ถ้าพูดถึงเรื่องการลงทุนหลายคนน่าจะรู้จักการลงทุนหลายๆ แบบ ไม่ว่าจะเป็นเงิน ฝาก การทำประกันสะสมทรัพย์ ซื้อกองทุนรวม หุ้น และอื่นๆ อีกมากมาย แต่มีการลงทุนประเภทหนึ่งที่คนส่วนใหญ่นิยมกันก็คือ การลงทุนในหุ้นหรือการซื้อหุ้นของบริษัทที่เราสนใจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่มีอยู่เป็นร้อยเป็นพันบริษัท โดยแต่ละบริษัทเข้ามาจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้นให้กับผู้สนใจได้ลงทุน และเราก็มักจะได้ยินคำคุ้นหูอยู่อีกอย่างนึงที่คนมักพูดถึงนั่นก็คือ “ลงทุนหรือซื้อหุ้นใน SET50 สิ มีแต่บริษัทที่น่าสนใจนะ” หลายคนยังไม่รู้ว่า SET50 คืออะไร ลองอ่านหัวข้อต่อไปได้เลยครับ

SET50 คืออะไร

SET50 เป็นดัชนีหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดทำขึ้น โดยนำหุ้นที่จดทะเบียนมาเรียงลำดับตามเงื่อนไข เช่น มูลค่าตามตลาด (Market Capitalization) 50 อันดับแรก, ไม่ได้ถูกพักการซื้อขาย (SP), มีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ฯลฯ และเลือกหุ้นในลำดับ 50 แรกออกมา เป็น SET50 ตามที่เรารู้จักกัน (ดูรายชื่อหุ้น SET50)

ข้อจำกัดของ SET50

การจัดลำดับหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ออกมาเป็น SET50 ช่วยให้นักลงทุนสามารถเลือกหุ้นที่จะลงทุนได้ง่ายขึ้น เพราะเชื่อว่าผ่านการคัดเลือกมาแล้วและมีความน่าเชื่อถือ ทำให้ทั้งนักลงทุนหน้าใหม่หรือนักลงทุนเดิมก็ต่างพากันลงทุนในหุ้นนี้กัน ถ้าหากได้ลองเข้าไปดูมูลค่าการซื้อขายจะเห็นว่า หุ้นแต่ละตัวหรือแต่ละบริษัทนั้น ราคาก็ไม่เบาเลย ยกตัวอย่างเช่น หุ้นของธนาคารกรุงเทพ (BBL) ราคาประมาณ 130 บาท, หุ้นของปูนซิเมนต์ไทย ราคาประมาณ 350 บาท หรือหุ้นบางตัวก็ราคาหลักสิบก็มี พอดูราคาแล้ว ถ้าเรามีเงินสำหรับการลงทุนครั้งนี้ 2,000 บาท อยากจะซื้อหุ้นของธนาคารกรุงเทพจำนวน 1,000 บาทก็จะได้ประมาณ 7 หน่วยและปูนซิเมนต์ไทย 1,000 บาทก็จะได้ประมาณ 2-3 หน่วย แต่แต่ถ้าเปลี่ยนไปซื้อหุ้นที่ราคาไม่สูงอย่าง VGI ที่ราคาประมาณ 7 บาทก็อาจจะได้ถึงประมาณ 140 หน่วย ซึ่งบางคนไม่ได้มีเงินลงทุนในแต่ละครั้งที่สูงก็ จะซื้อได้ในจำนวนที่น้อยหรือไม่ได้หุ้นของบริษัทที่หลากหลายได้ แต่อย่าพึ่งกังวลไป ถึงแม้ว่าเราจะมีเงินไม่มากเราก็สามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทที่อยู่ใน SET50 ได้ด้วยกองทุนรวม

กองทุนรวมคืออะไร

กองทุนรวมคือ การระดมเงินทุนของคนจำนวนมาก ที่สนใจลงทุนหรือซื้อกองทุน ไปลงทุนต่อให้อีกที เพราะถ้าเราจะซื้อหุ้นโดยตรงอาจจะมีเงินไม่มากพอและไม่มีเวลาติดตามข่าวสาร แต่ถ้าซื้อกองทุนจะสามารถเริ่มต้นเพียงแค่ 500 บาท และแต่ละกองก็ไปลงทุนให้หลายบริษัท หลายอุตสาหกรรม ที่สำคัญมีผู้จัดการกองทุนดูแลให้ด้วย และกองทุนรวมยังมีประเภทที่ลงทุนบริษัทหุ้นใน SET50 อีกด้วย ซึ่งจะเป็นกองทุนรวมประเภทตราสารทุน หรือ Equity Fund (กองทุนรวมคืออะไร)

ทำไมต้องลงทุนในกองทุนรวม SET50

อย่างที่บอกไปข้างต้นว่า บางคนไม่ได้มีงบในการลงทุนเยอะจะซื้อหุ้นเองก็ไม่ได้หลากหลาย ถ้าเปลี่ยนมาลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่อยู่ใน SET50 ก็มีโอกาสลงทุนในหุ้นของบริษัทหลากหลายมากขึ้นและที่สำคัญบาง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกำหนดมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนต่อครั้งเริ่มต้นเพียง 500 บาทเท่านั้น ซึ่งถือเป็นทางเลือกหนึ่งของคนที่ต้องการลงทุนหุ้นในบริษัทต่างๆ หรือ SET50 แต่เงินลงทุนไม่สูงหรือไม่มีความรู้เรื่องหุ้นได้เลือกลงทุน นอกจากนี้การลงทุนในกองทุนรวมยังมีผู้จัดการกองทุนที่คอยบริหารการลงทุนให้ด้วย

แนะนำกองทุนรวม SET50

สำหรับคนที่ต้องการลงทุนในกองทุนรวม SET50 อาจสงสัยว่าจะต้องไปลงทุนไหนกองทุนรวมตัวไหนหรือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไหนดี ผมรวบรวม ตัวอย่างกองทุนรวมของ 6 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ได้ลงทุนใน SET50 มาไว้ให้แล้วครับ หรือถ้าอยากจะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูในหมวดกองทุนรวมประเภทตราสารทุน หรือ Equity Fund

  • TMB50 (กองทุนเปิดทหารไทย SET50)  มีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี SET 50 ให้มากที่สุด โดยกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ
  • 1AMSET50-RA (กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป)  การบริหารกองทุนแบบเชิงรุกเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่า SET50 Index จากการคัดเลือกหุ้น โดยเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ภายใต้ดัชนี SET50 และเป็นบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ประมาณ 25-30 บริษัทเป็นหลัก อีกทั้งมีการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นขนาดกลางและเล็กเพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับกองทุนฯ
  • K-SET50 (กองทุนเปิดเค เซ็ท 50) สร้างผลตอบแทนให้เทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 กองทุนจะลงทุนโดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ ลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี SET50 เป็นจำนวนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างไรก็ตาม ในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนี SET50 ครบทั้ง 50 หุ้น
  • SCBSET50 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า)) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยเน้นลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ซึ่งจะจาลองการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50 เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนี SET50 มากที่สุด
  • KFENS50-A (กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50)  ลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยเน้นตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน หรือเงินฝากธนาคาร
  • KT-SET50-A (กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า)  เน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ซึ่งรวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นอกจากนี้ถ้าอยากทราบข้อมูลของแต่ละกองทุนสามารถดูได้จาก “หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ” หรือ “Fund Fact Sheet” ของแต่ละกองทุนได้เลย

อยากลงทุนกองทุนรวม SET50 และคุ้มครองชีวิตด้วย

คำถามที่ผมได้ยินมาบ่อยๆ คือ เพื่อนๆมาถามว่า “ลงทุนในกองทุนรวมแล้วมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตด้วยเหมือนเป็นประกันและก็มีลงทุน และเห็นว่ามีประโยชน์เพราะได้ตั้ง 2 ส่วน แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร มีกองทุนแบบนี้ด้วยหรอ”

สิ่งที่ได้ยินมาเรียกว่าประกันชีวิตควบการลงทุนครับ เป็นประกันชีวิตรูปแบบใหม่ที่คุ้มครองชีวิตและที่นำเงินไปลงทุนให้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วเหลือเงินเท่าไหร่ก็จะนำไปลงทุนตามกองทุนที่เราเลือก โดยมีกองทุนรวม SET50 อยู่ด้วย ต่างจากประกันชีวิตแบบเดิมที่บริษัทไม่ได้แจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง หรือนำไปลงทุนอะไร ซึ่งประกันชีวิตควบการลงทุน ลูกค้าเลือกกองทุนเองได้ทำให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทบได้มากกว่า (ประกันชีวิตควบการลงทุน)

===============

ติดตามช่องทางอื่นของเรา

Facebook Money and Insurance
Line
 : https://lin.ee/cAyHd1Q
Website www.mtl-insure.com
IG : www.instragram.com/mtl_insure
Group : www.facebook.com/groups/190206858958713