและจากแผนดีเฮลท์พลัสอีกครั้งละ 5 ล้านบาท รวมเป็น 10 ล้านบาท ได้ค่ารักษาไตวายเรื้อรังทั้งนอนและไม่นอนโรงพยาบาลปีละ 5 ล้านบาทและจากแผนดีเฮลท์พลัสอีกครั้งละ 5 ล้านบาท รวมเป็น 10 ล้านบาท

ทีนี่ก็หมดกังวลเรื่องความคุ้มครองเรื่องการรักษาโรงมะเร็งและไตวายเรื้อรังกันแล้ว แถมยังมีจุดเด่นที่เหมาจ่ายต่อโรคครั้งละ 5 ล้านบาท, เหมาจ่ายค่าห้องตามจริงของห้องเดี่ยวโรงพยาบาลนั้นๆ ด้วย 💖